Cenaclul Mirajul Oltului, un cenaclu al secolului XXl

by Cristian Ovidiu Dinica on May 10, 2019

Post image for Cenaclul <i>Mirajul Oltului</i>, un cenaclu al secolului XXl

Despre un cenaclu nou înființat se pot spune numai lucruri bune în speranța că se vor realiza. Zic aceasta referitor la cenaclul Mirajul Oltului, născut pe 08/01/2019 la Călimănești, unde activitatea literară a fost desfășurată sub emblema grupării literare A.E. Baconski. Discuțiile preliminare înființării au fost inițiate de prof. Constantin Geantă și subsemnatul, fiind purtate cu personalități ale culturii vâlcene precum Petre Cichirdan, Gheorghe Sporiș, Nicolae Nistor, dar și cu foștii membrii ai cenaclului A. E. Baconski.

Pe documentul de constituire se găsesc semnăturile persoanelor care au devenit membrii ai noii grupări literare și conform acestuia sunt: președinte, prof. Tiberiu Zamfir, vicepreședinte, prof. Constantin Geantă, secretar, ec. Ovidiu Cristian Dinică, membrii, Geta Tretelnițki, Nicolae Ghinoiu, Nicolae Nistor, Petre Cichirdan, Narcis Dăescu Chirea. În prima sedință Narcis Dăescu s-a oferit să tehnoredacteze revista Mirajul Oltului și să devină sponsorul acesteia, revista este realizată cu efortul financiar al prof. C. Geantă. S-a reformulat și echipa redacțională după discuții coordonate de Petre Cichirdan. Ulterior propunerea nu s-a materializat, revista fiind în continuare susținută de către echipa constituită în jurul profesorului C. Geantă.

Locul de desfășurare a ședințelor sale este în Centrul de Îndrumare în Turism din localitate, unde din grija primăriei a fost pusă la dispoziția cenaclului sala de simpozioane. Ședințele sunt organizate în cea de-a doua zi de vineri a fiecărei luni. Scopul creării cenaclului este dezvoltarea unui mediu sănătos pentru propagarea culturii, literaturii și realizarea unei reviste a cenaclului care să reia vechea serie a publicației Glasul Coziei ce a avut 49 de apariții cu aportul profesorului Tiberiu Zamfir. Se are în vedere și realizarea unor schimburi culturale cu membrii valoroși din țară și de pretutindeni.

A doua întâlnire a membrilor a fost în 06/02/2019, când cu toții am lecturat din propriile scrieri pentru a ne identifica amprenta literară personală, cu care contribuim la ridicarea cenaclului. Invitați au fost ing. Ion Nălbitoru și prof. Iuliana Linte. Domnul Ion Nălbitoru și-a prezentat cartea „România catedrala din Carpați”, o scurtă incursiune literară, bogată în fotografii din istoria și geografia țării. Cu povestirea Dreptul de a trăi, inginerul si scriitorul din Brezoi a dat tonul sedinței, primind aprecieri. Astfel, C. Geantă a perceput textul prezentat ca pe o bucată literară care conturează bine realități dure, Tiberiu Zamfir a considerat-o o surpriză frumoasă, G. Tretelnițki a caracterizat-o ca o asperitate ruptă din realitate. La rândul său P. Cichirdan a subliniat importanța dialogului care este corect construit, povestirea având dinamism. Iuliana Linte a adus în discuție rolul autorului în societate și caracterul public al vieții de scriitor, supravegherea atentă a realității care depășește uneori fantasticul, fiind apanajul artistului deschis spre analiză și receptare a mediului ce influențează literatura. Concluzionând, P. Cichirdan a afirmat: publicul te judecă, nu-ți mai aparții, scrierea este cartea ta de vizită cu care te prezinți în societate. La propunerea lui C. Geantă, s-a votat ca Ion Nălbitoru să fie cel de-al doilea vicepreședinte al cenaclului, acest lucru fiind aprobat în unanimitate.

Al doilea invitat al zilei, prof. Iuliana Linte s-a prezentat cu poeme haiku, un gen apreciat, pentru care a primit felicitările cenaclului. Citindu-și lucrările, Pădurea și Dar anii ne marcheză, Nicu Ghinoiu ne-a etalat poezia sa în vers liber, echilibrat, cu o tematică bogată, și tentă novatoare.

La rândul său, Georgeta Tretelnițki, eseistă și poetă, cu un evantai amplu de emoții, provenind dintr-o viață încărcată cu o experiență literară bogată, și-a lecturat creațiile literare inedite, care au fost bine primite.

Prof. Tiberiu Zamfir, președintele cenaclui, a venit cu epigrame inspirate, cu umor bine temperat, iar cu povestirea „Cum a dobândit o parohie” a stârnit hazul.

Marele absent a fost Nicolae Nistor.

Subsemnatul a citit poezia Orizonturi reci, o revoltă asupra timpurilor actuale.

Cu ochi ageri și cu vigilența recunoscută, Petre Cichirdan a participat la discuții cu păreri corecte asupra compozițiilor prezentate, având rolul criticului în jurul căruia se edifică un cenaclu.

Ședința care a urmat, cea din 06/03/2019, a adus ca invitat pe recentul laureat al Concursului Național de poezie Radu Cârneci, Nicuță Ioan Lungu, care a citit creații noi precum, Sfârșit de vis și Tu ești focul, din care reiese dragostea veritabilă ce răzbate prin fibra poemelor sale ca un soare de primăvară. Îl așteptăm și cu alte creații care să aibă o tematică variată. G. Tretelnițki a ținut să comemoreze victimele evenimentului dramatic din 04/03/1977, prin lecturarea unui eseu inspirat din teama umană de dezastre. Subsemnatul a citit poemul în proză Scrisoarea, el reprezentând răspunsul la o provocare lansată online. Cu poezia, Eram batranul Kalidas, C. Geantă ne-a reamintit de mitul reîntoarcerii. Poezia lui C. Geantă este o poezie modernă cu puternice influențe mitologice.

Cea mai amplă întâlnire cu care noua noastră grupare literară se înscrie în viața localității Călimănești a avut loc în 12/04/2019 la care au participat copii din Sălătrucel, elevi din clasele a V-a, și a VII-a, copii coordonați în activitatea literară de vicepreședinte grupării, Constantin Geantă; aceștia s-au distins prin eleva Ciobanu Maria Laura, care a citit poezia Întoarce-te, caracterizată prin candoarea specifică vârstei adolescente. De asemenea, au mai citit elevele Drăghici Maria Andreea, care prin culorile literare ale vârstei sale ne-a emoționat, iar eleva Manta Gabriela a interpretat cu sensibilitate poezia Glossă, această elevă fiind deja publicată cu poezie proprie în revista Mirajul Oltului.

Profesorul părinte Paulian Buicescu a prezentat propriul volum, Vă bate-n ușă, e pe prag!, volum de poezie religioasă, dar și reportaj poetic, caracter configurat în capitolul al doilea al volumului, unde cu o sinceră analiză reușește să surprindă racile societății contemporane. În poezii precum, Din lecțiile lui Steve Jobs sau Cultul Maicii Domnului în Sfânta Scriptură, aduce în prim plan rolul dialogului cu societatea.

Tânărul Alexandru Crăciun a fost o apariție insolită, prezentându-se cu poezie filosofică, acesta purtând un dialog de la egal la egal cu mentorul cenaclului Petre Cichirdan.

Dorim ca în cadrul cenaclului autorii să-și facă cunoscute lucrările în ședințe dedicate fiecăruia, astfel încât analiza critică să nu fie afectată de grabă, cele mai bune texte urmând să fie publicate în revista Mirajul Oltului. Critica este necesar să fie constructivă, lipsită de subiectivism.

Cenaclul își dorește ca prin activitatea pe care o va desfășura să promoveze autori valoroși și tinere speranțe, aspiranți la recunoașterea literară națională.

Elevii din Sălătruce în frunte experiment. A. Crăciun
Cristi Geanta - director revista
C. O. Dinica - secretar numit la prima sedinta
Nicolae Ghinoiu-la sedinta de fondare
Paulian Buicescu citind din versurile sale-reportaj
Georgeta Tretelnitki
Iuliana Linte-poet
 Tiberiu Zamfir-presedinte cenaclu

Leave a Comment

Previous post:

Next post: