SPIRU HARET – APOSTOL AL CONŞTIINŢEI NAŢIONALE

by Gheorghe Pantelimon on January 17, 2013

Post image for SPIRU HARET – APOSTOL AL CONŞTIINŢEI NAŢIONALE

Pe 17 decembrie 2012, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” s-au desfăşurat lucrările simpozionului „Spiru Haret – apostol al conştiinţei naţionale”. Organizatorii – Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Arhiepiscopia Râmnicului, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Vâlcea, Societatea Culturală „Anton Pann” şi instituţia unde a avut loc manifestarea şi-au propus să comemoreze un centenar de când a încetat din viaţă marele savant român, la 17 decembrie 1912 şi totodată să finalizeze proiectul „2012 – anul haretian cultural şi educaţional în Vâlcea”. De la început trebuie să subliniem că acţiunea a fost o reuşită şi datorită implicării afective şi financiare a Primăriei Râmnicului, a primarului Emilian Frâncu. Şi cu acest prilej a fost evocată activitatea prodigioasă şi opera ilustrului matematician, sociolog şi om politic liberal român – Spiru Haret, un gânditor transdisciplinar, o personalitate marcantă, complexă, a ştiinţei, învăţământului şi culturii naţionale şi internaţionale, cu merite incontestabile în progresul şcolii româneşti, al vieţii sociale din România.
După anunţarea invitaţilor de către dr. Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului şi al Asociaţiei Seniorilor, care a fost moderatorul întregii acţiuni, am ascultat binecuvântarea preacucernicului părinte Constantin Olariu care s-a referit, printre altele, la implicarea Arhiepiscopiei Râmnicului, a bisericii şi preoţilor în activitatea haretiană şi neoharetiană.
În calitate de membru fondator şi preşedinte de onoare al Forumului Cultural al Râmnicului, primarul municipiului şi-a exprimat bucuria de a deschide şi participa la această întrunire cu caracter de bilanţ, care încheie proiectul generos închinat marelui Spiru Haret, cel care a reorganizat, pe baze moderne, învăţământul românesc de toate gradele şi a declanşat mişcarea socio-culturală care îi poartă numele şi a adresat mulţumiri celor care şi-au adus contribuţia la materializarea lui, reprezentanţilor şcolii, bisericii, culturii vâlcene.
O contribuţie însemnată la conturarea personalităţii celebrului reformator a adus-o filmul documentar „Spiru Haret – fondatorul învăţământului modern românesc” realizat de Alina Nicola de la Biblioteca Judeţeană, pe textul semnat de dr. Gheorghe Dumitraşcu, un cercetător pasionat al învăţământului haretian, secretarul general al Forumului.
Două elemente de noutate au ridicat valoarea reuniunii. Emilian Frâncu a prezentat modul în care Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a achiziţionat, prin Forumul Cultural, bustul lui Spiru Haret, ca un gest firesc pentru cinstirea personalităţii sale şi a dat asigurări că se va realiza o variantă în bronz. Opera a fost creată de sculptorul Constantin Mihăilescu, unul dintre cei mai mari artişti din Oltenia şi din România, autor al monumentului închinat domnitorului Constantin Brâncoveanu, aflat în faţa Primăriei Râmnicului şi al monumentului „Deşteptarea României” situat la intrarea în Parcul Zăvoi. Apoi a acordat distincţii, din partea Primăriei, în semn de recunoştinţă, unor dascăli şi oameni de cultură de mare valoare. Este vorba despre diplome personalizate şi Medalia „Spiru Haret-100”, pentru promovarea valorilor haretiene în învăţământul vâlcean. Cei premiaţi, profesorii: Victoria Gibescu, Carmen Lelia Farcaş, Veronica Tamaş, Popescu Alexandru Mihăeşti, Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Ploaie, Mihail Sandu şi inginer Marian Pătraşcu, sunt dascăli de elită ai învăţământului vâlcean, modele de pasiune şi dăruire profesională, cercetători cunoscuţi nu numai în judeţul nostru. Este interesant că Primăria, prin vocea edilului şef, s-a angajat ca aceste stimulente morale să fie acordate în fiecare an şi a susţinut instituirea unei burse „Spiru Haret”, care va fi acordată elevilor merituoşi.
Prin alocuţiuni concise, relevante, profesorii Gheorghe Dumitraşcu, Gheorghe Pantelimon, Ioan Şt. Lazăr, Ion Soare, Nicolae Dinescu, pr. Nicolae State Burluşi, inginerii Petre Cichirdan şi Mihai Sporiş s-au referit la conceptul de haretism, care presupune, în primul rând, convingerea iluministă de a ridica poporul prin cultură, la ideile perene care trebuie preluate de la Spiru Haret şi continuate, cum sunt viziunea sa asupra rolului şcolii, învăţământului, care trebuie să asigure progresul economic şi social al ţării; crezul lui Spiru Haret referitor la menirea dascălilor, care au fost şi rămân veritabile columne ale progresului; spiritul haretian etc. S-a apreciat că impunerea unei concepţii noi cu privire la rolul învăţământului nu se poate realiza până când eşichierul politic nu este stabilizat. Totodată este necesar ca toţi factorii de decizie, începând cu Preşedinţia, unde a fost semnat Pactul Naţional pentru Educaţie, să înţeleagă că învăţământul reprezintă unul din stâlpii de rezistenţă ai oricărui stat, că fără un învăţământ de calitate România nu va avea viitor, că fără o instrucţie practică şi de producţie românii nu vor scăpa de sărăcie.
S-au făcut mai multe propuneri menite să exprime consideraţia românilor faţă de ilustrul Spiru Haret care a contribuit într-un chip real la propăşirea ţării, iar manifestările în semn de respect dedicate acestui mare apostol al neamului vor continua. Este un semn de însănătoşire, de normalizare a climatului moral din România, de preţuire a adevăratelor valori.
Pam Comisarschi, Emilian Frâncu Gh Dumitrascu
Rog, mai multă atenţie şi înţelegere a timpului meu...

Leave a Comment

Previous post:

Next post: