Comunicat de presă privind lansarea Proiectului “Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu”

by Ilie Fartat on December 10, 2014

Post image for Comunicat de presă privind lansarea Proiectului “Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu”

Unitatea Administrativ Teritorială Horezu anunţă publicul interesat că a fost lansat Proiectul “Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Horezu”, cod SMIS 39294, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii Românei ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar Autoritatea Naţională pentru Turism – organism intermediar pentru implementare.

            Valoarea totală a proiectului este de 446.400 lei.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 187.975 lei, din care: 169.873,01 lei (90,37%) – reprezintă contribuţia FEDR, 14.324,49 lei (7,63%) – contribuţia de la bugetul naţional şi 3.759,50 lei (2%) – contribuţia beneficiarului. Valoarea neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de 213.311,00 lei. Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute în proiect este de 45.114,00 lei.

Obiectivul general al proiectului: creşterea numărului de turişti atraşi în localitate, prin oferirea de informaţii cu caracter general şi turistic asupra potenţialului natural şi antropic al zonei şi, ca urmare, promovarea şi valorificarea durabilă a resurselor şi produselor turistice locale.

Obiective specifice : introducerea zonei în circuitulnaţional informatic în domeniul turismului şi promovarea acesteia ca destinaţie turistică naţională şi europeană; creşterea cu 30% a numărului de turişti şi a operatorilor din turism informaţi asupra zonei, atât direct prin centru, cât şi prin intermediul paginii web ce va fi creată; creşterea cu 10% a numărului de turişti atraşi în zonă datorită accesului la informaţiile de interes general şi turistic; crearea a 4 baze de date proprii arealului turistic Horezu (structuri turistice de primire clasificate, resurse turistice naturale şi antropice, evenimente locale, trasee turistice); creşterea cu 50% a numărului de vizitatori ai centrului, o dată cu punerea în funcţiune şi acreditarea acestuia conform Ordin 1096/2008; asigurarea accesului la informaţii privind evenimentele culturale tradiţionale care au loc în localităţile din Depresiunea Horezu (Horezu, Costeşti, Măldăreşti, Slătioara şi Vaideeni); crearea unor locuri de muncă şi păstrarea celor existente în structurile turistice din zonă.

Grupul ţintă: agenţiile şi operatorii de turism; organizatorii profesionişti de evenimente turistice, culturale şi artistice la nivel local, regional, naţional şi internaţional; firme specializate pentru organizarea de sesiuni de training sau team-building-uri în Horezu; vizitatorii români şi străini aflaţi în trecere prin Horezu; turiştii români şi străini veniţi pentru turism de aventură, de agrement, monahal sau cultural; alte structuricu activitate în turism.

Durata de implementare a proiectului este de12 luni.

Persoana de contact: Boaghe Dalila Elena – manager de proiect; tel.   0250/860.190 sau 0742.025.413 ; fax: 0250/860.481 ; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Comment

Previous post:

Next post: