Drumul unei sticle cu ţuică (fără nici un manuscris înlăuntru) spre înalta societate

by Constantin Zărnescu on November 18, 2013

Post image for Drumul unei sticle cu ţuică (fără nici un manuscris înlăuntru) spre înalta societate

(Fragment din romanul URMUZLAND)

 

Cum e cu nestatornicia limbii, îmi reaminti el, ca să mă umilească, iarăşi, sufleteşte; cuvintele sunt ca monedele, ca valurile, ca undele. Ei, ei!…, şi se opri, uituc şi zăpăcit, în sinei, şi cu mânai dreaptă şi boantă îmi porunci, îmi dictă, cu plictis:

Spunemi o ştire, o poantă!… Aşa, ca şi când ai aveao hodoronctronc, chiar acum, pe ţeava puştii de vânătoare!… Zimi o veste cioantă, o ştire, o poantă boantă, pentru ziarele de mâine!…

 *

 Ei, bine?!… Ei?…

O tânără…, o femeie jună, am zis, asemenea mânzelor alezane, pe crestele hotarelor imperiale, alergând singură, prin lanuri de banane, o domniţă tentantă, interesantă şi antrenantă, dar interetnică, însă nicidecum şovină, malvină, indecentă, sau iredentă, şi, culmea, nici măcar adulteră, a venit la noi, din Braşov, aici, în Capitala bucuriei şi a frumuseţii, versată şi interesată de un sfert de uriaşă moştenire, lăsată în testament de un unchi, însă temânduse de vreo atmosferă inospitalieră, dar pasageră, ea a pus întro sticlă ce semăna, după turnare, cu o cadână – o fetişcană, o frumoasă mânză ardeleană, o ţărăncuţă montană, a pus trei litri de ţuică, de 46 de grade; din aceea, dei zic ei palincă. A duso, prin îndelungi şi prelungi rugări subtile, la judecătorul cazului, prin persoane interpuse, bine induse… Acesta, din cauza pricinii unui ucaz; şi apoi, a unei poticniri, a duso, direct şi inocent, apoi aferent, la nişte domnişoare de onoare şi acestea, la judecătorul cel mare…

El na deschiso! Şi, tacticos, a tras concluzia că e prea burtoasă şi arătoasă, ca să mai fie dată cadou cuiva; şi sa gândit so dezvirgineze, săi facă de petrecanie, adică să no consume singur, ci cu doamna sa, nurorile şi fiii săi. Însă, pupăză peste colac, şi judecătorul a dat peste un bucluc, pânditor, neştiut, şi a duso plocon. La cine credeţi? Ia să vedem!… La judecătorul suprem!… Acesta, având afecţiuni tainice, a duso, de Crăciun, sau de un An Nou, prosper şi bun, la secretarul general al Monarhului.

Istorici secreţi şi discreţi spun că nici el nu a deschis sticla, ci a oferito unui mare ambasador strein, savant în botanică, prieten din tinereţe cu sirele, cunoscător şi de limbi vechi, cu siguranţă străine, aproape imposibil de tradus, darmite de vorbit, de dinaintea erei noastre.

Acesta, fiind şi el în necaz, fiind maladiv şi costeliv, a dato celui mai vestit medic de plămâni, din sudestul Europei şi care trebuia săl opereze, de pulmonul stâng şi să il înlocuiască cu unul, drept, de viţel de lapte.

Fetiţa ardeleană, plinăochi cu ţuică năzdrăvană, adică cu palincă a tot călătorit, de la o persoană suspusă şi pioasă, către una şi mai simandicoasă şi onorabilă, apoi, la alta şi la alta, trecând cel puţin prin vreo 12 familii, alese şi nobile, urcând spre înalta societate.

Sticla a destupat toate necazurile, ea rămânând ca o fecioară, astupată şi curată, până azi!…

Şi se zice, printre oamenii noştri de drept, că sa întors la judecătorul iniţial, din nou, înţelept – şi, Doamneajută –, care nu a mai oferito nimănui cadou.

El, om vrednic şi prevăzător şi cu neputinţă de a fi dus de nas, îi făcuse un semn dopului sticlei, cu vârf de chibrit ars, în cleiul din gâtlejul ambalajului de plută, care urma să îi probeze, irefutabil şi de necombătut şi ireversibil, puritatea şi întâietatea umplerii, virginitatea! A chemat judecătorul la el, fel şi fel de prieteni, devenind un om liber, adică în pensie; şi sau socotit şi au verificat şi iscodit, cu chibzuinţă, drumul sticloanţei spre înalta societate; şi ea, înaintând, deschidea şi destupa căile altora; şi cel de la care a plecat cotoroanţa în periplul aventuros, a tras o concluzie surprinzătoare, încrezătoare şi copleşitoare, altfel sinagogică şi pedagogică:

„– Poporul nostru rămâne un neam econom, echilibrat şi strângăreţ!… Întâlnim, însă, şi o largă undă de generozitate şi ospitalitate, când el tot cadoriseşte aceea sticlă aventuroasă!… Mulţi au râvnit sticla, însă până la urmă, în chip ospitalier, sticla ardelenească, ce imita un trup suav de ţărancă muntenească, muncitorească, a ajuns, neatinsă şi nedeflorată, necompromisă, din nou, la domnia mea.“

Povestea ta e poticnită şi ţicnită, sări avocatul Anghelescu, ca o ţandără, sărită din trăsnete de vară, însă şi mincinoasă; sau poate că nu; adevărul stă în cumpănă, dar comportă două lipsuri, cum se zice la Braşov, două hibe!, spuse, iarăşi, Anghelescu şi îşi duse, gânditor, mâna la tâmplă. Unu, dragă Urmuz, că alta îi este morala, dând ei obiectul contondent, aferent şi inocent, corpul delict iciacolo, după interese, chestii şi fese şi ungând legea, ca să nu scârţâie! Iar, doi, dragă Urmuz, că auzind eu vestea, ştirea asta, şi mai coroborânduo, avocăţeşte şi cu alte legende, ei bine, o săţi deconspir misterul, care nu e chiar aşa de „sfânt“! Ei bine, după moartea marelui şi vestitului om de drept, care scria, pe ascuns şi catrene, deschizând fiii săi sticla, au distrus mitul.

Ce era în ea nu mai era nici un mister, nici o taină, nici secret. Noroc că urmaşilor ilustrului om nu le plăceau alcoolurile tari şi, deschizândo, au avut mult umor să constate că era… aghiazmă, din care se bea o gură, dimineaţa, pe nemâncate!…“

 

Urmuz desen de Marcel Iancu 1921

Leave a Comment

Previous post:

Next post: