PALATUL REGAL DIN CASERTA – ITALIA

by Ion Nalbitoru on June 16, 2012

Post image for PALATUL REGAL DIN CASERTA – ITALIA

Reggia di Caserta sau Palazzo Reale este denumirea Palatului Regal din oarşul Caserta, în apropiere de Napoli, din Italia. Acesta a fost construit la iniţiativa lui Carlo di Borbone rege al regatelor Napoli şi Sicilia, apoi rege al Spaniei. Proiectul a fost întocmit de arhitectul Luigi Vanvitelli şi finalizarea construcţiei a realizat-o fiul său Carlo (1752-1780). Măreaţa construcţie are formă dreptunghiulară (253x202m şi înălţime de 41m.), cu patru curţi interioare (72x52m), 34 de scări şi 1200 de camere.   (Foto I.)

Reggia di Caserta îşi are istoria sa, fiind unicat în Italia, concurând Palatul de la Versailles din Franţa. Palatul este renumit nu numai prin arhitectura sa, dar şi prin grădinile sale: Grădina italiană (parcul) şi Grădina engleză.

De cum pătrunzi pe poarta principală, ajungi într-un hol cu coloane şi arcade, cu bolţi înalte, care traversează imensa construcţie.  În spatele palatului se desfăşoară pe trei kilometri, până la cascadă, frumosul parc cu magnificele sale grădini, complexe de statui, bazinele cu apă în care înoată crapul, aleile ce străbat spaţiile verzi şi pădurea din cele mai diverse plante, de la foioase, răşinoase, quercinee la cele exotice.

După primii zeci de metri din aleea principală se ramifică alte alei secundare care se pierd printre pâlcurile de arbori apoi reapar mai sus. Imediat, în dreapta, parcul este străjuit de un grup de pini ce domină împrejurimile, înălţându-şi spre cer coroanele frumos toaletate, ca nişte ciuperci verzi, uriaşe. În stânga se ramifică alte alei care pătrund în pădurice. Pe lângă tine birjarii îşi mână alene caii ce trag caleştile cu care o parte din vizitatori au plăcerea să se plimbe şi să admire splendorile grădinilor palatului regal.

După câteva sute de metri, aleea principală se ramifică în două. În faţa sa apare ca un sens giratoriu,  incinta şi Fontana Margherita (Fântâna Margherita). Aceasta este străjuită, în liziera pădurii, de statui, ca nişte soldaţi ce apar din tufişuri.   (Foto II.)

În stânga se ramifică o altă alee care  ajunge la Peschiera Grande (Marea crescătorie de peşte).

Din acest loc parcul se desfăşoară în lungimea sa pe terase, despărţite de fântâni înconjurate de zeci de statui şi statuete, reprezentând personaje din mitologie.

Către amonte se întinde, pe aproape o jumătate de kilometru, cel mai lung bazin al acestei grădini în care înoată peşti de la puiet la cei maturi care ajung chiar la jumătate de metru lungime. Vizitatorii aruncă în apă bucăţele de pâine iar crapii vin până în margine după ele. Nu se sperie de prezenţa oamenilor de parcă sunt domesticiţi. Aleargă sau se joacă spre deliciul privirilor spectatorilor. Pe fundul bazinelor există plante acvatice pentru a crea peştilor un mediu natural. La capătul amonte al bazinului se află  Fontana dei Delfini (Fântâna Delfinilor)  (Foto III. )

Urmează o zonă cu spaţiu verde apoi Vasca e Fontana di Eolo (Bazinul şi Fântâna lui Aeolos), zeul vântului. Statuile împodobesc bazinul cu peşti sau se ridică pe parapetul celor două alei care-l ocolesc. Este o imagine superbă în care statuetele se oglindesc în apa limpede a micului lac. (Foto IV.)

De aici până la Cascadă întâlneşti numeroase bazine cu crap, unele succedându-se în mici cascade (trepte). În aval este oferită o imagine încântătoare, cu arborii care străjuiesc aleile, până la palat.

Urmează grupul statuar de la Fontana di Cerere (Fântâna lui Ceres) (Foto V.)

După o altă succesiune de bazine eşti întâmpinat de statuetele de la Fontana di Venere e Adone (Fântâna lui Venus şi Adonis) (Foto VI.)

Pe ultima terasă se află două grupuri statuare, de o parte şi de alta al cascadei, numit Fontana di Diana e Atteone (Fântâna Diana şi Actaeon)  (Foto VII. )

Apa pentru cascadă este captată printr-o conductă lungă de 41 kilometri. De la cascadă privirile îţi alunecă înapoi către Palatul Regal, satisfăcute parcă de frumuseţile şi noutăţile oferite de Grădina Italiană.

Spectacolul şi splendorile parcului sunt întregite de grădina botanică, Giardino Inglese, (Grădina Engleză), accesul făcându-se prin intrarea principală din dreapta cum priveşti spre cascadă.

 

Am fost profund impresionat de ceea ce am văzut şi m-am gândit să vă împărtăşesc din bucuria mea prin câteva impresii şi fotografii. Cu acordul domniilor voastre, în curând, vă voi prezenta şi grădina engleză.

(Foto  I….VII – reprezintă un set de câteva poze cu obiectivul respectiv.)

 

Cu stimă şi respect,

Ion Nălbitoru

02.06.2012

Palatului Regal din oarşul Caserta

Leave a Comment

Previous post:

Next post: