CENTRUL ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI”. CONCURS DE CREAŢIE PENTRU ELEVI

by Adina Andritoiu on March 3, 2014

Organizatori: Consiliul Local și Primăria Tg-Jiu, Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”

Parteneri: Filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Uniunea Scriitorilor din România

Condiții de participare:

–          Se pot înscrie elevi ai oricărei instituții de învățământ preuniversitar secundar din clasele IX-XII/XIII (liceu, colegiu), școli de arte și meserii – din Regiunea Oltenia (județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea);

–          Participanții la concurs sunt rugați să completeze corect datele personale din formularul de înregistrare. Pentru identificare, câștigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

Calendarul concursului:

1 – 25 martie 2014 – elaborare și trimitere lucrări;

28 – 30 martie 2014 – jurizare pe secțiuni;

31 martie – anunțarea câștigătorilor (pe site-ul CMCCB – www.centrulbrancusi.ro, în mass-media locală și regională);

Premiile concursului:

Excursie la Paris în perioada 8-11 aprilie 2014 : vizitarea locurilor legate de biografia lui Constantin Brâncuși (Atelierul de la Centrul G. Pompidou, Biserica ortodoxă din str. Jean-de-Beauvais, mormântul din Montparnasse ș.a.).

Se acordă câte un premiu pentru fiecare dintre cele două secțiuni.

Secțiuni:

  1. Creație literară– se acceptă creații individuale literare de tipul: eseu, nuvelă, povestire, articol, reportaj, interviu. Lucrările să se încadreze în aprox. 1200 cuvinte/ 6.000 caractere, să fie redactate în format Word, Times New Roman, font 12. Lucrările vor fi trimise în format electronic la adresa office@centrulbrancusi.ro, însoțite de o copie scanată a B.i./ C.i. și de formularul de înscriere completat cu datele personale.
  2. Creație artă plastică și multimedia – se acceptă creații individuale de pictură, grafică, sculptură, bricolaj, desen, arte decorative, instalație sau aparținând domeniului multimedia (video): film, reportaj, interviu, fotografie.

Pentru subsecțiunea multimedia se fac următoarele precizări:

–          Un participant se poate înscrie cu maximum 4 fotografii în format digital. Dimensiunea maximă acceptată a unei fotografii este 4 MB. Nu sunt admise fotografii modificate pe computer, cu exceptia corecțiilor de bază din programele de editare (brightness/contrast, levels, unsharp, etc.), atât timp cât aspectul nu se depărtează mult față de fotografia originală.

Fotografiile trebuie încărcate fără ramă și fără să conțină vreun watermark.

–          Fiecare concurent are dreptul să înscrie maximum 1 material video pe durata întregului concurs. Materialele video vor fi uploadate pe site-ul de video sharing youtube.com, iar codul embed va fi trimis pe adresa de mail a Centrului C.Brâncusi office@centrulbrancusi.ro. Recomandare: Durata medie acceptată a materialului video (film, reportaj, interviu) – 10 minute (+/- 3 min.).

–          Pentru jurizarea lucrărilor de artă plastică 3D se vor trimite pe adresa de email a instituției câte 2-3 fotografii ale acestora la rezoluție de aprox. 4,5 Mpixeli (2592 x 1728) din diferite unghiuri. Se vor indica: titlul lucrării, dimensiunile, materialul din care este realizată. În cazul în care lucrarea prezentată în concurs este desemnată câștigătoare, autorul va trebui să o prezinte la sediul instituției până cel târziu la data de 2 aprilie a.c., pentru a i se putea valida premiul. În caz contrar, va fi desemnat câștigător următorul clasat.

–          Creațiile de pictură, grafică, desen vor fi trimise fie în format fizic (prin poștă sau curier), fie în format electronic la adresa office@centrulbrancusi.ro (caz în care se vor indica titlul lucrării și dimensiunile), însoțite de o copie scanată a B.i./ C.i. și de formularul de înscriere completat cu datele personale. În cazul în care lucrarea prezentată în concurs este desemnată câștigătoare și a fost trimisă doar în format electronic, autorul va trebui să o prezinte pe suport material la sediul instituției până cel târziu la data de 2 aprilie a.c., pentru a i se putea valida premiul. În caz contrar, va fi desemnat câștigător următorul clasat.

Jurizare

Juriul va acorda un punctaj pentru fiecare lucrare înscrisă în concurs, între 10 și 100, indiferent de secțiunea sau subsecțiunea căreia îi aparține. La final, se vor desemna câștigătorii pentru fiecare secțiune în funcție de cel mai mare punctaj obținut.

Juriul va avea în componență artiști plastici, scriitori/publiciști, artiști fotografi ș.a.

Precizări generale:

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea unui material la concurs pentru oricare din urmatoarele motive:

• nerespectare a condițiilor tehnice descrise în paragrafele de mai sus;

• neconcordanța cu tema concursului;

• lipsa textelor explicative (titlu, locație, dată).

Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea.
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs. Participanții păstrează drepturile de autor asupra materialelor.

Completarea formularului de înscriere implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poata fi expuse și utilizate de Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”, cu menționarea numelui autorului, prezentul reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitat în timp și spațiu.

După anunțarea câștigătorilor, aceștia vor trebui să prezinte un pașaport valabil, iar pentru elevii sub 18 ani, și o declarație notarială/procură semnată de ambii părinți.

Politica de confidențialitate:

Datele personale ale participantilor sunt confidențiale si vor fi folosite doar pentru desfășurarea normală a concursului.

Contact:
Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți la gabi.circiumaru@centrulbrancusi.ro sau să sunați la tel.0253217570.

Adresa de corespondență: Centrul Municipal de Cultură „Constantin brâncuși”, Bd. C. Brâncuși nr. 12A, Tg-Jiu, jud. Gorj.
Clauze finale:

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea oricărui tip de material pe motiv de neconcordanță cu tema concursului.

Prin completarea formularului de înscriere la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile din Regulamentul de concurs și că le acceptă.

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Nume _______________________

Prenume _____________________

Data și locul nașterii __________________________________

Domiciliul: adresa _____________________________, localitate_____________, județ _______________

C.N.P. ________________________

Act identitate ___ seria ____ nr.___________

Elev la ______________________________________ (unitatea de învățământ) din localitatea _________________, jud. ____________

Clasa ________________

Telefon/ adresă de email ___________________________________

Profesor/ diriginte (nume și prenume) _____________________ (care poate oferi informații despre elev)

Telefon/ adresă de email ___________________________________

Nume și prenume părinte/tutore legal (în cazul minorilor) ____________________, telefon _______________

 

Data:                                                                                                                           Semnătura,

Leave a Comment

Previous post:

Next post: