ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI (ZEP)
Ediţia a XXIII-a, 19 septembrie 2015
Tema: „De la meşteşug la industrie – patrimoniul tehnic şi industrial din România“

by Florin Epure on September 20, 2015

Post image for <STRONG>ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI (ZEP)</STRONG><BR/><em>Ediţia a XXIII-a, 19 septembrie 2015</em><BR/><strong>Tema: „De la meşteşug la industrie – patrimoniul tehnic şi industrial din România“<strong/>

În luna septembrie, statele europene celebrează Zilele Europene ale Patrimoniului (Z.E.P.). În România sărbătoarea are loc în ziua de sâmbătă, 19 septembrie, tema din acest an fiind “De la meşteşug la industrie – patrimoniul tehnic şi industrial din România.”

Zilele Europene ale Patrimoniului sunt organizate la iniţiativa comună a Consiliului Europei şi a Uniunii Europene. Din 1992 şi în România, Zilele Europene ale Patrimoniului oferă participanţilor ocazia să descopere nu numai monumente istorice protejate cât şi situri sau zone mai puţin cunoscute, care în mod obişnuit nu sunt accesibile publicului larg.

Evenimentele culturale organizate cu acest prilej se adresează tuturor cetăţenilor, cărora le oferă un mediu istoric atractiv, stimulant, pentru comunicarea interpersonală. Apropierea faţă de patrimoniul cultural conştientizează sentimentul de apartenenţa comună la valorile ţării, ale regiunii, oraşului sau mediului rural şi îmbogăţeşte diversitatea societăţii noastre, contribuind la buna înţelegere mutuală între cetăţeni.

Patrimoniul poate fi prezentat ca element catalizator pentru coeziunea socială şi promovarea responsabilităţilor cetăţenilor faţă de mediul lor de viaţă. Fiecare comunitate asociază patrimoniul cultural anumitor valori cu care se identifică.
În cadrul dezvoltării durabile, patrimoniul cultural constituie o resursă posibil a fi folosită şi în scopul creşterii prosperităţii locuitorilor.

Măiestria artizanilor s-a manifestat prin crearea unui patrimoniu aparte. Apoi, revoluţia industrială, a ultimelor două secole, a modelat peisajul ţărilor europene, activitatea industrială devenind o componentă inseparabilă a vieţii şi, în acelaşi timp, a rezultat un patrimoniu arhitectural, tehnic şi cultural de excepţie. Tema sub care se vor desfăşura evenimentele culturale în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului din România are în centru patrimoniul tehnic rezultat din eforturile creatoare ale meşterilor, artizanilor, cât şi din activitatea industrială.

În cadrul întâlnirii de lucru din ferbruarie 2015, la Consiliul Europei s-a stabilit ca tema “Patrimoniul tehnic şi industrial” să fie în centrul evenimentelor comune ce se vor desfăşura în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

La tema comună şi-au anunţat adeziunea coordonatorii naţionali din: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Islanda, Moldova, Muntenegru, Norvegia, România, Portugalia, Spania, Suedia, Irlanda de Nord, Scoţia, iar cu tematici apropiate din: Austria, Walonia, Olanda, Letonia, Polonia, Serbia, Slovenia şi Elveţia. Astfel, s-a reuşit pentru prima oară ca o temă comună să fie agreată şi îmbrăţişată de majoritatea ţărilor europene care participă cu evenimente la Zilele Europene ale Patrimoniului.

Tema din acest an oferă şi posibilitatea iniţierii organizării unui evantai de evenimente culturale care să ilustreze beneficiile aduse de conservarea îndeletnicirilor tradiţionale, a măiestriei meşterilor creatori de patrimoniu cultural mobil şi imobil sau imaterial, la dezvoltarea economică a comunităţii prin promovarea meseriilor tradiţionare tradiţionale, a produselor tradiţionale şi a industriei activităţilor culturale ş.a. Prin acestea, patrimoniul cultural nu este numai subiect pasiv de contemplare, ci participă sustenabil la viaţa comunităţii.

Vizite ghidate la: expoziţiile muzeelor dedicate patrimoniului tehnic, la instalaţiile feroviare, în spaţiile industriale conservate sau în cele a căror conversie, după dezafectarea activităţilor de producţie, prezintă exemple prin care s-a asigurat menţinerea acestora, pot constitui atracţii educative pentru publicul tânăr.  Enumerarea expusă prezintă doar sogestii pentru organizarea unor evenimente în cadrul ZEP, urmând ca acestea să reflecte specificul local al temei. Scopul evenimentelor Z.E.P. este de a sensibiliza cât mai mulţi cetăţeni privind cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural.

Publicul ţintă al evenimentelor Z.E.P. este constituit din cetăţenii obişnuiţi, care au cunoştinţe comune despre patrimoniul cultural. Ambianţa unui monument sau a unui sit istoric permite o gamă largă de evenimente culturale şi educative, cu precădere pentru publicul tânăr.

La Vâlcea, organizatorii evenimentului, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, Muzeul Judeţean ”Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea şi Muzeul Satului Vâlcean – Bujoreni, vă invită să participaţi la această sărbătoare, în ziua de sâmbătă, 19 septembrie, la Muzeul Satului Vâlcean – Bujoreni.

Program: Prezentarea documentarului „Folosirea tehnicilor tradţional în restaurarea monumentelor istorice”, prezintă restaurator Sorin Pârvulescu; Lansarea broşurii „Patrimoniul tehnic tradiţional vâlcean” – prezintă muzeograf Ionuţ Dumitrescu, şeful secţiei Muzeul Satului Vâlcean; „Meşteşuguri tradiţionale în satul vâlcean de altădată” demonstraţii privind meşteşugul sculpturii în lemn – prezintă restaurator Constantin Ţanea.

Dr. Florin Epure, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea

{ 1 comment… read it below or add one }

dragoscalinescu September 20, 2015 at 11:45 am

Felicitari pentru organizare, domnule Dr. Florin Epure!

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: