HOREZU, 526 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ

by admin on August 29, 2013

Post image for HOREZU, 526 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ

Joi, 05 septembrie 2013, Horezu a împlinit 526 de ani de atestare documentară.

Evenimentul a fost marcat printr-o reuniune festivă a Consiliului local, în cadrul căreia, două personalităţi de seamă ale oraşului, diplomatul Lazăr Comănescu, ambasadorul României în Germania  şi prof. dr. Petre Iacob Calistru de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” Bucureşti, au fost declaraţi şi li s-a conferit titlul de „Cetăţean de onoare”, pentru merite deosebite în promovarea oraşului şi a tradiţiilor sale.


A urmat simpozionul „Horezu – filon de tradiţii şi cultură” la care au participat personalităţi din viaţa publică locală, profesori, medici, foşti primari, viceprimari şi consilieri locali, cetăţeni. Simpozionul s-a dorit a fi şi un „sfat al edililor”, fiind prezenţi foştii primari; Constantinescu Ion, Crăcană Octavia şi Niţă Gheorghe. Aceştia, în cuvântul lor, au evocat momente din perioada mandatelor lor, s-au depănat amintiri, au împărtăşit din experienţa lor în conducerea administraţiei locale, au transmis mesaje către actuala administraţie, dar şi către tinerii, care, prin implicarea lor, pot pune noi pietre la temelia dezvoltării oraşului.

 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului prof. dr. Nicolae Dinescu, Preşedintele Societăţii Culturale „Anton Pann” Rm. Vâlcea, care, în stilu-i energic şi de excelent povestitor, a moderat întregul program al simpozionului. În cuvântul său, a evocat personalităţile importante ale istoriei care s-au legat de aceste meleaguri; Constantin Brâncoveanu, Ion Gheorghe Duca, Eugen Băcescu şi alţii, marile familii din breasla faimoşilor negustori care au făcut din Horezu un important nod comercial în zona Olteniei de sub munte.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea valorilor culturale şi a tradiţiilor locale, domnul Dinescu Nicolae a înmânat primarului, Fârtat Ilie, un hrisov de recunoştinţă din partea societăţii culturale pe care o conduce. Mulţumind pentru aprecieri, edilul oraşului a spus: „Împreună cu echipa din primărie şi consiliul local, prin tot ceea ce am făcut şi vom face pentru dezvoltarea oraşului, dovedim respect faţă de cetăţenii noştri şi pentru cei care vor venii după noi. Am parcurs un ciclu al unei strategii coerente de dezvoltare, strategie care a avut la bază o consultare largă a cetăţenilor, urmând să elaborăm o nouă strategie pentru perioada 2014 – 2020. În următoarele 3 luni, atenţia administraţiei se va îndrepta, cu precădere, asupra acesteia. S-a dovedit că, printr-o consultare largă a cetăţenilor, proiectele prind viaţă, sunt acceptate şi sprijinite de populaţie”

  

În continuarea simpozionului, rând pe rând, vorbitorii, au evocat importanţa localităţii Horezu în istoria culturală a judeţului Vâlcea şi a zonei subcarpatice şi a ţării, dovadă fiind prezenţa pe lista patrimoniului mondial UNESCO a două brand-uri: Mănăstirea Hurezi şi ceramica de Horezu. Istoricul, Ciocan Valentin, a făcut o trecere în revistă a istoriei localităţii, preotul, Mănescu Constantin, a prezentat istoria şi importanţa bibliotecii lui Constantin Brâncoveanu de la Mănăstirea Hurezi în cultura românească, profesorul Lăpădătoni Tiberiu a scos în evidenţă perpetuarea tradiţiilor în spaţiul horezean şi în împrejurimi, doamna Toma Mirela, directorul Liceului „Constantin Brâncoveanu” a evocat importanţa structurilor de învăţământ din Horezu, vechi de peste 150 de ani, în pregătirea şcolară a tineretului.

 

În cadrul simpozionului, organizatorii au prezentat o frumoasă expoziţie de pictură, în foaierul Casei de cultură, fiind expuse peste 20 de tablouri realizate Ciocan Eugen, un talentat pictor horezean.

 

Seara s-a încheiat cu o recepţie oferită de Primăria oraşului Horezu.   

        

 

  Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnul Blidaru Vasile – tel. 0250.860.190, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

  
Edili si cetateni impreuna, Horezu
Horezu, 625 ani, lansare de carte, Lapadatoni Tiberiu impreuna Ilie Fartat, Nelu Barbu si George Voica

Leave a Comment

Previous post:

Next post: