”Spiru C. Haret – Haretismul ca fenomen social”

by Mihai Sporis on June 19, 2013

Post image for ”Spiru C. Haret – Haretismul ca fenomen social”

Cu ocazia Festivalului Cultural Teodosie Rudeanu, ediția a XI-a, organizat de localitatea Galicea, județul Vâlcea în 25 Mai 2013, s-a lansat cartea „Spiru-Haret-haretismul ca fenomen social” apărută la Editura Fundației România de Mâine, București, 2012, având ca autor pe fiul localității prof. univ. dr. Virgil Constantinescu.  Într-un concert de manifestări deosebite, faptul prezentării lucrării de către eruditul ei autor a însemnat un moment de vârf. Recomandată cu convingere, într-o sistematizare fără cusur, pe înțelesul unei asistențe, totuși eterogene, m-am simțit  îndemnat să studiez cu maximă atenție lucrarea, primită în dar. După ce anul 2012 fusese pus sub semnul recuperării acestei mari personalități, la comemorarea centenarului ( Forumul Cultural vâlcean avusese un program dens, bine recepționat public!), după ce prof. dr. Gheorghe Dumitrașcu ne dăruise cuprinzătoarele sale lucrări despre Spiru Haret, te puteai declara mulțumit de câte ști despre o mare personalitate, cu senzația, falsă evident, că ai putea ști totul, lucrarea în discuție aducea altceva.

Lucrarea este o densă cercetare științifică, demonstrată de vastul aparat critic (408 trimiteri la subsol, pentru localizare citat și/sau sursă de documentare!), puterea de analiză și restituire în sinteză, a autorului, care își ia aliat chiar pe omul de știință Spiru Haret, cu spusele/opera lui, pe administratorul de sistem, Spiru Haret, pe politicianul/politolog, Spiru Haret, prin luminoasele sale discursuri publice. Priceperea autorului, care face din cartea aceasta una de învățătură, mură-n gură, pentru criza noastră de timp (timpul cu amprena sa socială, trivalentă : materială intelectuală și morală!) și absența unor cunoștințe elementare pentru cei ce i-a adus istoria prin in-voluția (s.n) din 1989, în politica și ea întoarsă pe dos în… politicianism, se vădește conștință civică și dorință de schimbare în bine. Modelul Haret, unul prezent în patrimonial nostru cultural, alături de cel al lui Dumitru Drăghicescu ( asupra căruia autorul se va fi aplecat, deasemenea!) actualizat nu prea mult (în spiritual său de anticipație, profetic, Haret va fi fost un proactiv! Va fi anticipat cibernetica, indicatorii de dezvoltare umană, instituțile de statistică, sistemele energo-informaționale, impulsurile cuantice și câte alte lucruri pe care vremea lui , una de mari transformări le aștepta!), poate fi adoptat cu succes. Din această perspectivă considerăm cartea aceasta una de învățătură. Ea trebuie studiată, însușită și aplicată în domenile în care Haret a fost o excelență autentică, mult peste contemporanii săi iluștrii, ca de exemplu… Titi Maiorescu , P.P.Carp .

Ne amintim cu plăcere că viziunea cosmică a lui Haret, poartă numele unui crater de pe lună, că Mecanica socială este un model  agreat de sociologia europeană, dar observăm că în chestiunea țărănească, fiind o anticipare a anacronicei răscoale din 1907, nici azi nu s-a găsit soluția, că avertismentele date privind energia socială și gestiunea înțeleaptă a acesteia, nu numai că nu sunt învățături de minte, dar prin desconsiderare produc efectele contrare  (dezindustrializarea; risipirea resurselor naturale interne; desconsiderarea capitalului intelectual și de creativitate internă; abuzul de reglementări, proceduri, legi, recomandări în neconcordanță cu regulile stabile; imperfecțiunea legilor cu adresabilitate interesată; calitatea politicii și selecția politicienilor, etc.). Cartea conține, indirect și un avertisment. Spiru Haret nu este doar astronomul celebrul, cunoscător al mersului astrelor cerești, matematicianul care, privind spre sociologie îi va fi împrumutat instrumentele abstracte de lucru, lăudat de Gh. Țițeica, reformatorul învățământului, prețuit de Nicolae Iorga , politicianul adus în liberalismul vremii de însuși I.C.Brătianu, el este omul providențial venit la sorocul nevoii noastre de emancipare. El ne-a fost dat învățătură de minte, pentru destinul neamului etern, ca și genialul Eminescu, și el acceptat, din când în când doar, pentru cele ale poeziei. Citiți rogu-vă cartea domnului profesor Virgil Constantinescu și o să aflați multe lucruri care vă sunt folositoare vouă și copiilor voștri. Cartea este scrisă cu știință, iubire de neam și slujește vieților noastre.  Pentru toate acestea, mulțumirile noastre!

Spiru C. Haret - Haretismul ca fenomen social

Leave a Comment

Previous post:

Next post: