“ANEMONELE” GEORGIANEI PÂRLOGEA – CRONICĂ PLASTICĂ

by Liliana POPA on October 2, 2022

Post image for “ANEMONELE” GEORGIANEI PÂRLOGEA – CRONICĂ PLASTICĂ

“Anemonele”Georgianei Pîrlogea mă poartă cu gîndul la artiștii care s-au lăsat fascinați de natură toată viața iar adorarea naturii a devenit un catharsis al propriei lor existențe.

Lucrarea mi se pare deosebit de bună chiar dacă se resimte că este o temă de atelier, natura statică fiind o parte din microcosmosul în care artista se desfășoară ca esență. Macii din ulcica de pămînt au o reprezentare și o transfigurare în culori vii și pale…Macii ei trăiesc, respiră, vor să plece mai departe…

Georgiana Pirlogea are un desen dinamic, un veritabil model plastic de gen, are bogat sugestive naturi statice, indiferent de obiectele ce formează un univers într-un tablouși intenții ambientale.

Pare și este dinamică, spontană și expansivă la o primă vedere. La o analiză mai atentă se deslușește limbajul său artistic are etape chiar dacă sînt rezultatul unor reveniri repetate, ale unor reevaluări întinse pe parcursul mai multor ani.

Pictorița nu se hazardează, este introspectivă, retractilă și elaborată la o examinare atentă a lucrărilor de dată recentă.

Gamele motivistice ale pictoriței sînt variate mergînd de la peisaj minunat tratat , conceput într-un mirabil joc de lumină și umbre, la naturi statice și la portrete realizate în cheie proprie. De remarcat lucrările în mozaic unde culorile sînt atît de atent regizate încît dau senzația unei picturi ….

Uneori folosește culori de ceramică și porțelan în picturăa pe sticlă. Are tehnici mixte de la desen – crochiuri, pictură, grafică, la mozaicuri pe suport de lemn sau ceramică și pictură pe sticlă traforată , decupată cu mîna.

Georgiana Pirlogea un artist versatil ce respiră gîndid la lucrarea pe care deja o vede cu ochii minții sau ai sufletului…

Contururi de vitralii, pastă de aur, de argint atunci cînd lucrările sînt pe sticlă acrilică sau sintetică. Aici pictura apare față – verso iar uneori trebuie puse leduri pentru a apărea lucrarea în lumină.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: