Băile Olăneşti –Izvor de sănătate

by Cristian Octavian Dinică on June 19, 2013

Post image for Băile Olăneşti –Izvor de sănătate

Valorificând experienţa de gazetar a autorului Viorel Popescu, editura Fortuna a publicat în 2013 lucrarea Băile Olăneşti –Izvor de sănătate.

Autorul se prezintă în faţa cititorului cu reeditarea cărţii Băile Olăneşti –file de legendă. Actuala ediţie câştigă prin sistematizarea informaţiilor, răspunzând cererii formulate de cititori, de concreteţe şi devine ghid necesar tuturor celor interesaţi în a beneficia de tratamente balneo-climaterice eficiente. Motivul alcătuirii acestei cărţi este documentarea cititorului care poposeşte pentru odihnă şi tratament în cadrul natural oferit de staţiunea Olăneşti.

Având un scop nobil şi elegant, scriitorul preia ştafeta informaţiilor şi găseşte ocazia agreabilă de a crea bună dispoziţie, îmbinând conţinutul strict al sfaturilor medicale, cu terapia prin haz. În acest fel autorul face uz de isprăvile lui Vasile Priceputu pentru a alterna lectura cărţii cu momente de umor. În primele două capitole este analizat cadrul natural şi etapele istorice ale evoluţiei staţiunii, punându-se accentul pe bogăţia izvoarelor şi numărul lor impresionant, ca şi concentraţia acestora ca bază de tratament. Fiecare izvor este descris din punct de vedere medical. Autorul nu face economie în detalierea importanţei pentru tratament, identificând diagnosticele aferente fiecărui izvor. Lista indicaţiilor în cura balneo-climaterică este continuată şi de recomandările de prevenţie în cazul anumitor afecţiuni.

Prezentarea staţiunii conţine şi lista spaţiilor de cazare, de unde, în perioada dintre tratamente, se pot iniţia excursii în cadrul mirific oferit cu generozitate de natură. În acest sens autorul încadrează staţiunea şi pe aripa aşezămintelor spirituale de care judeţul Vâlcea nu duce lipsă. Preocuparea pentru lumea sacră este regăsită şi din succinta prezentare făcută schiturilor şi mânăstirilor, cu recomandare de trasee duhovniceşti, necesare pentru îmbogăţirea spiritului. Un moment deosebit este descrierea făcută aşezământului de la Lacul Frumos, unde gazdă este părintele Galaction Zvelig. Acest aşezământ este plasat în apropierea localităţii Vlădeşti, în jurul lui, creându-se o adevărată legendă. Ţinutul din jurul lacului este mlăştinos şi permite dezvoltarea unei flore specifice care conţine şi plante carnivore studiate în lucrarea de doctorat a profesorului Traian Rădoi.

Cartea constituie o pledoarie adevărată pentru vizitarea staţiunii Olăneşti şi a împrejurimilor. Pentru final păstrăm invitaţia autorului sub forma catrenului: „Băile Olăneşti/ Un izvor de sănătate/ Aşa cum tu îţi doreşti/ Lasă tot şi vino, frate/ Te aştept la Olăneşti”.

 

Băile Olăneşti –Izvor de sănătate

Leave a Comment

Previous post:

Next post: