ASOCIAŢIA SENIORILOR – PREZENŢĂ ACTIVĂ ÎN VIAŢA SOCIALĂ ŞI SPIRITUALĂ

by Gheorghe Pantelimon on November 21, 2012

Post image for ASOCIAŢIA SENIORILOR – PREZENŢĂ ACTIVĂ ÎN VIAŢA SOCIALĂ ŞI SPIRITUALĂ

Pe 23 octombrie 2012 s-au împlinit cinci ani de la constituirea Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din Judeţul Vâlcea, organizaţie independentă, neguvernamentală, nonprofit, componentă a societăţii civile. Proiectul înfiinţării a fost elaborat de intelectuali cunoscuţi, cu o carieră didactică de succes, profesori cu vocaţie, stimaţi şi respectaţi pentru ce au făurit în mod durabil de-a lungul vieţii. Manifestarea aniversară la care au participat membrii asociaţiei, ai Forumului Cultural al Râmnicului, ai Societăţii Culturale „Anton Pann”, cercetători, oameni de cultură, inspectori şcolari, directori ai unor unităţi de învăţământ, reprezentaţi ai partenerilor de acţiune, colaboratorilor, sponsorilor, ai mass media vâlceană etc. s-a desfăşurat în prezenţa unor reprezentanţi de frunte ai administraţiei publice judeţene şi municipale, a Înaltpreasfinţitului Gherasim Cristea, arhiepiscopul Râmnicului.
În cuvântul de deschidere, prof. univ. dr. Alexandru Popescu Mihăeşti, preşedintele executiv al asociaţiei a subliniat importanţa întrunirii şi a afirmat că membrii acestei structuri, intelectuali de mare valoare acţionează cu dăruire, uniţi de stima reciprocă, de sentimentele de preţuire a adevăratelor valori.
Prof. Gheorghe Pantelimon, vicepreşedinte al asociaţiei a dat citire Actului de constituire, care a fost semnat, pe 23 octombrie 2007, de cei 22 de membri fondatori. Conform acestuia, organizaţia are un caracter educativ, umanitar, social, cultural, ştiinţific, de sprijin moral şi material, beneficiind de ajutorul generos al unor oameni de afaceri.
Prof. dr. Gheorghe Dumitraşcu, secretarul general a prezentat un scurt raport al activităţilor mai importante derulate în perioada celor cinci ani, subliniind că agenda manifestărilor a fost bogată, diversă, atractivă, Asociaţia Seniorilor afirmându-se ca un for de prestigiu în viaţa socială, ştiinţifică şi culturală a municipiului Râmnicu Vâlcea şi a judeţului nostru, prin participarea activă a celor peste 200 de membri aflaţi în evidenţă.
În alocuţiunea sa, dl. Gheorghe Stancu a menţionat că preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea, care este şi preşedinte de onoare al Asociaţiei Seniorilor „este ataşat sufleteşte de seniori, care reprezintă «crema» societăţii vâlcene, un adevărat sfat al înţelepţilor, în faţa cărora ne înclinăm cu veneraţie. Este o mândrie pentru judeţul noastru că avem o astfel de organizaţie”. În semn de apreciere a înmânat din partea Consiliului Judeţean o Diplomă de Excelenţă „pentru excepţionala contribuţie la implicarea persoanelor vârstnice în tumultul vieţii sociale şi spirituale” şi medalia jubiliară – Judeţul Vâlcea – 620 de ani.
Prezent la această adunare de suflet, în discursul său, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, ing. Emilian Frâncu a arătat că este deosebit de onorat că poate participa la acest eveniment aniversar cu semnificaţii aparte. „Sunt fericit că în Râmnicu Vâlcea şi în judeţul Vâlcea există o astfel de asociaţie, care face cinste societăţii civile. În mine veţi avea totdeauna un discipol, fiindcă societatea noastră duce lipsă de modele. Va fi o legătură strânsă între „municipalitate şi această asociaţie”. Ca dovadă a recunoştinţei a conferit asociaţiei o Diplomă de Excelenţă, din partea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.
Prof. Nicolae Dinescu, preşedintele Societăţii Culturale „Anton Pann” şi al Academiei Olimpice Române – filiala Vâlcea, a oferit sărbătoriţilor un superb coş cu flori şi a prezentat textul Diplomei de Excelenţă acordată de Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, care poartă semnătura prefectului, ing. Mircea Nadolu, „pentru rezultatele obţinute de asociaţie în plan social şi spiritual”.
Cuvinte frumoase, emoţionante a rostit şi doamna prof. Adina Dobrete, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean, care a elogiat munca seniorilor vâlceni care aduc în viaţa socială experienţă şi un plus de valoare şi a dat asigurări că Inspectoratul Şcolar va fi şi în viitor alături de asociaţie. Termeni de laudă a avut şi la adresa revistei Seniorii nr. 6, care a fost lansată cu prilejul evenimentului aniversar.
Dl. George Rotaru, director al Casei de Artă Plastică şi Editurii Rotarexim a înmânat din partea acestei prestigioase asociaţii precum şi a Societăţii Culturale „Anton Pann”, Academiei Olimpice Române, Asociaţiei Naţionale „Veteran Mont” şi Universităţii „Spiru Haret” – filiala Vâlcea un Hrisov in Honoris, care consemnează printre altele: „cinste lor pentru participarea la educarea spirituală şi intelectuală a generaţiilor vâlcene, în ultima jumătate de secol”.
Cu acest prilej, conducerea organizaţiei a acordat 42 de diplome aniversare unor instituţii judeţene şi municipale, primării, personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale şi religioase, unităţi de învăţământ şi de sănătate, presei scrise şi posturilor de televiziune vâlcene, unor sponsori mărinimoşi, „în semn de recunoştinţă şi aleasă preţuire pentru contribuţia adusă la buna desfăşurare a activităţilor cultura-ştiinţifice şi educative în cadrul Asociaţiei Seniorilor, în scopul promovării valorilor spirituale româneşti”.
Adunarea festivă s-a încheiat cu un spectacol select oferit de elevii clasei de canto de la Liceul de Arte „Victor Giuleanui” din Râmnicu Vâlcea, pregătiţi de profesorii Doina Ghiţan, Dorina Arsenescu şi Adrian Zamfir. Toţi cei prezenţi au apreciat talentul şi calităţile interpretative ale tinerilor artişti. În context este lăudabilă hotărârea conducerii instituţiei, a directorului, prof. Algina Tricuţă de a colabora fructuos şi în continuare cu Asociaţia Seniorilor şi Forumul Cultural.
Cu acest prilej a fost inaugurată Cartea de onoare a Asociaţiei Seniorilor în care au fost exprimate sentimente de afecţiune la adresa seniorilor vâlceni şi a fost omagiată activitatea lor prodigioasă, care este subordonată unor ţeluri profund umaniste.
Cu toată modestia putem afirma că a fost o acţiune de ţinută, cu o încărcătură emoţională deosebită, care a demonstrat potenţialul Asociaţiei Seniorilor cât şi aprecierea unanimă de care se bucură activitatea pe care o desfăşoară. Celebrarea celor cinci ani de la înfiinţarea Asociaţiei Seniorilor s-a încheiat cu o petrecere, la restaurantul „Supca”, în aceeaşi atmosferă prietenească, unde distracţia şi buna dispoziţie au fost la ele acasă. Pe tot parcursul sărbătoririi cel mai des s-au auzit civintele: consideraţie, preţuire, respect şi stimă, care demonstrează că suntem în continuare, utili societăţii.
Cu acest minunat prilej conducerea Asociaţiei Seniorilor adresează sincere mulţumiri membrilor săi, tuturor celor care au fost alături de noi, oameni cu suflet nobil, şi ne-au sprijinit iniţiativele în această jumătate de deceniu de activitate rodnică.
La mulţi ani!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: