Orașul Horezu, inițiatorul unui demers național privind accesarea fondurilor europene 2014 – 2020

by Ilie Fartat on August 17, 2015

Post image for Orașul Horezu, inițiatorul unui demers național privind accesarea  fondurilor europene 2014 – 2020

Administrația publică locală din Horezu, studiind propunerile actuale ale Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și sesizând excluderea orașelor mici și mijlocii de la finanțare prin Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, a inițiat și a redactat un memoriu adresat Ministerului Fondurilor Europene, prin care a solicitat, cu argumente, includerea în categoriile de solicitanți eligibili a acestor localități urbane.

Referindu-se la acest memoriu, domnul primar, Fârtat Ilie, ne-a spus: “Miza acestui demers este deosebită, întru-cât, prin intervenția noastră, putem îndrepta o inadvertență a Axei prioritare 9, orașele mici și mijlocii putând astfel să-și finanțeze investițiile prevăzute în strategiile proprii de dezvoltare până în anul 2020. Inițiativa noastră a fost susținută, prin scrisori, de 24 de orașe din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia; Băile Govora, Băile Olănești, Băbeni, Berbești, Brezoi, Călimănești, Bălcești, Strehaia, Bumbești Jiu, Filiași, Calafat, Orșova, Turceni, Tismana, Băilești, Dăbuleni, Tg. Cărbunești, Piatra Olt, Baia de Aramă, Rovinari, Țicleni, Potcoava, Drăgănești Olt și Corabia. Așteptăm să ni se alătura și alte orașe din regiune. La ședința Consiliului Director al Asociației Orașelor din România din perioada 07 – 09 august 2015, la care am participat personal, am prezentat inițiativa noastră și memoriul pe care l-am înaintat la Ministerul Fondurilor Europene. Membrii asociației au apreciat justețea inițiativei noastre și și-au exprimat acordul, desemnând un număr de 5 reprezentați care să susțină memoriul la ministerul de resort, demersul nostru căpătând în acest fel un caracter național. Mâine, 18 august, împreună cu ceilalți reprezentanți ai AOR, voi fi prezent la Ministerul Fondurilor Europene pentru o discuție, față în față”, cu specialiștii ministerului pe această temă. Mulțumesc salariaților din cadrul Biroului Management de Proiect, Strategii și Turism din cadrul aparatului de specialitate care au lucrat pentru redactarea memoriului și diseminarea acestuia în rândul orașelor din Regiunea 4. Mulțumesc, de asemenea, Asociației Orașelor din România pentru susținere, astfel că, memoriul nostru capătă forță, credibilitate și competență. Nutrim speranța că lucrurile se vor îndrepta, iar orașele mici și mijlocii să nu mai aibă soarta nefastă a exercițiului financiar european 2007 – 2013, când au fost plasate în afara zonei de eligibilitate în cadrul unor axe ale Programului Operațional Regional.

Pentru informații suplimentare contactați: Fârtat Ilie – Primarul orașului Horezu – tel. 0740.217.540, fax: 0250.860.481 ; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro  

Leave a Comment

Previous post:

Next post: