DIRIJORUL MODEST CICHIRDAN AR FI ÎMPLINIT, PE 13 APRILIE, 80 DE ANI!

by Petre CICHIRDAN on July 8, 2021

Post image for DIRIJORUL MODEST CICHIRDAN AR FI ÎMPLINIT,  PE 13 APRILIE, 80 DE ANI!

În urmă cu un an de zile a încetat din viață dirijorul Modest Cichirdan, funerarile având loc la Cimitirul Bellu în 20 iulie 2020. Pe 13 aprilie 2021 maestrul ar fi împlinit 80 de ani.
S-a născut pe 13 aprilie 1941 în orașul Lipcani, județul Hotin, în 1944, 19 martie, fiind evacuat la Râmnicu Vâlcea împreună cu familia, din Basarabia care făcea parte din Regatul României și care urma să intre sub ocupație sovietică. Școala primară și liceul le urmează la Râmnicu Vâlcea. Între 1961 și 1966 urmează cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București la catedra de contrabas condusă de prof. Iosif Pruner, asistat de prof. I. Cheptea.
1967 – 1972 se află în Timișoara ca instrumentist la Filarmonica „Banatul”, din 1969 conducând Orchestra de Cameră, cu care are concerte în țară și străinătate. Se pregătește pentru activitatea de dirijat cu Remus Gergescu (Timișoara) și Mircea Cristescu (București). Din 1972 (după un concurs de doi ani) îl găsim ca dirijor prim, apoi și director, la Filarmonica din Botoșani cu care obține rezultate remarcabile, surprinzătoare, recunoscute de specialiști, creându-și un mare renume, și, dirijând în paralel toate marile ansambluri simfonice ale țării, dar și din străinătate…
Din 1984 este numit dirijor și director al Filarmonicii din Craiova, continuând munca plină de succes, de ani de zile, a dirijorului Teodor Costin. În 1988 înființează Orchestra de Cameră „Ars Mundi” a Filarmonicii „Oltenia” din Craiova. În 1992 este numit și director al Operei din Craiova (fost Teatru Liric).
În anul 2003 Modest Cichirdan este numit, pentru un an, dirijor al orchestrei europene, Karmelos, executând pe parcursul acestui acest turnee europene… Pe 13 noiembrie 2009, la Craiova, are loc a XXXVI-a ediție a Festivalului „Craiova Muzicală” la care concertul de deschidere a fost încredințat dirijorului Modest Cichirdan.
Despre dirijorul Modest Cichirdan poetul Felix Sima scrie în cartea sa „Călători prin Vâlcea. De la Paul de Alep la Î.P.S. Gherasim Cristea, 1653-2014”, Editura „Bibliostar”, 2015. Am dat succinct o parte din datele biografice ale dirijorului Modest Cichirdan, acum la un an de la decesul său, dorind să aduc la cunoștiința admiratorilor săi și o parte necunoscută din viața artistică a acestui valoros om de cultură vâlcean pe care eu l-am considerat toată viața model de devenire în viață, unul dintre marii dirijori români, un om de o cultură muzicală, dar și enciclopedică, deosebită și unul dintre talentații graficieni! vâlceni ai deceniului 1950 – 1960! Un desenator și acuarelist …desăvârșit, unic la anii săi. De aceea ilustrăm acest articol cu câteva lucrări executate de Modest și aflate în colecția familiei…
Pe „Cultura Ars Mundi”, revista noastră on line, care, încă, îl păstrează pe Modest ca director onorific, revista purtând denumirea aceasta în amintirea orchestrei de cameră înființată de el, „Ars Mundi”, în Craiova-1988, am postat fragmente din concertul maestrului cu Preludiu la opera „Parsifal” de Richard Wagner, din cadrul Festivalului „Craiova Muzicală” Ediția XXXVI… Intrarea la secvența sonoră se poate face pe You Tube la adresa „Parsifal de Wagner – dirijor Modest Cichirdan” sau pe www.culturaarsmundi.ro, butonând Video Arhiva de pe acest site.
Mai atașăm două fragmente din articole publicate de Radio România II în 2003 și de ziarul „Cultura vâlceană” în luna noiembrie-decembrie 2009
*
EMISIUNEA DE RADIO: CORESPONDENŢE SPIRITUALE
Joi 26 iunie 2003, pr.2, orele 15,31
„UN CONCERTO PER L’EUROPA”

În cadrul manifestărilor muzicale – „Un concerto per l’Europa” – celebra formaţie orchestrală Karmelos-orchestra – a susţinut şapte concerte, la Viena, Praga, Bucureşti, Zagabria, Lubliana, Tirana şi Gorizia. Ansamblul este format din cei mai dotaţi tineri instrumentişti din Italia – violonişti, violişti, celişti şi contrabasişti; de data aceasta, ea a fost condusă de maestrul Modest Cichirdan, al cărui nume s-a legat, mai ales, de activitatea filarmonicilor din Craiova şi Botoşani. La „Sala mică a Palatului” din Bucureşti, orchestra, condusă cu o uimitoare măiestrie, s-a bucurat de un binemeritat succes. Am admirat calitatea sonorităţilor, accentuatul simţ al stilurilor, construcţia solidă a edificiului sonor şi, nu în ultimul rând, evidenţierea expresivă a polifoniilor conturate. S-au reliefat interpretările unor creaţii de Vivaldi, Rossini, Dvorak, Haydn; în ceea ce priveşte muzica lui Haydn este cazul să evidenţiem excelenta colaborare dintre celistul parizian – Allain Menwer – şi Modest Cichirdan; s-a tălmăcit, la un înalt nivel artistic, Concertul nr.1 în do major de Haydn, acompaniamentul, foarte expresiv, vibrând în consonanţă cu tonul nobil, tehnica stăpânită cu fermitate şi pronunţata sensibilitate a solistului, ce-mi aminteşte de tulburătorul Mainardi… în acelaşi concert mi s-a interpretat Suita Codex Caioni – ce are la bază vechi melodii din Transilvania secolului al 17-lea, culese de neorenascentistul român Ion Căianu. Pentru a… mia oară!…. de data aceasta, muzicienii italieni, conduşi, minunat, de Modest Cichirdan, mi-­au tălmăcit popularul opus, care pune-n lumină, continuitatea şi originalitatea muzicii din Ardeal. (Piesa s-a cântat, mult, în ţară, în cele două Americi şi în Asia). În partea a doua a manifestării s-au impus opusurile create de Golob (Slovenia), Simoni (Albania) şi losipovici (Croaţia), concepute într-un atrăgător neoclasicism. A fost un „Concert al popoarelor” şi mi-am adus aminte de cuvintele lui George Enescu: „Menirea sfântă a muzicii este să stingă urile, să potolească patimile şi să apropie inimile într-o caldă înfrăţire”…

Doru POPOVICI

MODEST CICHIRDAN A DESCHIS FESTIVALUL „CARAIOVA MUZICALĂ”

Eveniment de valoare culturală majoră, pentru muzica interpretativă românească, pentru Oltenia noastră, la Craiova, capitală a „Valahiei mici”, dirijorul de origine vâlceană Modest Cichirdan a deschis Festivalul de muzică „Craiova Muzicală” cu un concert memorabil alături de orchestra Filarmonicii oltene și de solistele Cristina Angelescu și Ioana-Cristina Goicea (ambele vioară), interpretând Preludiu la opera „Parsifal” de Richard Wagner; Concertul în Re minor pentru două viori de J.S. Bach și Simfonia Fantastică, de Hector Berlioz, iată, un veritabil eveniment musical, de zile mari, o revenire spectaculoasă a dirijorului vâlcean, după trei ani, pe scena Filarmonicii oltene…
În eleganta sală a Filarmonicii craiovene: Wagner, Bach și Berlioz au deschis Festivalul „Craiova Muzicală”, sub bagheta dirijorului, până nu demult în activitate în fruntea acestui eminent colectiv muzical, permanent în atenția marilor ansambluri europene, Modest Cichirdan, reușind un remarcabil eveniment muzical…
Ediția a XXXVI-a, a celebrului festival, încununează o amplă perioadă de exercitiu artistic în domeniul muzicii culte, anul acesta, prin concertul inaugural, dar și al celorlalte concerte, dorindu-se o relansare a acestei nobile arte specifică armoniei sonore…
Craiova, prin Filarmonica sa, prin monumentele pe care le are în patrimoniu, grija față de ele, cu o sală la nivel european, cu artiști interpreți așișderea se aliniază la înaltul exigențelor europene, reprezintă un punct de atracție mondial…
Concertul din ziua de vineri, 13 noiembrie, a confirmat pretenția artistică expusă mai sus, lucrarea executată în deschidere, „Parsifal”, compozitor Richard Wagner, fiind executată la exigența pe care și-ar fi dorit-o însuși marele compozitor care a dat numele Festivalului de la Baireuth, unic în vederea reliefării acestui titan al muzicii germane…
Modest Cichirdan, cunoscând bine lucrarea a dirijat această capodoperă a muzicii univrsrsale, fără partitură, a stapânit-o, a savurat-o, a transmis sălii siguranța trăitorului, aici, pe malul Jiului, siguranța atmosferei viabile pe Câmpia Nibelungilor, valea Rihnului, pădurii Nopților valpurgice, înscriind interpretarea într-o veritabilă solie a egalitații dintre nația noastră și cea germană…Cornii, instrumentele de suflat esențiale în această lucrare, corzile de mare sensibilitate, violoncelele, s-au contopit într-o armonie de toată eleganța, splendoarea, de toată sensibilitatea, inducând în mulțimea de admiratori melomani din această sală a evenimentelor muzicale de rafinament artistic, una dintre marile trăiri pe care ți-o poate transmite această pagină unică de muzică de-a dreptul…divină! (Fragment din articolul MODEST CICHIRDAN A DESCHIS FESTIVALUL „CARAIOVA MUZICALA”, Cultura vâlceană, Nr 22-24, noiembrie – decembrie, 2009)
MODEST CICJHIRDAN
Modest Cichirdan pictor - acuarela - Natură moartă cu Lubeniță
Modest Cichirdan pictor - acuarela - peisaj valcean
Modest Cichirdan pictor - acuarelă - Episcopia și Liceul Vasile Roaită - fostul Seminar
Acuarelă - Parcul Herastrau - M. Cichirdan
Centrul Râmnicului - lângă Biserica Toți Sfinții -acuarelă - M. Cichirdan
Modest Cichirdan - acuarela - Vas cu flori
Malul Alb - Rm Vâlcea...M. Cichirdan
desen Festivalul...
Biserica din Goranu - M. Cichirdan
desen creion reproducere
Rudolf Rener - desen de M. Cichirdan
Director Liceu Ilie Chiriță. M. Cichirdan
Prof. Florea Radulescu. M. Cichirdan

Leave a Comment

Previous post:

Next post: