SPECTACOL LA FILARMONICA VÂLCEANĂ ÎN CINSTEA FEMEII CREȘTINE ORTODOXE

by Simona Maria KIS - Simon Petru CICK on September 12, 2022

Joi 08 septembrie 2022 în sala de concerte a Filarmonicii vâlcene (Colegiul Lahovari) a avut loc un concert-recital de poezie –  susținut de cele două mari artiste ale scenei naționale: Ioana Maria Lupașcu, la pian, și actrița Daniela Nane-recital de poezie. Spectacolul a fost organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, Liga Femeilor creștine ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului și Filarmonica Ion Dumitrescu avînd Binecuvântarea Înaltului Părinte  † Varsanufie. Într-o sală arhiplină la parter și la balcon cele două staruri ale scenei românești au interpretat, într-o primă parte, lucrări celebre ale muzicii internaționale și poeziei românești, pentru ca în partea a doua ÎPS Varsanufie să ofere «Medalionul Aniversar cu Icoana Maicii Domnului „Grabnic-Ajutătoarea” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, unor distinse membre ale Ligii Femeilor Creștine din Arhiepiscopia Râmnicului, îndemnându-le „să continue misiunea pe care cu multă dragoste și-au asumat-o, cu aceeași putere de jertfire și slujire, de împlinire a legii iubirii milostive, spre a primi în suflet bucuria comuniunii cu aproapele și lumina sfințeniei lui Dumnezeu”.» (site-ul Arhiepiscopiei)

   Programul artistic prezentat de cele două artiste din București a cuprins următoarele lucrări: 1. „Rugăciune” de Mihail Eminescu; Preludiu, „Ave Maria”,  Johann Sebastian Bach; 2.  „Adagio”, Johann Sebastian Bach / Alessandro Marcello; 3.  „Cinstim în tăcere,” Traian Dorz; 4.  „Maica Domnului este rug duhovnicesc”, Pr. Cleopa Ilie; 5. „Nocturna 1”, Paolo Campanini; 6.  „Bucuria Maicii Domnului la Sfânta Înviere”, de Sfântul Ioan Iacob; 7. „Maica Domnului Iisus”, de Traian Dorz; 8.  „Consolation” no 3, Franz Liszt; 9. „Cântecul potirului” de Nichifor Crainic; 10. „Cântec femeiesc”, Adrian Păunescu; 11.  „Balada”, Ciprian Porumbescu/  Ioan Dobrinescu; 12. „Repetabila povară”, Adrian Păunescu; „Balet din Orfeu”, Von Glück- A. Siloti; 13.  „Învață de la toate”, Lirică norvegiană; 14.  „Înveți”, Jorge Luis Borges; 15. Preludiu 6, Paolo Campanini; 16.  „Fă-ți timp”, Rudyard Kipling; 15.  „Ca să fii rege”, Benone Burtescu; 16. Libertango, Piazzola; 17.  „Adevărul”, Benone Burtescu; 18. „Imnul dragostei”, I Corinteni XIII. În final Daniela Nane a recitat poezia Ștergarul de Costache Ioanid pe fondul muzical Ave Maria de Giulio Caccini… Venind pe scenă și felicitândule pe cele două interprete ÎPS Varsanufie „a elogiat lucrarea misionară a femeilor în viața Bisericii și a societății, a solidarității acestora izvorâtă din dragoste maternă și responsabilitate alăturată demnității și jertfelniciei în desfășurarea activităților filantropice, educative și sociale, amintind de dragostea jertfelnică a femeilor creștine dar și de strălucite chipuri ale dragostei materne din cultura română.” Cum am prezentat mai sus Arhiepiscopul Râmnicului a încheiat spectacolul oferind femeilor creștine ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, dar nu numai, distincția prezentată mai sus.

COSTACHE IOANID

ȘTERGARUL

La cina cea de Paşte, în camera de sus,
înconjurat de-apostoli, S-a aşezat Isus.
Se revărsa din sfeşnic o galbenă lumină
pe azimile calde, pe mielul… fără vină…
Era plăcut prilejul. Şi toate pregătite.
Dar, vai, uitase gazda o slugă a trimite,
un rob sau o copila, ca, dup-a vremii lege,
cureaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege,
să le aline talpa de colbul de pe drum.
Şi-acum cei doisprezece, sfielnic oarecum,
se întrebau în cuget: Cum vor şedea la rugă?
Sau cine îşi va pune ştergarul cel de slugă?

O, iată-i cum se-ncruntă, privind cu tulburare
când vasele cu apă, când praful pe picioare.
Şi Duhul îi întreabă, cu şoapta Lui uşoară:
— N-ai vrea să-ţi pui tu, Petre, ştergarul astă seară?
— Chiar eu?… Nu şade bine. Eu doar sunt mai bătrân.
— Dar tu? Tu cel mai tânăr? — Eu stau lângă Stăpân…
— Dar tu? întreabă Duhul acuma pe Andrei.
— Chiar eu?… Sunt cel din urmă la Domnul între ei?
— Dar tu ce ţii doar punga? — Eu am făcut de-ajuns.
Am cumpărat merinde. Şi mielul l-am străpuns…
— Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală?
— Sunt trist. Se luptă-n mine o umbră de-ndoială…
— Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, Tadeu? Dar tu…?
Şi-n fiecare cuget răspunsul a fost: Nu.
Atunci, lăsându-Şi brâul şi haina-ntr-un ungher,
S-a ridicat Stăpânul cel coborât din cer
Şi-nfăşurând ştergarul, S-a aplecat uşor
să-Şi spele ucenicii, ca rob al tuturor.

De-atunci pe apa vremii, atâţia ani s-au dus.
Şi-acum — a câta oară? — Se-aşază iar Isus
să-ntrebe, tot prin Duhul, pe cei ce-L înconjoară:
— N-ai vrea să-ţi pui tu, Gheorghe, ştergarul astă seară?…
Tu, soră Mărioară? Tu, Radu? Tu, Mihai?…
Frumos va fi odată acolo sus în Rai!

Dar azi sunt mii de-amaruri. Necazul greu se curmă.
Nu vrei, în lumea asta, să fii tu cel din urmă?
E bun un vas de cinste, dar trebuie şi-un ciob!
Nu vrei să fii tu, frate, al fraţilor tăi rob?
Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting,
batiste-n care lacrimi în taină se preling,
sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere,
sunt oameni singuratici, lipsiţi de mângâiere,
sunt prunci rămaşi acasă, cu-o mamă în spital,
bolnavi care aşteaptă-un salvator semnal.
Se cere osteneală şi jertfă uneori.
Şi nopţi de priveghere şi iarăşi muncă-n zori.
Nu mânuind Cuvântul, când harul nu ţi-e dat,
cât mătura şi acul şi rufa de spălat,
cât cratiţa, toporul şi roata la fântână.
ciocanu-n tabla casei şi-n gard la vreo bătrână.
Să stai de veghe noaptea la câte-un căpătâi,
să-ntorci cu greu bolnavul, să rabzi şi să mângâi;
să-l scoţi apoi la soare şi să-i alini amarul.
… Nu vrei cu Mine, frate, să-ţi înfăşori ştergarul?
— Chiar eu?… Nu şade bine. Eu doar sunt mai bătrân.
— Chiar eu?… Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă Stăpân…
— Chiar eu?… Eu nu am vreme. Eu am făcut de-ajuns.
— Chiar eu? — Chiar eu? Se-aude acelaşi trist răspuns.
Şi-atunci, lăsând să-I cadă cununa Lui şi haina,
iubirii fără margini trăindu-i iarăşi taina,
încet — a câta oară? — Se-apleacă iar Isus
şi, plin de-atâtea gânduri, ştergarul iar Şi-a pus.
Şi-aşa cum o mlădiţă se-apleacă lângă trunchi,
Stăpânul omenirii Se-apleacă în genunchi.
La jugul fără slavă Isus iar Se-njugă,
El, Împăratul Vieţii, din nou e rob şi slugă.
Veniţi, leproşi ai lumii, murdari de-ai ei ţărână!
Isus vă spală iarăşi cu propria Sa mână!
Veniţi, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge!
Isus vă spală astăzi cu propriul Său sânge!…

*
Voi, fraţi, goniţi mândria, visările şi somnul!
Luaţi cu drag ştergarul alăturea de Domnul!
Şi nu uitaţi: pe cale, orice lucrare-i bună;
dar cine ia ştergarul, acela ia cunună!

NOTA: Pe www.culturaarsmundi.ro, Video Arhiva, urmăriți două înregistrări video din acest spectacol cu titlurile: IOANA MARIA LUPAȘCU ÎN „LIBERTANGO” DE PIAZZOLA și DANIELA NANE RECITÂND „ȘTERGARUL” DE COSTACHE IOANID

A consemnat: Simona Maria KIS

Daniela Nane
Presedinta Ligii Femeilor Crestine
Ioana Maria Lupascu si Daniela Nane
Final de recital
IPS Varsanufie la finalul recitalului

Leave a Comment

Previous post:

Next post: