PRIVIREA, OCHIUL ŞI LINIA, MÂNA, LA ÎNCEPUTUL LUMII.
UN MODEL ICONIC AL VIEŢII, AL MORŢII VĂZUTE!

by Petre CICHIRDAN on December 24, 2014

Se spune căApostolul Luca, acum 2000 de ani, a stabilit modelul iconic al creştinătăţii, reprezentând în limbajul primordial al desenului, omul-mamă şi prunc-ca fiu al Dumnezeului din ceruri, de nimeni văzut, Duh suflat pe oul secţionat; Pruncul Iisus în braţele Fecioarei; model iconic care avea să străbată lumea, universul, în timpul constant, permanent, oriunde şi oricând. Modelul iconic al unui iconar, Sfânt Apostol din preajma lui Iisus, iată, creator de imagine, persuasivă contemplaţie, teologie în primul rând, şi, mai apoi, filosofie!…Privirea, mâna, alura bipedă, ochiul sunt cele câteva elemente de magnifică contemplaţie, universale-lucrătoare-autostăpâne şi stăpânitoare-nimic mai potrivit pentru a fiinţa omul în esenţa proprie, esenţa vieţii, în realitate-adevăr-fapt straniu pozitiv şi perplex!…după viaţă există moarte şi, amândouă, fiinţează în sacralitate…Viaţa ca fiind obiectivă şi moartea subiectivă, şi puse-amândouă-în sarcina Celui din Înalt! Obiectiv şi subiectiv prin modelul iconic al mamei care este definită ca fiinţă bipedă având privire-ochi, linie a chipului, şi mâini care izvoresc din chip şi se termină protejându-l pe Prunc, iubindu-L. La acest model iconic se închină întrega lume fiindcă el este explicaţia şi cauza tuturor lucrurilor, este căldura şi răceala, focul şi apa…lumea materială! şi imaterială, rămânând să înţelegem că Tatăl este spirit!… Prunc, sferă gânditoare şi potenţială, la sânul acestor globalizante priviri care sunt totuna cu aceste linii şi mâini… Cum se uită la noi aceste priviri şi mâini din Icoana „Modelul iconic al Martiriului Brâncovenilor”…Cum plânge în noi, cum ne sfâşie, pruncul Brâncoveanu alături de pruncul Iisus, primul pe care Dumnezeu l-a adus la el când încă era înger, al doilea, răstignit când era în putere să de-a viaţă, ca preţ pentru altă curgere de timp! Timp zero, timp punct care crează axa infinitului, timp înainte şi după… Dar, să înţelegem, în acest timp, modelul iconic al Sfântului Luca, care nu-l arăta pe Tată, a parcurs lumea, obiectul teologic, până când Andrei Rubliov a stabilit modelul iconic al Sfintei Treimi! De această dată, iconarul, stabilind că totul este spirit, că monolitul tată-mamă-fiu, reprezentând viaţa, este de fapt un cumul de spirite, îngeri, aluri bipede, care au priviri şi mâini însemnând linii, toate, convergând spre un punct, nevăzută icoană în icoană, oglindire secretă în oameni… Cât de sfiit, mărturisit, spăsit, a fost Brâncuşi, atunci, când şi-a adus-o pe Sf Fecioară în iconografia unei femei, de ce nu, fecioară! a secolului XX şi a ne prezenta-o în aceleaşi coordonate precum cele ale Maici Domnului primordiale, cea pe care o vedem în icoana făcătoare de minuni aflată la Mânăstirea Dintr-un Lemn!…la fel având privirea, ochii, mâna, toate mângâind, ţinând în braţe pruncul! oul prometeic! Credem, icoana reprezentând „Modelul iconic al Martiriului Brâncovenilor” pe care Sorin Dumitrescu ne-a adus-o la Arhiepiscopie, expunând-o în Catedrala „Sfântul Nicolae”, la înţelegere creativă-benefică cu Înaltul Varsanufie, este un monument sacru de artă, un nou Model Iconic în Istoria Artelor Sacre…Cea mai intelectuală dintre arte, iată, fiind icoana ortodoxă, unică de când a fost creată această lume creştină. Un trup, o scândură mare din lemn-mai multe scânduri legate mânăstiresc între ele, clasic, aşa cum sunt întărite icoanele din lemn-tradiţionale-ca să se opună timpului! …Un strat-fond de alb de zing-apoi un trup comun, în gri şi alb, format din trupurile brâncovenilor, central, pe fond negru-de doliu Ales-dominând Maica Domnului cu Fiul… Trupuri lipite între ele, formând un singur trup, mai mult decât comun-un zid, Maica cu Fiul, şi brâncovenii trimişi-sacrificaţi ca mielul dăruit lui Avraam în locul fiului, Isaac! Pruncul Brâncoveanu şi fraţii săi, batjocoriţi de oameni, dar ridicaţi de acest savant iconar, la rang de îngeri arătaţi în alb, curaţi ca cerurile şi ca timpul sacru, şi privind înspre noi din cealaltă lume, înspăimântaţi! Înfricoşaţi! de ce i-au putut face lui Iisus oamenii, de ce le-au putut face, aceiaşi oameni, acestor neprihăniţi brâncoveni! Icoana lui Sorin Dumitrescu desenată şi pictată cu atâta generozitete şi înţelegere a incredibilului supliciu, aducând pe lemn, fresca! este un model, un adevărat nou Model Iconic, de cum trebuie abordată acum, în acest de neînţeles prezent, pictura de icoane, fresca ortodoxă-pictura-încât acestea să se alinieze la sacralitate, la vechea iconografie bisericească-tradiţională şi românească! Nu trebuie să neglijăm faptul, că, noul model iconic propus de Sorin Dumitrescu, are universalitate, rezistă în orice areal, din oricare tărâm creştin!

 Icoană de S Dumitrescu Modelul iconic Martiriului Brâncovenilor

Leave a Comment

Previous post:

Next post: