ANUNŢ

by Primaria Horezu on May 31, 2017

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.141 din 10 iunie 2015 privind arborarea și folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Primăria oraşului Horezu, prin reprezentantul său legal, Sărdărescu Nicolae în calitate de Primar, aduce la cunoştinţă publică faptul că, în ziua de 08 iunie 2017, orele 16,00, la sala de conferinţe a Casei de cuultură „Constantin Brâncoveanu”, va avea loc dezbaterea publică și consultarea locuitorilor, în vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu al orașului Horezu, judeţul Vâlcea.
La prezentul anunţ, anexăm cele trei variante color supuse dezbaterii și consultării publice, concepute cu respectarea prevederilor Legii nr.141/2015 care pot fi vizualizate pe site-ul primăriei, www.orasul-horezu.ro sau la avizierul situat în strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea.
Persoanele interesate, pot trimite în scris opţiunea asupra variantei alese, până la data de 08 iunie orele 16,00 prin următoarele forme de comunicare: prin poştă la adresa; Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail: primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Blidaru Vasile – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare.
Vă mulţumim pentru implicare!

PRIMAR,
SĂRDĂRESCU NICOLAE

horezu-vl-steag-varianta-1
horezu-vl-steag-varianta-2
horezu-vl-steag-varianta-3

Leave a Comment

Previous post:

Next post: