“Aghios de Sfântul Nae şi Sfântul Fane”

by Mihai Sporis on December 25, 2012

Post image for “Aghios de Sfântul Nae şi Sfântul Fane”

Ghici?
Kitsch!
Uza
Zuza
Cu ventuza
Cu scuza
Ursuza
şi cu…spuza

Ocol dăm
Colindăm
Turism
Culturism
Olimpism
Capitalism
(şi alte isme
cu clisme!)
Cu muşchii
Cu muşchii omului
La pomana porcului
Ca vijelia
Paranghelia

Mai dăm
Nu luăm
O tura-vura
Cu/în cultura

Cu aripi, aripioare
Ca râma, ori pe picioare
Cu boare
Putoare
Cu mic şi mare
Iluştrii cutare
Se prezintă
Că reprezintă
Hău, hau, hău
Bine, rău
Răsună vale
Pe cale
Roze petale
Ei olimpicii
Paralimpicii

Unicii
Ciracii… săracii
Din Vâlcea
Dulcea
Salută Vulcanul
Din ăst anul
Cu Nae baştanul
Lui Anton Pannul

Epopee? Epopee!
Sfadă
Pe stradă
Mineriadă
Neroadă
În sloată
Netoată
Gloată
Slabă
Snoabă
S-audă
Să vadă
Să cadă
Pe noadă
S-a instituit
Lustruit
Să se-nveţe
Din poveţe
Din prostie
Să se ştie
Despre Fănică
Fără frică
Mineriada culturală
La şcoală
Răscoală
Eroii erorii
Ai terorii
Blânda turmă
Dusă din-urmă
Să nu uităm
Să-i urmăm…

Încet, încet
Premiul Nemecsek
Pe cer suie
Lui Fane statuie

Scopul
Tele-scopul
Miza
Surpriza
A cuprins
A învins
A convins
Dusă cu vorba
Chiar Moldova
În persoană, zău
Fane la Chişinău
Datu-s-a trofeu
Nobilul zeu

Sărăcie, sărăcie
Ce ţi-aş face ţie
C-un covrig
Încălzeşti de frig
Cu mărgica
Ori de frica
Goală, goală
Amăgeală
Boală-n şcoală
Fără de scofală
Unirea-n prostie
Fire-ar să fie
Ducă-se-n pustie

Lângă primar
Unul bun şi rar
Om hotărât
Cel urât
Cu coate
Poate roade
Prea, prea credul
Ego(Iago!) cel fudul
Ree…ezistă
Zeu…există
şi subzistă

Scribălaţi cu zale
Cultură cu bale
Urâtul, urâtul
Umple pământul
Cu cultul
Incultul
Oglindă de sine
Pute bine
Că îşi vine
Din latrine
Fără ruşine
Să-i fie dat
Drept atestat
Ce a fost creat

*

Girul in/culturii
Imposturii
Fardat
Este dat
De aproape anul
De clanul
Lui Anton Pannul
O bucăţică
Pitică
Ca liderul cică
În confuzie
Cu perfuzie
Olimpică
Paralimpică

Una festivă
Prea festivă
Primitivă
Costelivă
Prima la colivă
Peste tot
La pişcot
Cu turişti
Fripturişti
Pseudo-artişti
Niciodată trişti
Cu titluri inventate
Umflate
Că se poate
Spuse la lume
Să se minune
Ea săraca-i crede
Îi vede
Dusă, dusă
Sedusă
Cu vorba
Vorba, vorba

*
Artă…cură
Cură lătură
Murătură
Acritură
Gemuri
Vremuri
Greţoase
Siropoase
Ceţoase
Cabală
Năvală
Oarbă
Neroadă
Mineriadă
Culturală
Dusă la şcoală
Te-au dus, dus
La… produs
De jos până sus

*
Trăiască
Trăiască
Domn Preşedinte
Unul cu/de minte
Descălecătorul
Doctorul
Universal profesorul
Să crească
Să-nflorească
În artă, în poezie
Guru-ne fie
Să o facă
De vacă
(în India sacră!)
Nu de oaie
Iar de sfântul Nae
Tot o zi de post
Să se simtă… bine

*
Să trăiască
Să ne crească
şcolarii
Micii şi marii
Ex pionierii
huliţii, minerii
să se bucure
Încă gudure
Fane babanul
Să-l cânte Vulcanul
Moldova, Europa
La slujbă şi popa.

*
Cin se-aseamănă
s-adună
şi pe soare şi pe lună
şi la Vâlcea
şi la Tulcea
Olanda
Groenlanda
Tailanda
Paranoi-landa
În Taivan
şi la Vulcan
la Valea Măceşului
Curtea Argeşului
Parteneri-tovarăşi
Uneori cârdaşi
La caşcaval şi caş.

La mulţi ani şi… Ane
Cu zidiri, betoane
Inspiraţie şi toane
Peste tot, hai-hui
Puneţi-vă statui
şi faine coroane
Să le priviţi
Fericiţi uimiţi
Dar să ştiţi
Tu Nae şi Fane
Aflaţi la butoane
Pomenirile se fac
Pentru cei ce tac
Iar omul din statuie
Nu ie, nu ie!

Obs. Pamfletul acesta are legătură cu realitatea. Referinţa la cartea Mineriada literară a elevilor vulcăneni, apărută la editura Realitatea Românească în 2012, semnată, hipersemnată şi iarăşi semnată de Ştefan Nemecsek este evidentă. Nu vrem să aducem nicio lezare participanţilor la concursul de creaţie, pe care îi respectăm, ori primarului oraşului Vulcan, om de onoare, cu un respect pentru cultură deosebit, ori juriului şi sponsorilor generoşi, alături de profesorii îndrumători, cărora le mulţumim că au susţinut un proiect cultural, fiind chiar de lăudat pentru acest lucru. Am primit cartea de la autorul ei şi am constatat-o bolnavă de narcisism, cultul personalităţii, exemplu negativ pentru toţi tinerii oneşti care se regăsesc cu numele în ea. Am găsit şi impostură! Atribuirea de titluri false, ale unor presupuse personalităţi, asumarea reprezentativităţii pentru medii culturale onorabile, ducându-le imaginea în derizoriu ş.a

Ghicitoare

Cerc cu gloată
Ca o roată
Zgomotos
Gelos
Botos
Găunos
Are firmă
De-l afirmă
Casă vidă
Prea avidă
Să cadă
Gravidă
Crisalidă
Apoi
Roi
La vreme
De vierme
Se târă
Dâră
Toacă ce vede
Se umple de verde
Refulează
Debutează
Cutează
De zor
Pentru zbor.

Cercuri
Ceruri
şi păduri
vulturi
singuri
printre norii
călătorii
scrutează
vânează
pe cel ce cutează
nesupus
celui de sus.

Ghicitoare am spus!
Cine-i jos?
Cine-i sus?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: