DOR DE DOR – CONCURS NAŢIONAL LITERAR

by Marin Toma on January 9, 2017

REVISTA LITERARĂ “DOR de DOR”
Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Spiritului Rural,
localitatea Dor-Mărunt, judeţul Călăraşi
Consiliul local – primăria VÂLCELE
Centrul Cultural Judeţean Călăraşi
o r g a n i z e a z ă
Concursul Naţional de Poezie (şi pentru copii), Epigramă,
Proză, Proză satirică, Eseu, Teatru, Reportaj literar,
Pictură, Fotografie artistică
(VÂLCELE – Ediţia I-a, 2017)
“FLORENŢA ALBU,,Ediţia-I-a, 2017 (XII-2017)

(n. 1 decembrie 1934, satul Floroaica, d. 3 februarie 2000 la Bucureşti

Începând cu data de 10.01.2017, puteţi trimite lucrările dumneavoastră cu tema: “UNIVERSUL SATULUI ROMÂNESC !”
REGULAMENT – CADRU
În condiţiile integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, unele elemente tradiţionale ale mediului sătesc şi ale sufletului românului sunt PERMANENT în pericol de a cunoaşte mutaţii sau de a dispărea. În scopul menţinerii, măcar în memoria creaţiilor artistice a acestui izvor de trăiri autentice – Revista Literară “DOR de DOR”, fondată în urmă cu 11 ani, înfiinţată şi condusă de scriitorul Marin Toma–ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA şi PROMOVAREA SPIRITULUI RURAL,LOCALITATEA DOR-MĂRUNT, organizează cu sprijinul Consiliului Local VÂLCELE, Primăria VÂLCELE, judeţul Călăraşi  şi  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Călăraşi  –  Concursul Naţional de Poezie, Proză, Proză satirică, Teatru, Reporaj literar, Eseu, Epigramă, Pictură “FLORENŢA ALBU,,
La acest concurs pot participa creatori din întreaga ţară, indiferent de vârstă, membri şi nemembri a unor Uniuni de creaţie, membri ai Uniunii Scriitorilor şi din Diaspora. Comisia de jurizare, formată din critici literari şi de artă, poeţi, scriitori, artişti de imagine, va acorda pentru fiecare secţiune PREMII şi MENŢIUNI – Premiile vor consta în “Diplome”, bani şi publicarea în  Revista “Dor de Dor”  din luna august, septembrie şi octombrie, 2017. Concurenţii vor trimite 5 poezii, 5 epigrame sau 2 proze scurte (pot fi şi satirice), o piesă de teatru scrisă pe maximum 8 pagini in WORD – Font NEW ROMAN 12.
Data ultimă în care se primesc lucrările este 15 iulie ,2017.
Din 15-10 august are loc jurizarea lucrărilor.
După ceastă dată nu se mai inregistrează participarea.
Dacă lucrările nu se inscriu în tema concursului, nu se vor juriza.
P.S.
Pictorii vor VENI CU unu,două TABLOURI REPREZENTATIVE CARE SE VOR DONA PRIMARIEI VÂLCELE. Din dorinţa noastră de a menţine vie flacăra culturii naţionale, în limita spaţiului dumneavoastră acordat acesteia, vă rugăm colegial, să ne faceţi public acest Regulament-cadru al concursului. Vă mulţumim şi aşteptăm confirmarea primirii acestui Regulament şi participarea dumneavoastră !
Cu respect, Marin Toma
Dacă lucrările literare, nu se încadrează în tema stabilită de regulament, ele nu vor fi jurizate !
* * *
Revista Literară “DOR de DOR”
MARIN TOMA
Str. Albatros, nr. 1
Loc. Dor Mărunt
Jud. CĂLĂRAŞI
Cod. 917055
marintoma@gmail.com
dordedor@gmail.com

Revista Literară “DOR de DOR”
www.dordedor.trei.ro
Centrul Cultural Judeţean
www.culturalcl.ro
RELATII LA TELEFON: 0242643722;0758010456;0787658808

Leave a Comment

Previous post:

Next post: