DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR. 2902 / 24.05.2024
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2024

by Primaria Ramnicu Valcea on May 31, 2024

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru elevii și preșcolarii din cadrul unității de învățământ Școala Gimnazială nr.4, Municipiul Râmnicu Vâlcea și modalitatea de distribuire a acestuia, program derulat pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Desființare și construire – clădire anexă Școala Colonie Nuci” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Recompartimentări și instalații – Barăcile 28, 29, 35, 36, Colonia Nuci” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare imobil cu cls. I-VIII nr.6 Copăcelu – clădire Școala Nouă” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind realizarea unor investiții suplimentare la Baza sportivă 1 Mai – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local                     nr. 130/30.04.2024 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafețe de teren de 179 m.p. și aprobarea concesionării directe a acesteia către Potop Marinica și Potop Florica  – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință de către Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudețeană Vâlcea – Olt a spațiului situat în incinta PT 13, Piața Centrală – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 5,34 m.p. – proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 4,25 m.p., situat în strada Gib Mihăescu nr. 15, bloc S6, scara B, ap.1 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 16,05 m.p., situat în strada Ostroveni nr.6, bloc A14, sc. I – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 4,35 m.p. – proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 2,55 m.p., situat în strada Mihai Eminescu nr.41, bloc C10, scara A – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietate Parohiei Ostroveni a terenului în suprafață de 934 m.p, situat în b-dul Tineretului nr. 1 A, aferent lăcașului de cult Catedrala Înălțarea Domnului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafețe de teren de 4,29 m.p și aprobarea concesionării directe a acesteia către S.C. Raludent S.R.L, amplasament: mun. Rm.Vâlcea, Calea lui Traian nr.88, bl.S5, sc.C, ap.3 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire terenuri de tenis acoperite cu prelată; pavilion adminstrativ, împrejmuire și bazin vidanjabil”, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Cantonului nr.6, inițiatori Mirescu Liviu și Mirescu Mihaela – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Modificări în timpul execuției la bloc de locuințe colective prin mărirea regimului de înălțime de la P+2E la P+2E+3R, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 80, inițiator S.C. VALENTIN ȘI VLĂDUȚ S.R.L – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru un post vacant de membru în consiliul de administrație al societății Piețe Prest SA și constituirea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul vacant – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru două posturi vacante de membru în consiliul de administrație al societății ETA SA și constituirea comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru aceste posturi vacante – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Rm. Vâlcea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 12. Întrebări, interpelări și informări.

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                             

           Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU  

Leave a Comment

Previous post:

Next post: