SALONUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTĂ „ROTONDA PLOPILOR APRINȘI” EDIȚIA A X-A

by Simona Maria KIS on July 16, 2021

Miercuri, 09 iunie, în scuarul Mihai Eminescu din incinta Arhiepiscopiei Râmnicului s-a desfășurat deschiderea Salonului Național de Literatură și Artă intitulat „Rotonda Plopilor Aprinși” care pe lângă evenimentul cultural anual de mare atracție în cultura vâlceană și națională românească, anul acesta, a fost dedicat Mitropolitului Bartolomeu Anania sărbătorit la un centenar de la naștere.
Președintele executiv al Salonului, scriitorul Ioan Barbu (Președinte de onoare-Acad. Mihai Cimpoi) a deschis Salonul dând cuvântul Înalt Preasfințitului Varsanufie – Arhiepiscopul Râmnicului.
ÎPS Varsanufie: – Doamnă vicepreședinte a Consiliului Județean, onorat auditoriu. Cuvântul meu de astăzi se intitulează: Salonul Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” și Festivalul cărții la Râmnic – timpul prielnic pentru hrană dorită sufletului…Mai întâi dați-mi voie să vă urez Bine ați venit în Arhiepiscopia Râmnicului, în acest centru eparhial. Ne bucură în mod deosebit acest prilej de a ne întâlni cu domniile dumneavoastră în această zi.
Organizarea Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” a Festivalului Cărții la Râmnic constituie un fericit prilej pentru redescoperirea Olteniei de sub munte drept un spațiu cultural în a cărui dezvoltare un loc important îl ocupă recunoașterea sa drept Capitală a tipografilor. Festivalul cărții prilejuiește descoperirea și cultivarea talentelor literare și afirmarea în epoca digital a unor apariții editorial foarte serioase.
Cartea a fost primită în mediul cultural românesc drept hrană dorită sufletului (…), drept îmbelșugare, după cum arată inscripția așezată la întrarea în Biblioteca Mânăstirii Hurezi. Această casă a cărților înființată de Sf. Constantin Brâncoveanu semnifică o valorificare științifică a circulației cărților, a reușit să reconstituie atmosfera de dragoste și întrajutorare în păstrarea unității de credință nu numai pentru evlaviosul neam al patriei noastre, ci și pentru alte neamuri înrudite cu noi, după aprecierile voievodului Matei Basarab. (…)
Pravila de la Govora, Evanghelia, Apostolul, Ceaslovul, Mineele vieții sfinților tipărite în ținutul binecuvântat al Vâlcii au circulat și în celelalte spații românești pătrunzând în conștiința preoților și credincioșilor.
În bibliotecile mânăstirești se aflau, de asemenea, manuscrise de istorie bisericească și morală, literaturăascetică…apărute în Țara Românească și Moldova, dar și la Paris, Moscova, Veneția, Lvov, Kiev… Totodată aici se găseau ediții bilingve ale operelor Sfinților Părinți, scriitorilor bisericești…Origen, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazianz, Sfântul Maxim Mărturisitorul… precum și fondul ideologic teologic cu care s-a lucrat la Biblia din 1688, cele șase volume din Biblia sacra polyglotta tipărită în șase limbi la Londra, Lexiconul limbii grecești, Lexiconul Graeco latinum (…)
Doar la Mânăstirea Hurezi la sfârșitul secolului al XVIII-lea se găseau 392 de volume dintre care 115 românești, 110 grecești, 97 greco-latine, 39 slavone, 13 greco-arabe, 6 greco-latino arabe, 4 latine, 4 greco române și câte un exemplar german, arab, Georgian, dar și un Lexicon în șapte limbi… (…)
Organizarea Salonului Național de Literatură și Artă „Rotonda Plopilor Aprinși” și a Festivalului Cărții la Râmnic reprezintă un context prielnic dezvoltării actului cultural authentic împotriva tendinței deja recunoscută a unei hibridizări culturale favorizate de culturi translocate datorită migrației. Este nevoie de redescoperirea persoanei autorului, el însuși purtător și promotor al bogăției culturale și spiritual fapt pentru care ne bucură în mod deosebit că această ediție a Salonului Național De Literatură și Artă a fost dedicate vredniculuide pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania care era de loc din ținutul binecuvântat de Dumnezeu al acestei Eparhii cu prilejul Centenarului nașterii sale.
Folosul din plin al întîlnirii noastre este să înțelegem că persoana umană îți caută lumina și taina în Dumnezeu și sporește continuu în ele prin comuniune și reflective iubitoare la Dumnezeu pentru că este ea însăși o lumină într-o taină virtuală, o lumină și-o taină menite să sporească veșnic în Dumnezeu… Felicitând încă odată organizatorii vă dorim ca timpul petrecut în acest scuar din Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei să fie un timp al sporirii în cunoaștere, dar și un timp al comuniunii în care să descoperim bogăția darurilor împărtășite de bunul Dumnezeu în mintea și sufletul tuturor ostenitorilor pe tărâmul culturii.
*
„La invitația domnului Ioan Barbu, președintele Salonului Național de Literatură și Artă, au rostit alocuțiuni doamna Andra Bică, Vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul ambasador Mircea Perpelea, domnul Nicolae Dinescu, Președintele UZPR Vâlcea, scriitori și critici literari.
În perioada 9-13 iunie, municipiul Râmnicu Vâlcea va fi încă o dată „Capitala cărții, literaturii și artelor vizuale”, prin prezența unor scriitori, editori, artiști plastici, jurnaliști, distinși oameni de cultură din județ, dar și din țară.” (Arhiepiscopia Râmnicului)
În cadrul întâlnirii de deschidere a Salonului, președintele executiv al acestuia, Ioan Barbu, a înmânat cinci premii unor personalități reprezentative pentru județul și municipiul nostru.
Marele Premiu pentru Cultură „Prof. Univ. Dr. Pompiliu Manea” a revenit ÎPS Varsanufie pentru sprijinul acordat fenomenului cultural vâlcean și pentru tot ce a construit în perioada de când a fost întronat la Arhiepiscopia Râmnicului (ziarele noastre de cultură Intol Press la felicită și îi dorește și mai multe succese, că le merită!).
Premiul „Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania” pentru Excelență în Cultură s-a acordat: domnului Constantin Rădulescu, președintele C.J. Vâlcea (care a făcut cel mai mult – „dintre toți președinții C.J.” – pentru cultura vâlceană, a dotat B.J. cu o „modernă tipografie”); domnului primar Mircia Gutău (pentru sprijinul permanent acordat culturii scrise – este președintele de onoare al Forumului Cultural al Râmnicului din anul 2004); și domnului director al B.J. Vâlcea, Remus Grigorescu. Premiile domnilor Constantin Rădulescu și Mircia Gutău au fost înmânate doamnei Andra Bică, respectiv domnului Remus Grigorescu.
Trofeul Cerurile Oltului – „Râmnic 633” Cartea Anului (2020, 2021) a fost oferit doamnei Ana Calina Garaș pentru romanul „Daci nemuritori”.
Să mai amintim că ÎPS Varsanufie și scriitorul Ioan Barbu au primit Diplome de Excelență însoțite de mici daruri de la Ambasadorul României în Albania, Mircea Perpelea, fost prefect de Vâlcea și un excelent colaborator în cercetarea științifică, al cadrelor tehnice din Județul Vâlcea, din aparatul de conducere județean, al tineretului, înainte de anul 1989…
În sala de conferința a Bibliotecii Județene, unde a continuat Gala Premiilor Salonului Național de Literatură și Artă, ediția a X-a, s-au acordat în continuare următoarele premii: Premiul „OPERA OMNIA” pe anul 2021 și Premiul de Excelență al editurilor „TipoMoldova” și „Antim Ivireanul”; Premiul „Alex Bucur – carte pentru copii și tineret”; Premiul „Alex Parolea Moga” pentru jurnalism; Premiul CLIO „Aurelian Sacerdoțeanu”
Decernarea Trofeului „CERURILE OLTULUI”: Debut – Poezie și Proză; Publicistică și eseu și a PREMIILOR SPECIALE ale revistei „Rotonda Valahă”, editurilor TipoMOLDOVA Iași și „Antim Ivireanul”, precum și ale și Filialei Vâlcea a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Laudatio – Scriitorul Ioan Barbu, președintele Comitetului de acordare a premiilor.
Trofeul „Cerurile Oltului” Premiul Special al UZPR Filiala Vâlcea a fost oferit domnilor: Sorin Barbu, Gheorghe Pantelimon, Mihai Sporiș și Petre Cichirdan. Din păcate nu cunoaștem destinatarii celorlalte premii…
Remus Grigorescu, premiat
Premiul Cerurile Oltului pentru  Președintele CJ
 Premiul Cerurile Oltului IPS Varsanufie
Vorbește Ion Antonescu
Mircea Perpelea îl premiază pe Ioan Barbu
Mircea Perpelea îl premiaza pe IPS Varsanufie
Dumitru Sârghie
foto CICH - M. Vinereanu și Ligia Nicolescu
foto M Sporis
Trofeul meu...

Leave a Comment

Previous post:

Next post: