Scrisoare deschisă adresată domnului Neagu Djuvara

by Alexandru Trifu on July 25, 2014

Citind cartea dumneavoastră – Thocomerius – Negru Vodă – mi-am zis că este de datoria conştiinţei mele de a-mi face cunoscut punctul de vedere.

În primul rând, ISTORIA SCRISĂ nu este cea adevărată, deoarece este interpretată, subiectivă.

Istoria nu este făcută de un istoric, ci de un popor, de oamenii în diversitatea lor.

Iată ce scrie un anumit Pierre Nora în lucrarea sa, „Locuri de memorie” (Les Lieux de memoire):

  1. sfârşitul societăţilor memorie
  2. istoria condamnată la uitare
  3. istoria este o reprezentare a trecutului.

Memoria este mereu suspectă Istoriei, a cărei misiune adevărată este de a o distruge şi de a o refula.

Sunteţi sigur, domnule Neagu Djuvara că aveţi o bună memorie? Dar conştiinţă?

Libertatea de expresie nu împiedică responsabilitatea, oportunitatea, obiectivitatea umană, reprezentând paşi spre ADEVĂR. Drum infinit.

Vă arogaţi dreptul de a vorbi în numele unui popor pentru a-1 lumina? îmi permit să vi-1 recomand pe Lao-Tzen.

O divinitate a spus unui faraon: „îţi dau scrisul, dar acesta este egal cu uitarea. Alege.” Sunt sigur că nu vreţi să fiţi uitat.

Dar pentru a reveni cum se spune „la oile noastre”, iată ce se spune în revista Simetria Caiete de artă şi critică, vara MCMXL-II, încă din anii 1940:

„Ceea ce face însă din mitocan vrăjmaşul numărul unu al civilizaţiei româneşti, e dorinţa lui de a vâna iluziile şi idealurile şi de a dărâma metodic speranţele, de a zădărnici optimismul, de a inocula în minţi curate şi mândre complexe de inferioritate, de a cultiva înjosirea şi de a încerca a menţine viaţa românească într-o ipostază de auto-ironizare, de denigrare şi de lipsă de încredere” (Mitocanul ca factor al civilizaţiei româneşti)

Dragă domnule Djuvara, în primul rând, latinitatea dumneavoastră ca nume vă impune un anume discernământ, o generozitate vis-á-vis de un popor ce a căzut într-o letargie ce nu-1 face responsabil de comunismul şi americanismul ce s-au succedat.

Aţi cunoscut vreodată ce înseamnă IUBIREA, a-ţi iubi MAMA şi TATA? Pentru dumneavoastră este o problemă a vă recunoaşte părinţii. Închei aici:

Numai Dumnezeu este informat pefect – Robert Skideski, economist şi membru al Camerei Lorzilor.

Geneva, 16 februarie 2009

Leave a Comment

Previous post:

Next post: