In Memoriam – CONSTANTIN COMISARSCHI (1941-1999)

by admin on March 6, 2012

La 15 decembrie 2011 ar fi împlinit 70 de ani. Medic veterinar de o mare probitate profesională, îi plăceau lucrurile grele care să-l solicite. În afară de profesiune, pe care a stăpânit-o de la un capăt la altul, avea chemare spre tehnică. În perioada de realizare a programului de creştere a animalelor, de trecere la industria zoohehnică s-a ocupat şi a realizat construcţii zootehnice, pe care le-a dotat la un înalt nivel tehnic, construcţii, care, pe lângă un confort zootehnic, au asigurat şi rentabilizarea activităţii de creştere a animalelor. S-a ocupat de cele mai importante operaţiuni de tehnică zootehnică. Pornind de la cerinţele fiziologice ale animalelor, a dotat adăposturile cu tehnică avansată (evacuarea mecanică şi hidraulică a dejecţiilor, aerisire cu electroventilatoare, muls mecanic la bidon, şi pe conductă, adăpători cu nivel constant-pe principiul vaselor comunicante, uscarea şi conservarea lucernei cu electroventilatoare), reuşind să asigure animalelor o stare de sănătate bună şi producţii în condiţii de eficienţă economică. La adăposturile vechi găsea întotdeauna „bucăţica”care lipsea pentru a funcţiona mai bine, mai productiv. Dr. Constantin Comisarschi s-a născut la Iaşi, în Moldova, la data de 15 decembrie 1941, imediat după începutul celui de al doile război mondial, din părinţi: Vasile, de profesie grefier, şi mama Maria, casnică, fiind unul din cei trei fii ai familiei; Sergiu, inginer agronom, Petru, artist plastic, şi Constantin, medic veterinar, cel care în acest an 2011, împlineşte 70 de ani. După cursurile primare urmează Şcoala Medie la Jimbolia, pe care o termină în anul 1959; îşi satisface stagiul militar doi ani, 1959-1961, apoi pedagog la Şcoala Staţiunii de maşini şi tractoare Ciacova, judeţul Timiş. Îndrăgostit de animale încă din copilărie, în anul 1963, după un examen de admitere sever la Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara devine student al acestei prestigioase unităţi de învăţământ superior, pe care o absolvă în anul 1967. În anul 1967, se căsătoreşte cu domnişoara profesoară Paula Maria Lăzărescu, căsătorie din care a rezultat fiica, Dana, febleţea părinţilor şi bunicilor, născută în anul 1969, care a îmbrăţişat profesia de înginer, moştenindu-i toate aptitudinile şi îndemânările tatălui, care într-o jumătate de zi îşi demonta Dacia 1300 şi o monta la loc. După absolvirea facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara, în anul 1967, cu examen de stat promovat şi diplomă de medic veterinar ocupă postul de medic veterinar la CAP Galicea, judeţul Vâlcea. 1968 – 1971 Şef fermă zootehnică CAP Râureni, municipiul Rm.Vâlcea. 1971 – 1984 Şef fermă zootehnică CAP Şirineasa. 1984 – 1984 Inspector şef, Inspectoratul Sanitar Veterinar, Vâlcea. 1984 – 1985 Director zooveterinar DGAA Vâlcea. 1985 – 1987 Şef fermă, Asocoaţia Economică Intercooperatistă Buleta. 1987 – 1989 Şef Laborator Reproducţie ORSA Vâlcea. 1989 – 1999 Şef Fermă Mixtă Budeşti IAS Vâlcea, singura unitate profilată pe producerea chiagului necesar industriei alimentare. Deşi bolnav era preocupat de activitatea acerstei ferme, de situaţia salariaţilor, modul de viaţă şi retribuţia acestora. În anul 1999 dr. Constantin Comisarschi, un specialist de mare probitate profesională, trece în lumea celor veşnici, lăsând în urma sa soţia, fiica şi prietenii îndoliaţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: