EVENIMENTE CULTURALE LA PIETRARII DE SUS

by Petre CICHIRDAN on November 21, 2012

În 28 10 12 la Pietrarii de Sus, comuna Pietrari-Vâlcea, în parohia preotului Viorel Diaconu, la Biserică şi la Troiţa ridicată de colonelul Gheorghe Giurcă, a avut loc o slujbă de pomenire şi parastas cu ocazia celor cinci ani care s-au scurs de la ridicarea şi sfinţirea ei. Cu această ocazie preotul Viorel Diaconu, după ce a oficiat slujba de parastas şi a pomenit viii şi morţii care şi-au legat numele de această sfântă troiţă, a făcut un bilanţ al realizărilor – donaţii, aparţinând colonelului Gh. Giurcă, fiu al satului Pietrarii de Sus, cum au fost reîntregirea monumentului din curtea bisericii parohiale-reinstalând vulturul alături de soldatul erou al Primului Război Mondial, ridicarea monumentului cruce de hotar la graniţa cu comnuna Tomşani, instalarea vechii cruci de hotar, dintre Bărbăteşti şi Pietrari – abandonată, lângă troiţa din Pietrarii de Sus, fântână de apă potabilă la troiţă, şi de ce nu chiar la urmă, această troiţă familiară care aduce lumină în acest minunat colţ de ţară care este satul Pietrarii de Sus, adevărat locaş de cult ridicat cu ajutorul unor cunoscuţi constructori şi oameni de artă vâlceni…Sergiu Sălişte, Cornel Marin Chiorean, George Rogojinaru şi pictorul Crudu, decedat. La sfârşitul slujbei şi cuvântului de încheiere al preotului Viorel Diaconu şi a domnului colonel octogenar Gheorghe Giurcă, familia a împărţit mămăliguţă caldă şi peşte prăjit tuturor celor prezenţi…
Faţă de cele existente la ridicarea troiţei, busturile şi crucile celor doi eroi, Gheorghe Giurcă şi soţia sa, au mai fost instalate în troiţă crucile de marmură ale fraţilor în viaţă: Giurcă I. Ion – 85 ani – frate, Păun Evdochia – 82 ani – soră, Giurcă Gavril – 80 ani – frate, Giurcă Ilie – 77 ani – frate, Giurcă Toma – 75 ani – frate, David Gheorghe – 90 ani – cumnat, Păun Constantin – 91 ani – cumnat, ultimii doi, eroi din Al Doilea Război Mondial înscrişi pe placa comemorativă a Monumentului din Pietrarii de Sus, unde, cum spuneam, tronează – sfidează viitorul vulturul metalic realizat şi instalat de subsemnatul şi executat pe cheltuiala colonelului Gheorghe Giurcă…

Cu această ocazie, cu sprijinul locuitorilor din Pietrarii de Sus am vizitat, şi luat date, parohia preotului Viorel Diaconu, pe lângă cea principală, biserica de lemn din curtea parohială şi care a fost scoasă, datorită degradării din lista monumentelor istorice de cult (şi totuşi, dacă, spre exemplu, aş lua-o eu să o reabilitez, să devină bun propriu, cumpărând locul, ca şi Biserica de lemn din parohia lui Petre Gheorghe-Govora din Mihăeşti… ce ar spune legea?… Da, ca în România de astăzi, mai bine să dispară prin prăbuşire, ca biserica din Ocnele Mari, decât să o ia un român şi să o redea cultului (aşa cum era odată) particular!

Biserica de lemn din Pietrarii de Sus, comuna Pietrari, judeţul Vâlcea, a fost ridicată în anul 1865. Se distinge prin sculptura iconostasului, pisania din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, şi prin pictura murală semnată de N. Constandinescu – zugrav. Biserica nu este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice.
Anul ridicării bisericii a fost însemnat pe peretele interior, de-a stânga şi de-a dreapta intrării. Textul pisaniei, scris în slova veacului 19, în noua grafie latină, oferă o întâlnire cu farmecul limbii române din epocă. Pisania se poate citi astfel: „ Acest sf. şi Dndzeesc monument sau rădicat în dzilele pre înălţatului nostru dn. Alecsandru Ioan Cuza, cu blagoslovenie pre sf. sale episcopul Rîmnicului Vîlci şi Noului Severin d.d. Calinic la anul de la HS. 1865 cu cheltuiala rb.lui Dz. Toma ereu, Marica ereiţa, Dumitru ereu, Costandina ereiţa, Radu ereu, Ion Pătraşiu, Nicolae Pavel, …”.

Biserica “Buna Vestire” – fostul Schit Climent – este ctitoria episcopului Climent, al Râmnicului, a lui Macarie ieromonah şi fraţii săi: Ioan ispravnic şi Ilarion, proegumenul mănăstirii Bistriţa. Biserica a fost pictată în două etape, mai întâi de către Popa Gheorghe şi fratele său Andrei, ucenici fiind Danciu şi Filip la 1744 şi în a doua etapă de către Popa Antonie (preotul Antonie de la schitul Surpatele) în 1846. În a doua jumătate a anului 2008 a avut loc o intervenţie de restaurare asupra bisericii, ceea ce a dus la dispariţia picturilor exterioare, singurele care se mai păstrează fiind cele din pridvor precum şi pictura centrală a faţadei vestice (terni.cimec.ro).
Troita Pietrari Colonelul Giurca

Leave a Comment

Previous post:

Next post: