LIVIU ȘOPTELEA EXPUNE LA E M ART GALLERY

by Liliana POPA on July 26, 2022

Post image for LIVIU ȘOPTELEA EXPUNE LA E M ART GALLERY

Expoziția “Printre îngeri”, expoziție de grafică și pictură a lui Liviu Șoptelea  de la E M Art Gallery are menirea să mângâie privirea și gândul  privitorului, a oamenilor aparent absenți la ceea ce se întâmplă în  jur după două năpaste: pandemia și un război inutil ce nu se mai încheie.

 Liviu Șoptelea problematizează o temă prețioasă. Într-o manieră delicată, dar puternică, fermă și dincolo de primul contact uimit cu lucrările sale spectatorul este prins între mângâiere și senzația de seninătate distribuită de arta sa.

Autorul acestui discurs plastic sui-generis “despre îngeri” pare să aibă  discursuri plastice paralele, care au ca numitor comun dorința de exprimare. Are stilul său impus dar tehnici diferite, fiecare cu propriul limbaj plastic. Unele lucrări par spontane, altele au bază conceptuală.

Are un dinamism constructiv, ce pare că se dezvoltă pe măsură ce artistul creează….iar mottoul universului său pictural sînt ÎNGERII ce cred că îl înconjoară cînd pictează și uneori privesc curios peste umărul artistului ce se întâmplă pe pînză, carton, sau panou…

Limbajul artistico-plastic al lui Liviu Șoptelea este un limbaj metaforic, dar este și un sistem de relații stabilite convențional între anumite semne, completat de un rafinament cromatic autentic, deja recognoscibil……În suita sa de picturi elementele plastice: punctul, linia, forma plană, volumul, culoarea, devin semne de limbaj plastic numai în perspectiva unei semnificații și atunci când sunt structurate expresiv. Are o o înclinație spre misticism, spre lirism aș zice, are o delicatețe a figurativului, a viziunii sale artistice unde conturul nu decupează imaginile, ci sugerează…Viitorul va fi al artei indiferent de suportul pe care va fi ea creată…

Liliana Popa, istoric de artă 25 iulie 2022

Leave a Comment

Previous post:

Next post: