O trecere (pr)in reviste

by Mihai Sporis on July 24, 2022

Ne-am aflat în trecere, prin orașul regal Curtea de Argeș, tocmai în ziua omagierii poetului Mihai Eminescu, pe 11. 06. 2022, la monumentul ridicat în cinstea lui, în fața Casei de Cultură „George Topârceanu” a municipiului, care are temeiuri serioase să-l revendice și pe nemeritat uitatul: Urmuz! Sosisem cu rostul să onorăm aniversarea apariției revistei – cu ceva ani în urmă!- „Curtea de la Argeș”, care generase în spațiul cultural românesc (unde includem toate locurile unde ne trăiește neamul, ori diaspora cu trăirea celor românești!), mai multe evenimente remarcabile între care și … „podurile de reviste” care ne-au pus împreună pe cei cu penele și tastele slujitoare presei culturale. Împrieteniți de revista gazdă, invitația ne-a adunat și chiar ne-am făcut mărturisiri: la tribună, în dedicațiile pe cărțile aduse cu noi, la discuțiile de la masă, cafenea etc. Da! Am primit și am dăruit, la rându-ne, cărțile editate de curând, cu dedicația prietenească. Am stat mai apoi, pe îndelete, de vorbă cu darul primit și m-am simțit obligat să răspund la salutul, explicit în slovele cărții (vezi p.103/Un florilegiu de cultură!). Aici, pe Argeș în jos, într-un loc frumos, Marin Ilie îmi va fi dat cartea „Ce pana corbului lui Poe/Jurnal de ispravnic la Poșta redacțiilor”,  apărută la editura BETTA, București,  2021.  Carte fusese scrisă în izolarea impusă de pandemie. O carte-jurnal, după cum spune titlul, care trece în revistă- cele 65 de reviste primite prin poșta tradițională, ori prin eterul informatizat, mi-a fost dăruită și… în ea, în  florilegiul invocat mai sus, mă constatasem salutat.

     Mare, cu adevărat, isprava autorului, care realizează o fotografie a presei culturale românești din țară și din diaspora. Anexa cu casetele tehnice ale revistelor, evaluate cu blândețea truditorului la revistă, este un document în sine, pentru istoria acestei perioade. Aflăm din ea cum funcționează presa aceasta, acum pe cont propriu – după eliberarea din presa cotidiană, în care își găsea ocazional câte un supliment cultural! Da, ziarele… intrate în siajul politic, necesar supraviețuirii și în  zodia publicității, necesară concurenței din piața liberă, nu și-au mai permis piața culturală… subfinanțată de la bugetul public. Aflăm aici despre Asociațiile, cu facilitatea utilității publice, și a celor pe cont propriu, de cuprindere națională, regională, locală – cu susținerea publică și/sau privată. Pana -care aparține scriitorilor de poeme (presă literară!/ cea de atitudine se orientează după liniile de forță ale magnetismului… politic correct!),  o recunoaștem, în versurile inspirate  ale autorului. El remarcă revista, când și de unde a primit-o, în ce context și o aluzie, ușor cifrată, privind satisfacția în plan literar/cultural. Titlurile poemelor sale ne dau multe sugestii, asupra cronicilor literare ale… invocatului jurnal. Cartea beneficiază de o superbă prefață, datorată lui Nicolae Georgescu, care vede în isprava lui Ilie Marin o „Panorama presei culturale” și în autorul Marin Ilie pe cel ce…„iese cu plugul pe ogorul presei literare și răstoarnă brazdă prin zecile de reviste primate (…) de la alți împătimiți ai scrisului cu care corespondează”. Cum o face? Tot reputatul critic ne lămurește: „Citește revista și o dă mai departe însoțită de o prezentare versificată în dulcele stil classic și într-o manieră ce ne amintește de Păstorel…”

Ne scoatem și noi pălăria, așa cum face prefațatorul: „în fața acestei arături elegante pe ogorul presei culturale românești” și îi adaug câteva versuri, cu mulțumirea mea, a celui salutat în florilegiul său, dedicat tuturor revistelor:

În sus și-n jos a dat cu briciul,

Țânțarul nu l-a altoit cu pliciul,

Marin Ilie!, ispravnic de serviciu

Arenei literare, nu pe la Ariciul!

A cercetat cu… plugul câmpul… scris

Celor din on line, ori puse-n pli(s)c

Din țara mare … cu Montreal, Paris,

A dat OK-ul cu pana și vreun click!

Se scoborî din ceru-nalt Ilie –

Cu  stoluri multe zburătoare,

Cu larma lor și-atâta gălăgie-,

Pană de corb, în scrieri literare.

Negru pe alb!  să dea de știre,

Din ce-a cules de prin reviste,

Să afle lumea, din iubire:

Poeme, imnuri, acatiste!

Din alean… strategic, după tata Noe

A sorbit… prea mic oceanul!

Să-i spunem bun venit lui Poe,

Să fie pe la Deveselu și la anul!

Că dus-am vorba de cultură,

Poveștilor venite de la lume,

Prin Vâlcea, sar din gură-n gură

Și foarte rar au nume și prenume.

Să-ți mulțumim vrednic ispravnic,

Că ni i-ai pus pe lista de onoare

Să-l lăudăm și noi pe harnic

Din mu(l)ții, ofiliți de … soare!Mihai Sporiș/16.iulie 2022

Leave a Comment

Previous post:

Next post: