UN NUMĂR ABSTRACT
(Câteva cuvinte despre opera prof. univ. dr. Mihail Sandu din Călimănești-Vâlcea)

by Ion TALPOS on April 2, 2024

Post image for <strong>UN NUMĂR ABSTRACT</strong><br>(Câteva cuvinte despre opera prof. univ. dr. Mihail Sandu din Călimănești-Vâlcea)

Cu prilejul  sărbătoririi Zilei Culturii Naționale 2024 la Călimănești, am scris pe pagina mea de Facebook câteva cuvinte amintind de personalitatea și opera OMULUI DE CULTURĂ prof. univ. dr. Mihail Sandu, din Călimănești. Am amintit atunci că numărul titlurilor ieșite de sub tipar sub semnătura domnului profesor, ca autor, se ridică la 83. Un număr abstract care, pentru cei mai mulți dintre noi, ar putea să însemne doar atât: un număr! Mi s-a părut nedrept față de autorul acestui număr impresionant de volume de specialitate cu caracter științific (editate și tipărite!) să ne oprim doar la un număr, chiar dacă acesta este format din două cifre! De aceea l-am rugat pe domnul profesor să mă ajute cu o lista actualizată a lucrărilor dumnealui. Am primit-o și v-o oferim si dumneavoastră, însoțită de două scurte mesaje de mulțumire primite de domnul profesor, de la persoane din mediul academic internațional:

În numărul 9 din 5 martie 2021 al publicației „Făclia” din Republica Moldova, sub titlul „Noutăți editoriale în anul pandemic 2020”, apărea un articol sub semnătura distinsei Iulia Malcoci, doctor în științe fizico-matematice, care titra: „Oamenii marcați cu scânteia divină continuă să creeze lucrări de valoare în pofida pandemiei. Dacă profesorul universitar Mihail Sandu și-a scos de sub tipar în 2019 volumele sale ˂Astronomie și Astrofizică. Teme și probleme pentru olimpiade și concursuri> (în limbile română și engleză, dar și volumul I al seriei ˂Astronomie și Astrofizică. Evenimente olimpice. Probleme>, în 2020 a lansat volumele II-VI ale acestei serii, la Editura Didactică și pedagogică de la București”.

Referindu-se la aceste lucrări, Iulia Malcocci afirma: „Sunt niște cărți de o ținută extraordinară atât după conținut, cât și după formă. Îți procură o mare plăcere doar să le răsfoiești. În volumul ˂Astronomy &Astrophysics> multe teme vin în ajutorul  celor care vor să exceleze în acest domeniu, inclusiv: „Elemente de trigonometrie sferică”, „Determinarea maselor stelelor binare vizuale”, „Stele duble”, „Problema celor două corpuri”, „Teorema virialului și mișcările planetelor”, „Legea a treia a lui Kepler într-o nouă formulare”, „Pendulul lui Foucault”, etc”

              Cel de-al doilea mesaj de mulțumire, din data de 6 noiembrie 2023, a fost primit din China unde s-a desfășurat Olimpiada Internațională de Astronomie 2023.

„Dear Professor Sandu,

I would like to express my gratitude for your book and the inspiration it has provided. 

I am pleased to inform you that we have printed copies of your book and will be free distributing them to contestants as part of our upcoming event. 

Thank you for your contribution to international astronomy education.

Best regards,  Xin Li”

În traducere:

„Domnule profesor Sandu,

Doresc să vă exprim recunoștința mea pentru cărțile dumneavoastră și pentru inspirația de a ni le oferi. Am plăcerea să vă informez că am tipărit copii ale cărților dumneavoastră și le vom distribui gratuit concurenților noștri care vor lua parte la evenimentele viitoare. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră la studiile internaționale de astronomie.

Salutări, Xin Li

                                                        Lista lucrărilor prof. univ. dr. Mihail Sandu:

1.  PROBLEME  DE FIZICĂ PENTRU GIMNAZIUEditura  Didactică  şi Pedagogică, Bucureşti, 1977, 327 p.

2.  FIZICĂ,  MANUAL  PENTRU  CLASA  a  VI-a, coautor Emanuel Nichita, Editura  Didactică şi  Pedagogică, Bucureşti, 1978, 160 p.

3.  PROBLEME  DE FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIU, coautori Emanuel Nichita şi Tudorel Ştefan, Editura Didactică şi Pedagogicş, Bucureşti, 1982, 223 p.

4. CAIET METODIC CU PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU  GIMNAZIU, Casa Personalului Didactic, Rm. Vâlcea, 1983, 181 p.

5. GHIDUL PROFESORULUI ŞI AL ELEVULUI PENTRU  CERCURILE DE  FIZICĂ, Vol. I, Casa de Cultură a Ştiinţei şi Tehnicii pentru tineret, Rm. Vâlcea,   1984, 498 p.

6.  GHIDUL  PROFESORULUI  ŞI  AL  ELEVULUI  PENTRU  CERCURILE DE  FIZICĂ,  Vol. II, Casa de Cultură a Ştiinţei şi Tehnicii pentru tineret, Rm. Vâlcea,   1984, 405 p.

7.  CULEGERE  DE  PROBLEME  DE  FIZICĂ, Vol. I, Societatea  de Ştiinţe Fizice şi Chimice din România, Bucureşti, 1986, 338 p.

8.  CULEGERE  DE  PROBLEME  DE  FIZICĂ, Vol. II, Societatea  de  Ştiinţe Fizice  şi  Chimice  din  România, Bucureşti, 1986, 118 p.

9.  PROBLEME  DE  FIZICĂ, Editura  “Scrisul  Românesc”, Craiova,  1988, 277 p.

10. GHID  PENTRU  CERCURILE  DE  FIZICĂ, Editura  Academiei  Române, Bucureşti, 1991,  325 p.

11. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIUEditura  Didactică  şi Pedagogică, Bucureşti, 1991, 208 p.

12. 500 PROBLEME  DE  FIZICĂ, Editura Tehnică, Bucureşti,1991, 283 p.

13. PROBLEME DE  PERFORMANŢĂ  ÎN  FIZICĂEditura  Tehnică, Bucureşti, 1992, 340 p.

14. PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU GIMNAZIU, Editura  “Lumina”, Chişinău, Republica Moldova, 1993, 272 p.

15. CAIET METODIC CU PROBLEME  DE FIZICĂ PENTRU GIMNAZIU,  Editura “Lumina”, Chişinău, Republica Moldova, 1993, 179 p.

16. TEME  ŞI  PROBLEME  PENTRU  CERCURILE  DE  FIZICĂ, Editura “Hyperion  XXI”, Bucureşti, 1993, 254 p.

17. PROBLEME  DE  FIZICĂ  DIN  REVISTA  “KVANT”, Vol. I, Editura Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, 1993, 182 p.

18. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU LICEU,  Editura  “Ex  Libris”, Rm.  Vâlcea, 1993,  378 p.

19. PROBLEME  DE  FIZICĂ  DIN  REVISTA  “KVANT”, Vol. II, Editura Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, 1994, 194 p.

20. CULEGERE DE PROBLEME DE FIZICĂ, Vol. I, Editura “TipCim”, Chişinău, Republica Moldova, 1995,  338 p.

21. CULEGERE  DE  PROBLEME  DE  FIZICĂ, Vol. II, Editura “TipCim”, Chişinău, Republica  Moldova, 1995, 117 p.

22. GHIDUL PROFESORULUI ŞI AL ELEVULUI PENTRU  CERCURILE DE  FIZICĂ, Vol. I, Editura “TipCim”, Chişinău, Republica Moldova, 1995, 498 p.

23. PROBLEME DE FIZICĂ  PENTRU GIMNAZIU, Editura  Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, 1995,  202 p.

24. GHIDUL  PROFESORULUI  ŞI  AL  ELEVULUI  PENTRU  CERCURILE DE  FIZICĂ, Vol. II, Editura  “TipCim”, Chişinău, Republica Moldova, 1996, 400 p.

25. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIU, Editura “ALL”, Bucureşti, 1996,  Ediţia  I, 503 p.

26. PROBLEME  DE  FIZICĂ  DIN  REVISTA  “KVANT”, Vol. III, Editura Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, 1996, 208 p.

27. PROBLEME  DE  FIZICĂ  DIN  REVISTA “KVANT”, Vol. IV, Editura Didactică  şi  Pedagogică, Bucureşti, 1996, 229 p.

28. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIU, Editura “ALL”, Bucureşti, 1997,  Ediţia a II-a, 503 p.

29. PROBLEME  DE  FIZICĂ – CONCURSURI  ŞI  OLIMPIADE, Editura “Petrion”, Bucureşti, 1998, 335 p.

30. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIU, Editura  “ALL”, Bucureşti, 1998, Ediţia a III-a, 503 p.

31. MECANICĂ FIZICĂ (curs universitar), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002, 462 p.

32. MECANICĂ TEORETICĂ (curs universitar), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002, 476 p.

33. ASTRONOMIE (curs universitar), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2003,400 p.

34. FIZICĂ. ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ. MONOGRAFIA JUDEŢULUI VÂLCEA, Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 2004, 406 p.

35. IN MEMORIAM – PROFESORUL LIVIU TĂTAR,Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 2004.

36. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIU, Editura  “ALL”, Bucureşti, 2005, Ediţia a IV-a, 416 p.

37. TEORIA RELATIVITĂŢII (curs universitar), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2005, 341 p.

38. EVRIKA! PROBLEME DE FIZICĂ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, 600 p.

39. CONCURSUL DE SELECŢIE pentru OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE FIZICĂ – 2005, coautor, Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 2006, 262 p.

40. PROBLEME  DE  FIZICĂ  PENTRU  GIMNAZIU, Editura  “ALL”, Bucureşti, 2007, Ediţia a V-a, 416 p.

41. ACTIVITĂŢI OLIMPICE LA C.P.P.P. CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, 2004 – 2005 – 2006, ASTRONOMIE şi ŞTIINŢE, Editura Conphys,  Rm. Vâlcea, 2007, 611 p.

42. ACTIVITĂŢI OLIMPICE LA C.P.P.P. CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, 2004 – 2005 – 2006, FIZICĂ, Editura Conphys,  Rm. Vâlcea, 2007, 530 p.

43. TOP-FIZ, PROBLEME DE FIZICĂ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009, 833 p.

44. LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ, Editura Conphys, Rm. Vâlcea, 2009, 156 p.

45. ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI. CHIMIE – FIZICĂ – BIOLOGIE, coautor, Editura MISTRAL, Ediţia 1,Bucureşti, 2009, 358 p.

46. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ LIVIU TĂTAR”, coautor, Editura Universitaria, Craiova, 2011, 236 p.

47. ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI. CHIMIE – FIZICĂ – BIOLOGIE, coautor, Editura MISTRAL, Ediţia a  2 – a,Bucureşti, 2011, 358 p.

48. PROBLEME ŞI EXPERIMENTE DE FIZICĂ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012, 820 pagini.

49. INTERNATIONAL OLYMPIAD ON ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, PROBLEMS, 2007 – 2013, SOLUTIONS, COMMENTS, DETAILS, EXTENSIONS, Editura CYGNUS, SUCEAVA, 2014, 600 pages.

This book was offered free of charge by the author to all participants (students and teachers) at the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014.

50. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ, PROBLEME, Volumul 1, Editura CYGNUS, Suceava, 2015, 400 pagini.

51. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ, PROBLEME, Volumul 2, Editura CYGNUS, Suceava, 2015, 460 pagini.

52. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ LIVIU TĂTAR”, coautor, Editura else, Craiova, 2016, 280 p.

53. INTERNATIONAL OLYMPIAD ON ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, PROBLEMS, Vol. I, TRISULA ADISAKTI – PUBLISHER, JAKARTA, INDONESIA; AMAZON, USA; 2016, 500 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014.

54. INTERNATIONAL OLYMPIAD ON ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, PROBLEMS, Vol. II, TRISULA ADISAKTI – PUBLISHER, JAKARTA, INDONESIA; AMAZON, USA; 2016, 450 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014.

55. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ – EVENIMENTE OLIMPICE – 1996-2010, PROBLEME, Volumul I, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2018, 972 p.

56. EXPERIMENTE DE FIZICĂ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2018, 476 p.

57. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ. TEME ȘI PROBLEME pentru OLIMPIADE ȘI CONCURSURI, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureșiti, 2019, 568 p.

58. ASTRONOMY and ASTROPHYSICS. THEMS and PROBLEMS for OLYMPIAD and COMPETITIONS, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2019, 539 p.

This book was offered free of charge, by the author, for all participants in the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, held in ROMANIA in 2019.

59. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ – EVENIMENTE OLIMPICE – 2011-2013, PROBLEME, Volumul II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2020, 500 p.

60. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ – EVENIMENTE OLIMPICE – 2013-2015, PROBLEME, Volumul III, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2020, 500 p.

61. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ – EVENIMENTE OLIMPICE – 2016-2017, PROBLEME, Volumul IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2020, 500 p.

62. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ – EVENIMENTE OLIMPICE – 2017-2018, PROBLEME, Volumul V, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2020, 500 p.

63. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ – EVENIMENTE OLIMPICE – 2019, PROBLEME, Volumul VI, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2020, 548 p.

64. INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, Vol. I, Publishing House Cygnus, Suceava, Romania, 2021, 464 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014 and to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, held in ROMANIA, in 2019.

65. INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, Vol. II, Publishing House Cygnus, Suceava, Romania, 2021, 484 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014 and to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, held in ROMANIA, in 2019.

66. INTERNATIONAL OLYMPIAD ON ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, Vol. III, Publishing House Cygnus, Suceava, Romania, 2021, 589 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014 and to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, held in ROMANIA, in 2019.

67. ASTRONOMY and ASTROPHYSICS. ALL MY PROBLEMS for INTERNATIONAL OLYMPIADS, Vol. I, Publishing House Cygnus, Suceava, Romania, 2021, 344 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014 and to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, held in ROMANIA, in 2019.

68. ASTRONOMY and ASTROPHYSICS. ALL MY PROBLEMS for INTERNATIONAL OLYMPIADS, Vol. II, Publishing House Cygnus, Suceava, Romania, 2021, 314 p.

This book was offered free of charge, by the author, and sent to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIC, held in ROMANIA in 2014 and to all countries participating in the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, held in ROMANIA, in 2019.

69. ”SUB CERUL BUCOVINEI”, Vol. I, CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE FIZICĂ ”CYGNUS”, CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ ”MARIN DACIAN BICA”, Clasele VI – IX, 2015 – 2019, Editura ”CYGNUS”, Suceava, 2021, 300 p.

70. ”SUB CERUL BUCOVINEI”, Vol. II, CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE FIZICĂ ”CYGNUS”, CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ ”MARIN DACIAN BICA”, Clasele X – XII, 2015 – 2019, Editura ”CYGNUS”, Suceava, 2021, 326 p.

71. ”SUB CERUL BUCOVINEI”, Vol. III, CONCURSUL NAȚIONAL DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ ”MARIN DACIAN BICA” FIZICĂ, 2015 – 2019,  CONCURSUL INTERDISCIPLINAR ”ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ”, 2021, Editura ”CYGNUS”, Suceava, 2021, 388 p.

72. PROBLEME DE FIZICĂ, Vol. I, EVENIMENTE OLIMPICE, SELECȚII PENTRU IPhO 1995 – 2009, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2021, 340 p.

73. PROBLEME DE FIZICĂ, Vol. II, EVENIMENTE OLIMPICE, SELECȚII PENTRU IPhO 2010 – 2021, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2021, 340 p.

74. ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ, EVENIMENTE OLIMPICE, 2020 – 2021, PROBLEME, Volumul VII, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2022, 600 p.

75. PROBLEME DE PERFORMANȚĂ ÎN FIZICĂ, Volumul I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 664 p.

76. ASTRONOMIE și ASTROFIZICĂ, EVENIMENTE OLIMPICE, 2020, 2022,  PROBLEME, Volumul VIII, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 595 p.

77. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS – MY NEW PROBLEMS, Volume I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 395 p. For IOAA, 2023, Edition XVI, Poland.

On the My Books List, this Book’s Number is 77, which is the same as the Present Author’s Age, Mihail Sandu, 77 years!

This book was offered free of charge, by the author, and sent in Poland for all participants on the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIAD, Edition XVI, 2023.

78. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS – MY NEW PROBLEMS, Volume II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 460 p. For IOAA, 2023, Edition XVI, Poland.

On the My Books List, this Book’s Number, 78, being greater with one unit than the Present Author’s Age, Mihail Sandu, 77 years!

This book was offered free of charge, by the author, and sent in Poland for all participants on the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIAD, Edition XVI, 2023.

79. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS – MY NEW PROBLEMS, Second Edition, Volume I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 395 p. For IOAA – Juniors, 2023, Edition II, Greece.

This book was offered free of charge, by the author, and sent in Greece for all participants on the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIAD for Juniors, Edition II, 2023.

80. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS – MY NEW PROBLEMS, Second Edition, Volume II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 460 p. For IOAA – Juniors, 2023, Edition II, Greece.

This book was offered free of charge, by the author, and sent in Greece for all participants on the INTERNATIONAL ASTRONOMY and ASTROPHYSICS OLYMPIAD for Juniors, Edition II, 2023.

81. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS – MY NEW PROBLEMS, Third Edition, Volume I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 460 p. For IAO – 2023, Edition XXVII, China.

This book was offered free of charge, by the author, and sent in China for all participants on the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, Edition XXVII, 2023.

82. ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS – MY NEW PROBLEMS, Third Edition, Volume II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 460 p. For IAO – 2023, Edition XXVII, China.

This book was offered free of charge, by the author, and sent in China for all participants on the INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD, Edition XXVII, 2023.

83. PROBLEME DE PERFORMANȚĂ ÎN FIZICĂ, Volumul II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2023, 500 p.

              (e-mail:   sandumihail@yahoo.com)

Prof. univ. dr. Mihail Sandu

Leave a Comment

Previous post:

Next post: