Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Varsanufie, despre Arhim. Veniamin Micle

by admin on September 8, 2014

Post image for Arhiepiscopul Râmnicului, ÎPS Varsanufie, despre Arhim. Veniamin Micle

…Însă ceea ce reliefează iubirea sa de carte, nu este doar preocuparea scriitoricească. Mai mult decât atât sfinţia sa îşi tehnoredactează singur lucrările, le editează şi le tipăreşte cu grija cu care îşi iubeşte un părinte, copilul! Cu toată iubirea sa faţă de carte, nu a uitat datoria esenţială de călugăr, rugăciunea şi creşterea de fii dohovniceşti. Părintele Arhim. Veniamin Micle este un rugător neodihnit la Sfântul Altar de peste 55 de ani de când s-a hirotonisit monah. Sfinţia sa este un duhovnic apreciat şi căutat de toţi credincioşii apropiaţi de Mănăstirea Bistriţa şi din întreaga ţară. A crescut fii duhovniceşti dintre care cei mai mulţi calcă pe urmele sale. Smerenia sa dovedită nu odată constituie un exemplu de viaţă monahală. A scris mult despre Ieromonahul Macarie, renumitul tipograf al monahismului nostru, până când el însuşi a devenit un alt Macarie, al timpurilor noastre. Părintele Veniamin a ctitorit cu trudă îndelungată o operă duhovnicească originală, durabilă, de valoare certă pentru spaţiul românesc. Călugăr cărturar, părintele Veniamin este un adevărat stâlp al monahismului românesc…Astăzi se dovedeşte a fi cel mai prolific scriitor de istorie bisericească din Biserica Ortodoxă Română, şi mai mult, cel mai prolific monah al zilelor noastre. Zidirea cuvântului lui Dumnezeu în sufletele credincioşilor a fost şi, după cum vedem, rămâne prioritatea majoră a precuvioşiei sale sub toate formele: cuvânt scris, predică şi catiheză, şi, mai mult decât orice, exemplul vieţii sale personale. Aşa încât nu este nici o exagerare că îl sărbătorim pe arhim. Veniamin Micle la 75 de ani aici la Mănăstirea Bistriţa, Vâlcii, şi care trăieşte în împărăţia lui Dumnezeu prin îmbogăţirea duhovnicească a culturii române, prin înseminarea a sute – mii de oameni care vin să se închine în această sfântă mănăstire. Acum la împlinirea a 75 de ani îi urăm şi noi să-i dăruiască Dumnezeu multă sănătate, cuvânt duhovnicesc, putere de muncă şi ani mulţi în slujba lui Dumnezeu şi a aproapelui aşa cum a făcut-o timp de 55 de ani…La mulţi ani preacuvioase Părinte Arhimandrit!

(Nota editorului. Reamintim că în data de 07 Iulie 2014, la Biserica Catedrală care adăposteşte moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul din cadrul Mănăstirii Bistriţa a avut loc o slujbă Tedeum în onoarea Arhim. Veniamin Micle, condusă de însuşi ÎPS Varsanufie-Arhiepiscop al Râmnicului-la care au participat numeroşi oameni de cultură din Râmnicu Vâlcea, majoritatea membri ai Forumului Cultural al Râmnicului. În numărul nostru pe luna iulie, Cultura vâlceană, dar şi pe Cultura Ars Mundi on line am publicat o relatare de la acest eveniment cu deosebite semnificaţii pentru cultura românească contemporană…) – fragment –

cativa laici

clericii

Leave a Comment

Previous post:

Next post: