IREDENTISMUL MAGHIAR ȘI „OBSESIA TRIANONULUI”

by Gheorghe DUMITRASCU on June 1, 2020

Post image for IREDENTISMUL MAGHIAR ȘI „OBSESIA TRIANONULUI”

Ofensiva neorevizionismului maghiar în anii
socialismului totalitar

Este cunoscut faptul că, după evenimentele de la 23 august 1944, prin convenţia de armistiţiu româno-sovietică din 12 septembrie 1944, prin care armatele române treceau alături de Uniunea Sovietică (Aliaţi), Stalin a acceptat să anuleze Dictatul de la Viena (1940) şi a permis restabilirea administraţiei româneşti în Transilvania în ziua aducerii la putere la Bucureşti a guvernului filosovietic, comunist, Petru Groza (6 martie 1945). De atunci şi până în decembrie 1989 modul cum au evoluat relaţiile româno-maghiare, deşi au cunoscut un drum sinuos în istoriografia regimului socialist-totalitar, nu s-a bucurat de o abordare realistă, pragmatică şi consistentă pentru a fi cunoscută în public.
Un astfel de subiect era evitat, ocolit, iar tratarea lui publică a fost firavă, aproape inexistentă, până în anul 1970. Cele două state, având acelaşi regim socialist, trebuiau să respecte riguros anumite reguli impuse de Moscova care cerea ordine şi disciplină în zona sa de influenţă şi control. Tot în această perioadă, propaganda revizionistă a fost de proporţii mai reduse mai ales că maghiarii primiseră de la sovietici un dar de mult aşteptat, înfiinţarea, în 1952, a Regiunii Mureş-Autonomă Maghiară în Transilvania, regiune care a existat până în anul 1968, când a avut loc o nouă organizare administrativă a ţării, prin reînfiinţarea judeţelor.
Această enclavă a devenit curând după înfiinţare un factor de propagare a ideilor iredentiste, iar tensionarea relaţiilor dintre minoritarii maghiari şi populaţia românească a condus la afirmarea deschisă a pretenţiilor ungureşti asupra Transilvaniei. Ulterior, noul curs al politicii externe de independenţă a României din deceniile şase şi şapte ale secolului trecut şi încercarea sa prudentă de independenţă faţă de concepţiile sovietice ale vremii şi desprinderea din chingile Moscovei, a creat o stare de nemulţumire şi ostilitate a acesteia faţă de liderii de la Bucureşti. Pentru a menţine România sub control, „fratele” cel mare de la răsărit a început să încurajeze din nou speranţele ungurilor de a recâştiga Transilvania, stimulând revizionismul unguresc care, după anul 1971, se dezlănţuie pe toate planurile şi se extinde pe largi spaţii geografice, în special în Europa Occidentală, în SUA şi Canada. Toată această campanie era susţinută de guvernul de la Budapesta cu sprijin politic de la Kremlin.
Este perioada când au început să apară articole şi cărţi despre „nedreptatea” făcută Ungariei prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920, iar emigraţia maghiară din Occident va fi subvenţionată din belşug în acest scop. Cele mai influente ziare din SUA şi Canada vor difuza ştiri false, chiar provocatoare, concepute de naţionaliştii maghiari fanatici, la adresa României.
Între numeroasele acţiuni antiromâneşti amintim pe cea din anul 1980, când emigranţii unguri înaintau un memoriu Conferinţei pentru Securitatea Europei, găzduită de Madrid, cu titlul „Încălcarea de către România a prevederilor Actului Final de la Helsinki care protejează drepturile naţionale, religioase şi lingvistice ale minorităţilor” şi cerea conferinţei, în numele unui partid socialist care se formase în Transilvania, ca această provincie să fie declarată republică socialistă independentăi.
Într-o serie de cărţi şi manuale şcolare, ce apăreau la Budapesta şi în întreaga Ungarie, se justificau pretenţiile acesteia asupra Transilvaniei; cărţile nu-i pomenesc pe români, pe acest teritoriu, până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Atlas istoric pentru şcolile medii, 1984). În alte lucrări, tipărite de Editura Academiei de Ştiinţe din Ungaria, se denaturează în mod grosolan istoria Transilvaniei şi istoria poporului român (Istoria Transilvaniei, 1986, în trei volume însumând 2000 de pagini).
În anii 1988-1989, numărul cărţilor revizioniste ungureşti despre Transilvania şi maghiarii din România se află într-o impresionantă creştere, toate fiind plătite din bugetul statului maghiar cu sume ce se ridicau la un milion de dolariii.
În ulimii ani ai războiului rece, România era izolată pe plan internaţional şi blocată în propriul proiect de reformare a ţării, iar Ungaria prosovietică îşi intensifică provocările antiromâneşti, revendicând Transilvania. În această problemă extrem de delicată, Budapesta găseşte o mare receptivitate la Moscova care o încurajează şi o sprijină substanţial. Asemănător procedează şi o mare parte dintre celelalte state socialiste – frăţeşti, care aderă şi participă efectiv la propaganda antiromânească.
Întreaga ofensivă ungară împotriva României s-a desfăşurat atât pe plan cultural-istoric pentru a demonstra apartenenţa Transilvaniei la spaţiul ungar, cât şi prin „fenomenul refugiaţilor” pe care l-au speculat din plin şi prin care era atacată administraţia de stat din România şi regimul Ceauşescu. Această masă de refugiaţi, cetăţeni unguri de orientare naţionalistă, nemulţumiţi de România, au manifestat frecvent în capitala ungară, la sediul Ambasadei R.S.România sau al altor ambasade străine, având ca nemulţumire „sistematizarea satelor” în România. În mass-media ungară se difuzau permanent ştiri false, imaginare, despre demolarea satelor maghiare din Transilvania. Cea mai violentă ofensivă antiromânească era îndreptată împotriva „agresării” comunităţii maghiare de către guvernul ceauşist, invocându-se privarea acesteia de drepturi şi libertăţi. Informaţiile documentareiii confirmă că Ungaria a acţionat întotdeauna ofensiv tratând România ca pe un stat inamic. Autorităţile ungare au folosit, pe toate căile, problema minorităţii maghiare din România acţionând cu perversitate pentru internaţionalizarea acesteia, sugerând că în asemenea condiţii comunitatea maghiară din Transilvania ar fi fost ameninţată cu dispariţia prin aplicarea unei politici de asimilare a maghiarilor de către România. Prin organizaţiile şi grupările emigraţiei maghiare din străinătate se urmărea determinarea unor factori de decizie, guverne, parlamente, organe şi organisme internaţionale, să acţioneze împotriva intereselor României în străinătate şi să susţină tezele revizioniste privind Transilvania. Permanentele minciuni şi denaturarea realităţilor au creat o adevărată psihoză împotriva regimului de la Bucureşti iar numeroasele instituţii şi asociaţii profesionale, coordonate de Budapesta, lansau apeluri pentru protejarea minorităţii maghiare din România. Profitând de inflamarea acuzatoare asupra ţării noastre, Academia Ungară de Ştiinţe a făcut un apel similar academiilor din toate statele lumii pentru a împiedica planul de sistematizare a satelor, în scopul apărării moştenirii culturale maghiare din Transilvaniaiv.
Acţiunile neprieteneşti din partea Ungariei au continuat folosindu-se de orice „fisură” din îngăduinţa românilor. La 16 iunie 1989, un grup de români şi maghiari din exil au semnat aşa-zisa Declaraţie de la Budapesta care, folosind sintagme bine meşteşugite ca: „spaţiu de complementaritate”, „diversitate culturală şi religioasă” etc., urmărea în fapt autonomia Transilvaniei. Această declaraţie a fost semnată de oameni care, în decursul vremii, s-au autointitulat patrioţi şi buni români. Din „naivitate” românii şi ex regele Mihai, care au semnat-o, nu şi-au dat seama de intenţiile maghiarilor camuflate în conţinutul declaraţieiv.
Politica dictatorială a regimului ceauşist, mai ales în ultimii săi ani de existenţă, a condus tot mai mult, pe plan internaţional, la discreditarea României, la izolarea acesteia şi a sporit considerabil „credibilitatea” minciunilor propagandei revizioniste, antiromâneşti a maghiarilor. În evenimentele sângeroase din decembrie 1989 din România, cu sprijin internaţional şi sovietic, Budapesta, pregătită, a intervenit, acţionând cât i-a stat în putinţă pentru destrămarea României. Ca printr-un miracol n-a reuşit.

Pericolul revizioniştilor maghiari în timpul şi după evenimentele din decembrie 1989

Pregătită din timp de neprietenii României şi pe fondul unor puternice nemulţumiri interne, Ungaria aştepta ca evenimentele sângeroase din decembrie 1989 să ia o turnură periculoasă pentru existenţa statului român, deoarece premisele unui război civil fuseseră create iar intervenţia externă era pregătită şi acceptată de marile puteri. De fapt, grupurile revizioniste maghiare din Occident, în colaborare cu Budapesta, „au proiectat o tentativă de spargere teritorială în Transilvania, prin redeschiderea internaţională a Trianonului”vi.
Profitând de „operaţiunea” sovietică de răsturnare a regimului Ceauşescu şi cu consimţământul puterilor centrale, Ungaria a pus în permanenţă problema încorporării Transilvaniei în spaţiul său teritorial, dovadă că ei au continuat, într-o proporţie de neimaginat, întreaga campanie anti-Ceauşescu şi anti-România cu mult timp înaintea evenimentelor petrecute în decembrie 1989. Se dorea, ca o consecinţă imediată a răsturnării regimului totalitar ceauşist, prăbuşirea fiinţei statului român, ruperea din trupul României a uneia dintre cele mai importante părţi ale sale, Transilvania, trecerea acestui pământ românesc în graniţele Ungariei cu sprijin sovietic. Alte minţi înfierbântate plănuiau sfârtecarea întregului stat românesc. Este necesar să amintim că, în aceste tensiuni fierbinţi, nu toţi etnicii maghiari s-au lăsat provocaţi de revizioniştii maghiari şi de „agenţii străini” şi nu au răspuns mobilizării pentru a se confrunta cu românii. Aceştia nu au ieşit în masă pe stradă pentru revendicarea Ardealului şi alipirea lui la Ungaria. În aceste condiţii, prin atitudinea şi acţiunea patriotică a unor minţi luminate autohtone s-a înlăturat momentul critic şi s-a împiedicat destrămarea României.
Este de precizat că, la insistenţele ministrului de Externe şi ale ministrului Apărării din Ungaria, de a interveni cu armata ungară în Transilvania, sub pretextul apărării etnicilor maghiari şi a românilor de opresiunea regimului dictatorial ceauşist, şeful Marelui Stat Major, generalul Guşă s-a opus cu fermitate intrării trupelor ungureşti, care s-ar fi oprit pe vârful Carpaţilor şi ar fi făcut joncţiunea cu diviziile sovietice care aşteptau pe malul stâng al Prutului, solicitând să fie „pilotaţi” pentru trecerea vadului în România. În acea atmosferă tulbure, confuză şi plină de tensiuni, este de remarcat atitudinea patriotică a generalului Iulian Vlad care a dat ordin să fie evitată o baie de sânge în întreaga ţară şi năruirea teritorială a României Marivii.
După evenimentele din decembrie 1989, extremiştii maghiari şi neorevizioniştii unguri au considerat că a sosit un nou moment prielnic pentru a relua planurile vizând „recuperarea” Transilvaniei folosindu-se de haosul produs de vidul de putere de după căderea sistemului dictatorial. Instaurarea lentă a regimului democratic, libertatea excesivă de exprimare, explozia presei „independente”, politicile extreme, nepăsarea, incompetenţa şi trădarea intereselor naţionale de către noii sau mai vechii politicieni şi funcţionari ai statului, au dat un nou impuls „contestării Trianonului”, apariţiei a numeroase manifestări ostile Statului Român. În acest scop au fost organizate incidentele din martie 1990 de la Târgu Mureş, când Ungaria sprijinită de emigraţia ungară din Germania şi de personalităţi oficiale din Berlin, urmărea să pună pe tapet Tratatul de la Trianon, iar manifestările de la Târgu Mureş să fie preludiul unui război civil interetnic, pretext pentru intervenţia diplomatică şi arbitrajul Marilor Puteri.
Scenele cumplite ale confruntărilor, filmate de un jurnalist irlandez, în care era maltratat românul Mihăilă Cofariu, au fost denaturate şi falsificate, menţionându-se în comentariul făcut că victima era etnic maghiar, iar acest documentar antiromânesc a fost finanţat de Budapesta şi difuzat în mass-media din întreaga Europă şi dincolo de ocean.
Evenimentele de la Târgu Mureş au fost o mare dezinformare a opiniei publice, pusă la cale de Budapesta, dovadă că, înainte de incidentele de la Târgu Mureş, radio Kossuth şi alte posturi maghiare au aunţat că „Ardealul trebuie luat pe calea tratativelor, prin federalizare sau prin forţa armelor”viii. Se prevedea ca pentru realizarea acestui obiectiv să aibă loc acţiuni de stradă sângeroase care să degenereze într-un război civil interetnic ce ar fi permis intervenţia armatei ungare pentru apărarea vieţii şi bunurilor etnicilor maghiari din Transilvania.
Incidentul de la Târgu Mureş a fost bine pregătit, astfel că, la 15 martie, zi în care se sărbătorea în Ungaria începutul revoluţiei de la 1848, se desfăşoară o „infuzie”, în Transilvania şi Banat, de peste 10.000 de turişti maghiari, care au fost dirijaţi de U.D.M.R. în zonele mai fiebinţi ale Transilvaniei şi care s-au manifestat prin lozinci antiromâneşti de tipul „Ardealul la Ungaria!”, „Horthy, Horthy”, „Moarte românilor”. Ca urmare, în mai multe oraşe din judeţele Covasna, Harghita, Satu Mare şi Mureş, între 17 şi 19 martie 1990, au loc numeroase incidente, apar manifeste care cer reînfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare şi tot atunci statuile lui Avram Iancu şi Nicolae Bălcescu sunt profanate.
Au fost arborate ostentativ însemne şi drapele ungureşti, au fost înlocuite înscripţiile în limba română şi s-a instigat populaţia românească prin lozinci naţionalist-revizioniste şi cântece provocatoare. Se exercitau presiuni de tot felul urmărindu-se părăsirea masivă a Transilvaniei de către cadrele didactice, preoţii şi funcţionarii români. Se dezlănţuie ameninţări cu moartea dacă familiile româneşti nu vor părăsi localităţile respective. Numai la Râmnicu Vâlcea s-au refugiat, atunci, şi au fost primite 18 familii de cadre didactice. Au avut loc câteva asasinate ale unor români nevinovaţi. Situaţia extrem de încordată, care s-a amplificat tot mai mult, fiind uneori şi scăpată de sub control, a fost calmată datorită intervenţiei armatei române, care, prin prezenţa sa a împiedicat rediscutarea Păcii de la Trianon.
Acţiunea separatistă maghiară de la Târgu Mureş a influenţat mass-media internaţională şi cancelariile occidentale să lanseze presiuni asupra guvernului României, prin şantajarea acestuia și deteriorarea bunului mers al politicii interne şi externe româneştiix.

„Transilvanismul” – curent antiromânesc promovat de neorevizioniştii maghiari

Neorevizioniştii unguri cât şi liderii extremişti ai minorităţii maghiare de la noi din ţară, profitând din plin de situaţia internă a României, de permanentele dispute şi neînţelegeri politice, treptat, aplicând sintagma „paşilor mărunţi” şi-au radicalizat obiectivele neorevizioniste fără să întâmpine nicio ripostă românească. În această direcţie se înscrie şi un proiect mai vechi antiromânesc, promovat cu fermitate şi perseverenţă de iredentiştii maghiari, numit „Transilvanismul”x, menit să spargă unitatea naţiunii şi să destructureze astfel ţara. Acest curent are ca scop convingerea românilor din Ardeal că sunt superiori „sudiştilor” şi că trebuie să se rupă de aceştia. Într-o serie de emisiuni antiromâneşti, pe postul TV Transilvania live, se prezintă în mod falsificat istoria Transilvaniei şi a României, iar în mass-media internă din ţara vecină, cât mai ales în exterior, este o pornire fără precedent antiromânească. Dacă în decembrie 1989 nu s-a reuşit de a provoca un război civil în România, astăzi s-a trecut la noi scenarii și proiecte de dezmembrare a ţării prin mijloace economice, politice, juridice, morale, în care transilvanismul constituie un mod diversionist de „succes”. Se urmăreşte cu prioritate autonomia „ţinutului secuiesc”, pornind cu autonomia Transilvaniei, apoi independenţa Transilvaniei şi în final, alipirea Transilvaniei la Ungaria într-o conjunctură favorabilă. În acest scop au recurs la răspândirea în ţară şi străinătate a unor cărţi, albume şi hărţi ale Ungariei în care Transilvania se află inclusă în graniţele acesteia. La acestea se adaugă arborarea frecventă, provocatoare, a unor steaguri, marşuri, cântece incitatoare, ridicarea unor statui între care şi acelea ale unor criminali fascişti şi spioni antiromâni etcxi.
Tot în spiritul iredentismului maghiar a apărut, în noiembrie 2012, volumul intitulat „Istoria secuilor” manual şi ghid destinat elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a din şcolile din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, manual care este studiat şi în şcolile din Ungariaxii. Manualul este plin de neadevăruri şi falsuri grosolane la adresa românilor. Stupefiant este că a fost finanţat de statul român. Prin conţinutul său promovează ideea autonomiei prin exagerarea libertăţilor secuilor din epoca medievală şi cultivarea unei atitudini antiromâneşti, subliniindu-se, printre altele, neadevăruri ca acela că românii au venit în acea zonă ca slugi sau iobagi ca să servească pe secui care erau nobili şi aici, au găsit un cămin prosper. În carte există şi mitul românilor „invadatori” în Ungaria, în anul 1919, prezentând armata română în falsuri grosolane, precum că aceasta a devastat şi jefuit casele şi magazinele, a incendiat, a făcut multe sute de victime civile din rândul bătrânilor şi copiilor. Ideea principală a acestui manual este cea a autonomiei Ţinutului Secuiesc şi este un instrument de manipulare a adolescenţilor de 12-14 ani, care cultivă obsesia autonomiei, înţeleasă de fapt ca autodeterminare şi independenţă. Toate erorile şi afirmaţiile tendenţioase şi provocatoare la adresa românilor, evident, duc spre cultivarea deschisă a şovonismului şi nu a prieteniei, a acceptării înţelegerii reciproce în şcolile româneşti cu limba de predare maghiară.

Mişcarea neorevizionistă a maghiarilor din „afara graniţelor”

Este tot mai vizibil că, guvernul Ungariei este implicat în mod deschis şi susţine în mod direct mişcările neorevizioniste prin Oficiul pentru maghiarii din afara graniţelor, care coordonează activitatea tuturor ONG-urilor specializate în prezentarea maghiarilor trăitori în afara teritoriului ţării vecine, în frunte cu Uniunea Mondială a Ungurilor. Neorevizionismul şi propaganda ungară cea mai activă şi periculoasă este desfăşurată şi astăzi de către emigranţia Ungariei din SUA care militează pentru autonomia pe criterii etnice şi cea din Canada, mai radicală şi zgomotoasă, care urmăreşte revizuirea hotarelor şi integrarea Transilvaniei în Ungaria, acţionând prin numeroase organizaţii specializate în acest scop.
Referitor la acest aspect sunt semnificative precizările istoricului Mihai Racoviţan care, printr-un excelent studiu intitulat „Un pericol… neglijat? Ce urmăreşte propaganda maghiară”, remarcă faptul că lobby-ul ungar „prezent în viaţa politică a ţărilor occidentale, de la Washinghton la Otawa, până la Londra, Berlin, Madrid şi Paris”, este organizat cu perseverenţă şi minuţiozitate, lucrează în strânsă colaborare cu diplomaţia ungară şi poate mobiliza cu uşurinţă în prima linie a frontului revizionist senatori, congresmeni, politicieni, oameni de afaceri, cercuri financiare şi organe de presă influente din aceste ţări. Şi astăzi se scandează lozincile: „Vrem Ardealul înapoi”, „Să mergem în Ardeal”, „Libertate Ardealului”, etcxiii. Pe zi ce trece, se constată că numeroasele organizaţii cu obiective revizioniste din întreg mapamondul sunt foarte active şi desfăşoară manifestaţii, marşuri, greve ale foamei etc. care urmăresc să inducă în mintea lumii întregi ideea că Transilvania este ungurească şi că trebuie să aparţină Ungariei.
Perseverenţa cu care iredentiştii maghiari, timp de o sută de ani acuză cu vehemenţă Pacea de la Trianon şi solicită recuperarea Transilvaniei, în alte condiţii istorice, se explică şi prin faptul că Ungaria actuală are o suprafaţă teritorială de 93.000 kmp, în timp ce Ardealul are circa 100.000 kmp, o populaţie românească numeroasă şi dispune de bogăţii ale solului şi subsolului mult mai mari decât Ungaria. Iredentismul maghiar, ignorând complet realităţile şi drepturile constituţionale de care se bucură etnicii maghiari în Transilvania, îşi intensifică continuu propaganda şi acţiunile de protest împotriva pretinsei persecuţii a maghiarilor din ţara noastră, urmărind să folosească momente conjuncturale defavorabile României şi să profite pentru a crea o problemă internaţională a Transilvaniei iar scenariul real pe care-l urmăresc este dezmembrarea României „pentru a se putea pune capăt crudei opresiuni şi nesfârşitelor suferinţe ale minorităţii maghiare din România”xiv.

Discursul actual al iredentismului maghiar cu privire la
Tratatul de la Trianon

Pregătit din timp, frontul istoriografic maghiar, având ca esenţial obiectiv anularea Tratatului de la Trianon într-o conjunctură externă favorabilă, a creat un departament „Trianon 100” în cadrul Academiei de Ştiinţe a Ungariei format din cei mai buni cercetători, având ca scop de a justifica în lume poziţia de fond a Ungariei în ultimul secol, de a nu accepta apartenenţa Transilvaniei la România, de a informa permanent publicul despre drepturile sale istorice asupra acestei provincii româneşti. Totodată se urmăreşte să se falsifice istoria românilor şi se susţine emigrarea târzie a românilor din Balcani, ca păstori necivilizaţi, fiind o etnie inferioară maghiarilorxv. De fapt, oficialii de la Budapesta continuă o acţiune de a menţine în văzul lumii poziţia anti-Trianon, cheltuind în acest scop fonduri însemnate. Se publică tiraje cu ediţii repetate, traduse în principalele limbi de circulaţie, cu scopul de a influenţa şi de a câştiga opinia publică din ţările ce au un cuvânt de spus în politica internaţionalăxvi. Pentru a fi mai convingători, în ultimii ani s-a intensificat „discursul victimizării” şi al luptei cu „oculta mondială” împotriva Ungariei. De fapt, autovictimizarea în discursul politic actual maghiar se desfăşoară pe toate planurile mass-mediei, vizând „dacă nu o reparaţie materială, cel puţin repararea morală a celei mai mari nedreptăţi din istoria lumii”xvii. Este evident că, autovictimizarea nu urmăreşte numai compasiunea din toate zonele mapamondului, dar, în subteran, probabil e şi o „revanşă seculară”.
Aşadar, în zilele noastre sunt constituite structuri specializate, care au preluat de pe poziţii academice coordonarea acţiunilor revizioniste, antiromâneşti, desfăşurate de extremiştii ungurixviii.
Tot pe direcţia antiromânească se înscrie şi documentarul „O mie de ani în Transilvania, o sută de ani în România” lansat de U.D.M.R. Pentru a umbri sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, în acest documentar apare şi secţiunea filmului intitulat „De la Trianon la Belvedere” în care se arată, în mod tendenţios şi neadevărat, că România s-a aflat în tabăra statelor cărora li s-a permis să-şi dubleze teritoriul după Primul Război Mondial. Se mai spune că ocupaţia românească, ce s-a instalat în Transilvania imediat după decembrie 1918, este responsabilă de o serie de atrocităţi asupra maghiarilor. Filmul omite, în schimb, să vorbească despre preoţii care au fost ucişi de o unitate bolşevică a armatei ungare, în părţile de vest ale Transilvaniei, în primele luni ale anului 1919, sau despre masacrul de la Târgu Lăpuş (5 decembrie 1918) când, românii adunaţi pentru a afla hotărârile de la Alba Iulia, au fost mitraliaţi de o bandă înarmată maghiară, sau de alte acţiuni inumane săvârşite asupra românilor nevinovaţixix.
Astăzi, înstrumentul principal al strategiei neorevizioniste a devenit transformarea „Ţinutului secuiesc” într-o enclavă pentru întreaga maghiarime din Transilvania. Scopul final este, aşa cum preconizau oficialităţile de la Budapesta, „constituirea unei lumi maghiare, cu toate instituţiile ei, de la grădiniţe şi până la autoguvernarea de rigoare”xx.
Perseverenţa acţiunilor organizate în scopul înfiinţării în mijlocul României a unui teritoriu autonom pe criterii etnice, nu este altceva decât reflexul unei politici neorevizioniste, a paşilor mărunţi, promovată cu asiduitate de unele cercuri maghiare, cu consimţământul oficial de la Budapesta, de a se face practic un proiect de sorginte stalinistă: refacerea defunctei Regiuni Autonome Maghiare.
Toate mărturiile documentare maghiare, diplomaţie, discursuri publice, atitudini în mass-media, proteste etc., arată clar că ţelul Budapestei de la Trianon până în zilele noastre, este anexarea Ardealului la Ungaria. Din această perspectivă, proiectul autonomiei Ţinutului Secuiescxxi este o provocare pornită din capitala Ungariei menită să mascheze acţiunile iredentiste maghiare şi ale susţinătorilor lor, prin care se urmăreşte dezmembrarea României.
S-au intensificat acţiunile de propagandă constând în prezentarea într-o formă nouă pentru cancelariile occidentale, a revendicărilor minorităţii maghiare, într-un context favorabil în care autonomia şi autoguvernarea pe criterii etnice sunt considerate „o variantă a descentralizării administraţiei locale, specifică bazinului Carpatic”.
Astăzi, pe fondul acestei atmosfere de tăcere şi indiferenţă din partea celor datori a apăra statul unitar şi cetăţenii acestei ţări, faţă de manifestările organizaţiilor paramilitare maghiare organizate pe teritoriul românesc, a declaraţiilor agresive ale politicienilor maghiari aflaţi la guvernarea ţării vecine, a pierderii complete a autorităţii statului român în judeţele Covasna, Harghita şi parţial în Mureş în favoarea organizaţiilor politico-culturale maghiare, românii din aceste zone au ajuns practic în situaţia de a fi total marginalizaţi din viaţa politică, socială, economică şi culturală a regiunii transilvănene de sud-est. Aici, noţiunea de „toleraţi în propria ţară” reflectă cel mai bine situaţia actuală în care trăiesc.
Aici, este problema U.D.M.R.-ului care a devenit o falangă antiromânească a Budapestei, iar aceasta se manifestă tot mai agresiv la siguranţa statului unitar român. Budapesta calcă orice principiu în picioare pentru realizarea obiectivului ei, „dansează cu Rusia şi China, în pofida Americii sau chiar Europei, pentru ca proiectul ei regional (revizionist) să dăinuiascăxxii. Prin proiectele ungureşti ce se desfăşoară în Transilvania se urmăreşte politica faptului împlinit, în faţa unei Românii buimace, debusolate şi a unui Bucureşti vinovat de o cumplită tăcere. Trebuie subliniat că nu toţi cetăţenii de etnie maghiară împărtăşesc viziunea iredentistă a extremiştilor maghiari, o marte parte dintre ei continuând să-şi desfăşoare activitatea în bună înţelegere cu românii şi să convieţuiască în spiritul prieteniei şi umanităţii.
La toate provocările Ungariei partea română niciodată nu a atacat pe această temă, ci numai a reacţionat uneori, destul de timid, crezând că astfel va fi înţeleasă generozitatea românilor. Faţă de atitudinea antiromânească partea română a rămas statornic în iluzia unei colaborări sincere, în timp ce diaspora maghiară, cu aprobarea tacită sau deschisă a Budapestei, nu a renunţat niciodată la gândul reanexării Transilvaniei.
Trianonul a devenit în concepţia multora dintre unguri un act ce ar trebui lichidat din configuraţia politico-diplomatică a ultimului secol, cadrul legal stabilit de Pacea din 1920 nefiind de suportat, de unde şi mişcarea de revizuire teritorială – politică ce nu poate fi admisă astăzi în noua Europă.
Maghiarii, de-a lungul existenţei lor, au manifestat constant dorinţa de a avea mai mult decât au fost în stare să creeze singuri, de unde s-a născut şi perpetuat patima de a-şi domina vecinii, pe care şi i-a făcut iremediabil inamici.
Fuga din faţa propriului trecut, care şi astăzi este foarte nebulos, le-a înlesnit unora dintre maghiari cultivarea ideii de „misiune milenară” de „civilizatori ai bazinului Carpatic”, predestinaţi şi astăzi să fie garantul stabilităţii, al democraţiei şi al liberalismului în această parte de Europă, şi astfel, Ungaria merită o atitudine favorabilă a occidentului faţă de ea, în ciuda oricărei conduite. Există în logica unor lideri maghiari ideea că, suferind mai mult decât oricare alt popor şi fiind, totuşi, făuritori majori de cultură şi civilizaţie, maghiarii merită un loc între marile puteri, merită libertăţi şi recunoaşteri la nivel de privilegii, statuate prin documente cu valoare juridică internaţională.
Astăzi, când ne apropiem de sărbătorirea centenarului Trianonului, este necesar să privim într-o nouă logică şi perspectivă relaţiile româno-ungare, prin asumarea conştientă şi responsabilă a trecutului comun, cu luminile şi umbrele sale, convinşi fiind că numai un astfel de drum poate contribui la reconciliere astăzi şi mâine, în contextul situării deopotrivă în Comunitatea Europeană.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: