Asociaţia Română a Centrelor de Ceramică Populară, membră fondatoare a Grupării Europene de Cooperare Teritorială “Oraşele Ceramicii”

by Ilie Fartat on December 6, 2013

Post image for Asociaţia Română a Centrelor de Ceramică Populară, membră fondatoare a Grupării Europene de Cooperare Teritorială “Oraşele Ceramicii”

La exact un an de la înscrierea ceramicii de Horezu in lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO, o nouă realizare deosebită, de mare importanţă pentru cultura românească şi europeana s-a concretizat  în intervalul 2-3 decembrie 2013 la Barcelona, Spania. Astfel, la sediul Fundaţiei Artesania Catalunya, una dintre cele mai importante organizaţii responsabile de conservarea si promovarea artelor tradiţionale din Spania, s-a desfăşurat ceremonia semnării documentelor constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritorială “Oraşele Ceramicii”, structură europeană care reuneşte organizaţiile naţionale ale centrelor ceramicii din Italia, Franţa, Spania si România. Evenimentul a reunit preşedinţii organizaţiilor din statele membre fondatoare, respectiv Antoine di Ciaccio (Franţa), Isabel Sanchez Ruiz (Spania), Ilie Fârtat (România) şi Claudio Gheller (Italia), care, au semnat într-un cadru festiv documentele oficiale. Ei au fost asistaţi de directorii tehnici ai organizaţiilor naţionale: Charles Fillit (Franţa), Oriol Calvo (Spania), Eugen Săvulescu (România) şi Giuseppe Olmeti (Italia). De asemenea, a participat dl. Jose Antonio Moreno Andreo, reprezentant al oraşului Totana din provincia Murcia, Spania, care reprezintă autoritatea de control economico-financiar al organizaţiei nou constituite.

Această realizare, de maximă importanţă la nivel naţional şi european, a fost posibilă prin eforturile conjugate ale organizaţiilor fondatoare, întinsă pe o perioada de patru ani, care a necesitat un amplu proces de corelare a obiectivelor specifice; negociere a structurilor de coordonare ale GECT şi o acţiune complexă de avizare a documentelor constitutive ale organizaţiei europene de către ministerele de resort din tarile fondatoare. În România, documentele Grupării Europene au fost avizate favorabil de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii şi Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei. Toate aceste demersuri la nivel naţional au fost realizate de Primăria oraşului Horezu, membru fondator al Asociaţiei Române a Localităţilor Centre de Ceramică Populară a cărei preşedinţie este asigurată de dl. Ilie Fârtat, Primarul oraşului Horezu.

Noua structură europeană, GECT “Oraşele Ceramicii”, va începe să funcţioneze în ianuarie 2014 şi va beneficia de o prezentare publică la Bruxelles, cu ocazia Conferinţei Comitetului Regiunilor cu tema “Cultura, creativitate şi rolul regiunilor şi oraşelor din Europa”, care se va desfăşura în intervalul 29-30 ianuarie 2014, eveniment în cadrul căruia se realizează evaluarea pe termen mediu a Strategiei Europa 2020 care va fi prezentată în cadrul lucrărilor celui de-al 6-lea Summit european al Regiunilor şi Oraşelor de la Atena, din 7 – 8 martie 2014. Tot în 2014, se va desfăşura Adunarea Generala a GECT, care va reuni delegaţiile naţionale ale membrilor fondatori, cu o reprezentare egală de cinci membri cu drept de vot din partea fiecărei ţări participante.

GECT “Oraşele Ceramicii” şi-a propus patru teme principale de acţiune: dezvoltare economică, turism şi dezvoltare culturală, educaţie în spiritul dezvoltării durabile şi conservarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului naţional, european şi mondial, care vor fi abordate in cadrul unor proiecte finanţate de Uniunea Europeană şi programele naţionale.

Gruparea Europeana de Cooperare Teritoriala “Oraşele Ceramicii” beneficiază de avantajul că, este una dintre puţinele organizaţii de acest tip la nivel European care are un caracter tematic, în acest caz ceramica, existând un interes deosebit de dezvoltare a acestei direcţii din partea Uniunii Europene, fapt susţinut de diversitatea de programe abordabile care sunt preconizate pentru perioada de programare 2014-2020.

Referindu-se la eveniment, domnul primar, Ilie Fârtat, ne-a spus: „Ţinând cont de importanţa acestei realizări, este momentul ca, Asociaţia Română a Localităţilor Centre de Ceramică Populară, să fie susţinută de organismele judeţene şi naţionale în dezvoltarea activităţilor pe care şi-i le propun, pentru a reuşi să obţină o eficienţă maximă a acestei oportunităţi de prim rang, activarea ca membru fondator cu drepturi depline în cadrul noii structuri europene a ceramicii”.

Pentru relaţii suplimentare, persoană de contact: domnul Fârtat Ilie – Primarul oraşului Horezu,

tel. 0250.860.190 sau 0740.217.540, E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Ilie Fartat, dreapta impreuna cu fondatorii grupului GECT
Semnatarii GECT Barcelona- 2-3 decembrie 2013

Leave a Comment

Previous post:

Next post: