Sim(i)on-Petre!

by Mihai Sporis on December 20, 2013

Post image for Sim(i)on-Petre!

Bravos! Brad fălos cu ultimul număr scos, cu mult folos, iar te-ai scos… E făţos şi frumos! Vorbim de ceea ce există, de REVISTĂ, adică o trecere, cu PETRE-cere prin toate artele, cu soartele, cu truditorii, meşterii, actorii, cu noi în scena vieţii, scriitori, poeţii, artiştii simezelor, uneori chermezelor şi nechezelor, c-aşa e viaţa, şugubeaţa, nu i-ar fi de deochi cu  doi ochi slănino-făinoşi, când  frumoşi, când plini de ură,  buni de gură, se zgâiesc , chiar preţuiesc… (in)cultura. Apoi pe cei ce cântă, ori ne descântă, provocând la trântă, uneori la joc, cu act de cojoc, îi aşezi în pomul, respectând pe omul, cu drept să se arate, cu ce ştie, ce poate, uneori din coate, cu harul, cu darul c-aşa e bazarul, dilema cu zarul,  cu vorba te duce la turta dulce,  ademeneşte, uneori prosteşte, marfa în vrac, ochi de drac, trebe dată iute c-al fel se-mpute! Ascunsă, bine pusă stă marfa rară , nu pe raft afară, e-n mintea muncită cu cartea citită, desluşită, în darul Domnului, pricepere omului.

În pomul tău –  care este şi al nostru, al tuturor slănino-făinoşilor, fiecare  arătându-ne,  ceea ce suntem la un moment dat! –  credem că fuziunea dorită, adică o topire a materiei prime, într-un spirit înnoitor (adică fără zgură!) îşi produce, aparent pe neobservate, efectele. Ideea unei nemărginiri spaţiale recuperează libertatea omului, cândva îngrădită şi alocată cu o misiune formativă precisă, şi rupe îngrădirile formale între modalităţile de expresie ale harului (divinul informal!) şi puterii de-al scoate din ascundere, ce implică omul, cu un demiurg asumat tenace, neclintit, cu atitudine, atunci când rupe cadenţa sincronă a timpului şi contestă rămânerea în urmă: în false paradigme, în prejudecăţi metastazice. Numărul din nov.2013 al rev. Cultura Vâlceană… respiră în acest fel. Observâm că, rupându-şi anumite conexiuni, unul dintre prietenii noştrii, s-a eliberat şi stigă SOS-ul. Era şi timpul! Adevărata cucerire în lumea cultural-spirituală este…  convertirea, o spunea şi Antoine de Saint Exupery! Redefinirea eroismului, adică scoaterea lui dintr-o alocare de semnificaţii partizane, îşi are, fără a forţa nota, adică fără sentinţe, argumente frumoase şi devoalarea unor falsuri din istoria recentă. Cuprinderea, fără etajări împardonabile a sferelor , întrepătrunse, dă imaginea unui spaţiu deschis şi, în acelaşi timp, a armoniei lucrurilor care se susţin unele prin celelalte, aducând efectul  benefic al sinergiei (adică efectul materialelor publicate nu este doar suma valorică a efectelor asupra cititorului, ci mult mai mult! Spunem acesta pentru că bietul cuvânt dus în … sinergia faptelor, ca o vorbă de clacă, de un anacronic propagandist, fusese condamnat  ca pe vremuri intelectualitatea română, pe la … canal!).  Cuvintele cheie ale Revistei : festival, scenă, criză, nostalgie, comunicat (trăire în cotidian!), eroi, sfinţi, deţinuţi politici,  (recuperări ale unor modele umane pentru mentalul colectiv, otrăvit de propagandele roşii, încă ne asumate pe de-a întregul şi vieţuind în nostalgia şi deplina înţelegere iertătoare a bunului şi prea prostitului creştin, gata să întoarcă şi al n-lea obraz, garant al făţărniciei lumii), carte, eveniment,onoare, personalitate (atitudinea  revistei, purtătoarea de cuvânt, expresie a gratitudinii pentru omeneasca dăruire cotidiană a oamenilor frumoşi, uneori părerea neaoşă a ceea ce fiecare autor consideră derapaj de la o anumită cale). Extazul în faţa comorilor primite de la Oamenii Mari ai lumii este remarcabil în Ars-Mundi. Superb articolul L, Umo Universale Leonardo şi Piaţa del Popolo de Constantin Zărnescu. (s-a strecurat o mică greşeală… tehnică: cifra de 12.500.000 de Km. este de fapt număr, iar km sunt de fapt metri, acolo unde vorbeşte de diametrul Pământului (D), Pământ a cărui circumferinţă este, după câte ştim :3,14…D şi masoară, evident pe la ecuator, cca. 40.000 de Km !)

Încheiem aici, felicitându-te, că doar eşti şeful!, pentru acest Pom de Crăciun dăruit culturii, cu eforturi deosebite şi aici văd alături, un mare ajutor, darul din dar l-am numi, că aşa v-aţi gândit, voi părinţii să numiţi, ceea ce aveţi voi mai drag : Bogdan. Mulţumiri şi acestui eficient şi foarte discret colaborator al nostru. La mulţi ani Ţie, piatră de temelie!,  Ţie Revistă, viaţa, forţa ce ridică ceaţa! Celor ce scriu, an de an, daruri bune ca Bogdan, ţie-i Domnul sănătoşi, oameni frumoşi!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: