CENTRU DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE TURISTICĂ LA HOREZU

by Primaria Horezu on November 9, 2015

Unitatea Administrativ Teritorială Horezu anunţă publicul interesat că a fost finalizat Proiectul “Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu”, cod SMIS 39294, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii Românei ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar Autoritatea Naţională pentru Turism – organism intermediar pentru implementare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 446.400 lei.

Valoarea cheltuielilor totale de implementare a proiectului s-a ridicat la suma de 314.705,30 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile, inclusiv TVA, 151.028,24 lei (finanțare nerambursabilă și contribuția Beneficiarului), iar cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA, 163.677,06 lei (contribuția Beneficiarului).

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni, între 14.11.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general al proiectului: creşterea numărului de turişti atraşi în localitate, prin oferirea de informaţii cu caracter general şi turistic asupra potenţialului natural şi antropic al zonei şi, ca urmare, promovarea şi valorificarea durabilă a resurselor şi produselor turistice locale.

Rezultate : dotarea Centrului de informare şi promovare turistică Horezu cu: sistem de încălzire a apei menajere cu o baterie de două panouri solare, sistem de prevenire a incendiilor, sistem antiefracţie, sistem de supraveghere video CCTV, sistem de climatizare, un aspirator, un dozator apă birou, un frigider cu două uşi, un filtru cafea, 4 coşuri gunoi colectat selectiv, 4 staţii de lucru PC, un laptop (netebook), un copiator multifuncţional laser A3 color, un copiator multifuncţional laser alb/negru A3, imprimantă multifuncţională laserjet color A4, 2 monitoare LED, 2 flipchart-uri, un fax multifuncţional, un telefon fără fir, un videoproiector, un ecran de proiecţie trepied universal, 3 TV LED, 5 sisteme de operare Windows 8.1, un soft Autocad, un soft Photoshop, un soft CorelDraw, 5 licenţe antivirus, 5 Microsoft Office 2013, sistem de sonorizare ambientală (un amplificator/egalizor, 8 boxe plafon, un selector multizonă, un set bază + două microfoane wireless), sistem de iluminat variabil pentru spoturi de iluminat mobile compus din 15 corpuri de iluminat cu LED, 15 sisteme de prindere, suspendare şi prezentare, 5 birouri, 6 scaune ergonomice birou, 15 scaune vizitator, 4 scaune înalte tip bar, un corp mobilier pentru imprimantă, 2 dulapuri cu poliţe şi uşi mici, 5 dulapuri tip fişet cu poliţe, 12 etajere de dimensiuni diferite pentru expoziţie, 3 standuri pentru materiale promoţionale, un suport metalic pentru hărţi, 2 canapele din piele ecologică cu câte 3 locuiri, 2 canapele din piele ecologică cu câte 2 locuri, 4 măsuţe ovale pentru servitul cafelei, o masă rotundă, 3 corpuri expunere ceramică, 2 aviziere cu două laturi de expunere, 16 mese extensibile pentru prezentare, 32 de scaune sală proiecţie, 48 ml lambriu protecţie, 4 hărţi turistice, 40 ml jaluzele, o firmă luminoasă, un LOGO ROMÂNIA volumetric, un catarg din aluminiu de 8 metri înălţime, 2 borne de semnalizare turistică, 2 geamuri sablate. Oraşul Horezu va fi introdus în circuitul naţional informatic în domeniul turismului prin depunerea documentaţiei de acreditare, a crescut cu peste 30% numărul de turişti şi a operatorilor în turism informaţi asupra zonei, atât prin centru, cât şi prin intermediul paginii web create, a crescut numărul de vizitatori ai centrului cu peste 50%, s-a asigurat accesul la informaţii privind evenimentele din Depresiunea Horezu, s-au creat 4 locuri de muncă în cadrul centrului, au fost păstrate şi s-au creat alte locuri de muncă în structurile turistice din zonă.

Referindu-se la proiect, reprezentantul legal al proiectului, domnul Fârtat Ilie a spus: “Prin acest proiect, Centrul de informare şi promovare turistică Horezu a devenit o unitate cu o dotare modernă, agenţiile şi operatorii din turism, organizatorii profesionişti de evenimente turistice, culturale şi artistice de la nivel local, regional, naţional şi internaţional, firmele specializate pentru organizarea de sesiuni de training sau team-building-uri, turiştii români şi străini având acum posibilitatea să se informeze asupra posibilităţilor de vizitare a unor obiective turistice culturale, monahale şi naturale sau de participare la evenimentele tradiţionale organizate în zonă.”

Persoana de contact: Boaghe Dalila Elena – manager de proiect; tel.   0250/860.190 sau 0742.025.413 ; fax: 0250/860.481 ; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Primarul Horezului la conferinţa de presă privind Noul  Centru de Informare Turistică... noiembrie 2015

Leave a Comment

Previous post:

Next post: