COMEMORAREA ȘI OMAGIEREA LUI GIB MIHĂESCU LA DRĂGĂȘANI
(cronică versificată – scrisă ad hoc)

by Paulian Buicescu on November 30, 2023

Post image for <strong>COMEMORAREA </strong><strong>Ș</strong><strong>I OMAGIEREA</strong><strong> LUI GIB MIHĂESCU LA DRĂGĂȘANI</strong><br>(cronică versificată – scrisă ad hoc)

NOTA: La Drăgășani a avut loc comemorarea și omagierea publicistului și scriitorului Gib Mihăescu la Drăgășani (Sâmbătă, 21. 10. 23. începând cu ora 12,00) de către o parte a membrilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filialele: Olt, Vâlcea, Argeș și Cluj și Liga Scriitorilor Români, Filialele din aceleași județe. Despre numele așezării Drăgășani care vine de la numele unei drăguțe hangițe „Șani”, așa că oamenii ziceau: „Hai la draga Șani”! … Am venit la draga Șani,/ Pe care n-au șters-o anii!/ E-n sticle și pe etichete,/ Spiritual să te „îmbete”!

•    Comemorarea… L-am Comemorat pe Gib, în orașu-i Drăgășani/ Care prin cărțile scrise e cu noi de ani și ani!/ Am fost toți la cimitir, unde l-am Comemorat/ Prin eseuri, poezii, colegii l-au Omagiat!
•   
La Muzeu… Am fost la “Muzeul Viei”, dar și al vinificării/ Cele ce-am văzut acolo -/ și vinul! – nu vom da uitării!
   
La Casa Memorială... Și “Casa (lui) Memorială”, în care-o vreme a trăit,/ Unde a scris atâtea pagini, ce cu nesaț, noi le-am citit!
    Din operele sale citite sau care trebuie citite… “Dona Alba” și “Fantoșa”, “Femeia de ciocolată”/ “La Grandiflora” și “Rusoaica”, o studenție-ntârziată…/ Romanul “Brațul Andromedei”, “Vedenia”, ce m-au marcat,/ “Pavilionul (cel) cu umbre” și multe ce l-au consacrat!
•     La Stațiunea Viei și Vinului… Apoi am mers la”Stațiune”: struguri, cafea, acomodare,/ CV-iuri, socializări și Vali cu a ei lansare!
    Jurnalistului – Scriitor Al. Florin Țene, președintele LSR-Central, care a scris (și) romanul “La braț cu Andromeda”… A fost “La braț cu Andromeda”, cum a scris și în roman/ Dar a rămas lângă Titina, așa cum fost-a an de an!
    Dnei Scriitor Titina Nica-Țene… Nostalgia-ntoarcerii, la Drăgășani sau Ușurei/ Ne propune doamna Tina, locuri plăcute dumneaei!/ Apoi “Întâmplări hazlii” cu draga ei nepoțică/ Prin pana doamnei Scriitor, povestite ca bunică!
•     Unui invitat cu trei roluri: Pr. Vivi – Viorel Pintea, Director-General al CJCA-Olt & Președinte al Filialei UZPR-Olt, “Pan M. Vizirescu”… Preotul Pintea-i General, Director la Cultural/ La Ziariști ni-i Președinte, acas’ și-n lume, e Părinte!/
Expert în Management, Artist Plastic în Pictură/ Să fim atenți: ne poate face, oricând o…caricatură!
    Mulțumiri tuturor celor ce sunteți prezenți aici!… Mulțumesc oricui de-aicea! Prin ce creați ne dați un leac,/ Din Drăgășani la Slatina, Sibiu, Râmnic și Feleac!/ București, Pitești, Horezu, cu Bărăscu Marian/ Biblioteca, “Stațiunea”, Alin, Costinel, Ștefan!/ Am pomenit amfitrionii: Bărăscu în plan Cultural,/ Iară vinul și-asorteul: Alin, Costinel, Ștefan!
•     Decanului de vârstă al Ziariștilor și Scriitorilor din județul Vâlcea, Ion Barbu… De la Corbu decolat,/ Până-n Carpați a zburat/ Și lângă Hidrocentrale,/ Cu confrați scria-n Ziare!/ Decanul Ziariștilor/ Și al Scriitorilor,/ Domnul Barbu ni-i model!/ Câți vom ajunge ca el?
    Dlui. Col. Scriitor Gavrilă Moisa, Secretar General la LSR-Central Cluj-Napoca… La Cluj la muncă-i neclintit/ Dar astăzi, iată s-a pornit/ Și a venit la Drăgășani!/ Îl așteptăm și peste ani!
   Drei.Prof.Dr.Filolog Mihaela Rădulescu, Critic Literar… Mihaela Rădulescu, Doctor în Filologie/ La Catedră și-n Cenaclu, e o bună “doctorie”!
 
   Dlui. Marian Ghiță, Directorul Bibliotecii din Curtea de Argeș… Venit pe Argeș în jos/ Adus-a scrisul său frumos/ Nici astăzi nu cere bani, / Ci, doar…ce crește-n Drăgășani!
 
   D-rei Bibliotecar Cristina Prunel-Drăgășani… Prunele sunt căutate, de femei pentru dulceață/ Iar de bărbați pentru esența, care îi bagă în…ceață!/ Dânsa natural ne spune: de la fructe-am numele/ Iar de la cărți, prin multă muncă, am obținut renumele!
 
   Dnei.Scriitor și Jurnalist Liliana Jianu… Liliana Ghiță-Jianu, printre cărți fost-a Directoare/ A scris cărți, articole, de Ziar e fondatoare!
   
Dlui.Col.Jurnalist Pandele Jianu… Domnul Colonel Pandele, Jurnalist și Scriitor,/ Compune și muzică, livrată de cant-autor!
•     Dlui.Lect.univ.dr.ing.Marian-Teodor Popescu (Pitești)… A scris aici la Drăgășani, demult când era licean/ Azi Dascăl universitar, îl așteptăm și ca…Decan!
    Dlui.Scriitor Ilie Bucă, Profesor Matematică… Printre atâtea teoreme, pe care le demonstrează,/ Econom, își face timp și ca Scriitor, creează!
 •    Dlui.Scriitor Ioan Nicolăescu… Cu Scriitorul-Filosof, e identic doar în nume/ Dar fiecare-separat-și-a creeat propriul renume!
 •    Dnei.Scriitor Magdalena Neagoe… Cu nume “predestinate”: de Sfântă și Domnitor,/ Atentă, scrie poezie, cu gândul spre…cititor!

•    Drei.Scriitor Laura Cotiugă… Roxana-Laura Cotiugă, nu doar prin nume-i laureată…/ Ci și prin opera ce-a scris-o  și care fost-a…premiată!
•   „Marelui Poet Grigore Călin, Tezaur viu al Literaturii Române”- așa cum se autodefinește și soției sale Elena/Gela…
Familia lor, e simbioză/ Și în versuri și în proză:/ Ea-i Muza ce îi dictează/ Iar el, tehnoredactează!
•   Dlui.Scriitor Dan Mitrache… Cu un nume de Profet, Poetul ne Profețește/ Că tot ce scrie pentru lume, cu dragoste dăruiește!
•    Drei.Scriitor Gabriela Amzulescu… O sensibilă Poetă-i pe urmele lui Eminescu/ Și e deplin motivată: Gabriela Amzulescu!
Dlui.Scriitor Tatian Miuță… În spațiul virtual, activ, scrie prolific an de an/ Poetul nostru de la Vâlcea, semnat: Miuță Tatian!
Dlui.Ing.-Jurnalist Ion Nălbitoru, Editor… Pentru cititorii săi, plin de trăiri altruiste/ Scrie cărți și editează, multe Ziare și Reviste!
Dnei.Prof.Jurnalist Cristina Nălbitoru, Tipograf… Profesoara Nălbitoru, e-ntre două pasiuni:/ Copiii și Tipografia, unde face chiar…Minuni!
Dnei.Prof.Actor și Scriitor, Valerica Predescu, Jurnalist… Profesoară și Actor,/ Ziarist, Poet și Scriitor,/ Pe sine mereu se întrece/ Și demult e peste 10! Excelentă!
Dlui.Dr.Istoric Liviu Lazăr… Newton și Doctorul Istoric, afirmă clar și ritos:/ “După o juma’ de secol, omu-i puțin curios…”/ Vârsta mea cea tinerească, peste semicentenar:/ Curios peste măsură, v-am ascultat, că aveți…har!
Dlui.Vicepreședinte Ilie Amza… Vicele Ilie Amza, în viticolul oraș,/ E în plină cercetare: Conducător de Cercetași!
Familiei Floroiu, descendenții lui Gib Mihăescu… Pentru Scriitorul Gib, celebrul înaintaș/ Avem familia Floroiu, grijulii și demni urmași!
Dnei.Scriitoare Luci Trușcă, Președinte al Filialei LSR-Vâlcea… O Poetă cu talent, conduce cu luare-aminte/ Scriitorii de la Râmnic, din funcția de Președinte!
Dlui.Vasi Trușcă… Îl admir pe Vasi Trușcă pentru lupta Culturală/ Și susținerea în Ligă: pentru toți și…a sa doamnă!
Dlui.Jr.și Jurnalist George Tulea, Tipograf și Vicepreședinte UZPR-Olt… Pe Geo Tulea îl admir, ca Tipograf și Jurnalist/
Pentru dreapta sa măsură, ca Român, dar și Jurist!
Dnei.Ing.I.T.ist & Jurnalist Rodica-Felicia Matei, Director Editură… La fel despre Felicia: Editor, Inginer I.T.-ist,/ Printre multele lucrări, scrie și ca Jurnalist!
Dnei.Prof.dr.Ștefania Marineanu, Director Revistă… Ca Jurnalist și Scriitor,/ Scrie-n revistă de zor!/ Președinte-ALS, e cu mandat/ Ce Clujul l-a ratificat!
O altă familie “simbiotică”: Inginerii Ion și Margareta-Mariana Saimac… Din Studenție s-au unit sub Creștinesc-Apostolat:/ Invenții, poezii, romane și-o fiică Inginer au dat!/ Această nobilă unire, prin frumoasa ei osmoză,/ Le-a conferit o completare, mai ceva ca-n simbioză!
Dnei Jr.-Bibliotecar Zenovia Zamfir… Bibliotecar, Jurist, Manager Cultural cu tact/ Și Scriitor-Teolog, cu studiu autodidact!/ Un om pozitiv în toate, în fața ei nu-i nimeni trist/ Scrie pentru cititori (și-n Presă!), ca Jurnalist!
Dlui. Jr., Scriitor și Jurnalist Marin Rada… Vechi cenaclist, dar si Poet, la serviciu e Jurist,/ Dar este și Scriitor, de la o vreme, Jurnalist! Dnei.Prof.Ana Vasile, Colaborator la “Ziarul de Olt”… Ca Reporter de teren, pentru “Ziarul de Olt”/ Ne-a vorbit la microfon, aplicat și dezinvolt!
Dlui. Ing.Jurnalist Petre-Simion Cichirdan, Director “INTOL PRESS”… În Presa-Liberă a Vâlcii, un Trust de Presă a fondat/ La care cu “bani de-acasă”, mai mereu a “cotizat”…
Dlui.Inginer-Romancier, Gigi Cărbunescu… Să nu-l uităm pe Cărbunescu, în această circumstanță/ Pe care-l rugăm să cânte-cu nostalgie-o Romanță!
Dlui.Dr.Alin Pavelescu, mare iubitor de Literatură… Doctor Alin Pavelescu, “înrudit” cu Cincinat,/ Iubește pătimaș Cultura, fără…afrodisiac!
Dlui.Marian Bărăscu-Drăgășani… Colegului nostru Bărăscu, Jurnalist și Scriitor,/ Să fie (doar în Cultură!), un potent animator!/ Văzându-l așa dăruit,/ Eu dulce l-am poreclit:/ E “Fenomenul Cultural”,/ Ce se-ntâlnește foarte rar!/ Să trăiasc-un centenar!
Dlui.Ing.Jurnalist Costinel Stoica, Director Hidroelectrica… Inginerul Costinel, pe lângă curent electric,/ Ne dă și articole, trecute prin filtrul etic!
Dlui.Dr.Ing.Jurnalist Silviu-Ștefan Gorjan, Cercetător Științific la “Stațiune…”… Între dealuri cu podgorii, Silviu Gorjan s-a născut!/ Dar produsul fermentat, nu l-a degustat prea mult!/ Ci-n Facultate, Academic, științific l-a studiat/ Chiar și Inginer cu acte, aprofundat la Doctorat!

• • Despre viile și vinurile românești, mai ales despre cele de la Drăgășani!… La Regia-Sarmisegetuza, Decebal și Deceneu,/ În fața dacilor-oșteni, dat-au “Edictul cel greu”:/ <<Doar fără vin vom fi mai limpezi, cu o viață sănătoasă!/
De aceea ordonăm: orice vie trebui’ scoasă!/ Doar cea mai bună băutură, este apa de izvor!/ Da…(au murmurat strămoșii), dacă pui o picătură într-un chil de vinișor>>! …. Dar au fost și patrioți, care sădit-au fără bani/ Viile ce sunt și azi, în Țară și la Drăgășani!

• • O epigramă de la Concursul Național de Epigrame, Cluj-Napoca, 2005. Pt.a fi înțeleasă mai bine, primul vers, e cf.Bibliei (că vinul e medicament), al 2-lea cf.HGR.din anii ’90 (că vinul în România, a aliment); versul 3 îi vizează pe oamenii care creează ceva, iar versul 4 pe cei fără limite… La groapă Preotul zice și despre ei vorbe de bine ca să nu-i supere pe urmași…aceștia au fost în Casa lui DUMNEZEU, doar de 2 ori: la Botez și la înmormântare, aduși de alții…

Despre vin
  
Primul pahar, medicament!/ Al doilea este aliment!/ Cu-al 3-lea stimulentul vine,/ Apoi e drog, deces…vorbe de bine…

Leave a Comment

Previous post:

Next post: