Spitalul orășenesc Horezu va avea un nou serviciu medical

by Primaria Horezu on March 24, 2016

Structura organizatorică a Spitalului orășenesc Horezu a fost completată cu un nou serviciu medical. Este vorba de Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie cu 8 paturi care își va desfășura activitatea în spital. Noua structură a unității sanitare din Horezu a primit avizul conducerii Ministerului Sănătății, astfel că, în prezent Spitalul orășenesc din orașul ceramiștilor numără 160 de paturi, la care se adaugă 5 paturi spitalizare de zi și 5 paturi pentru însoțitori.

Referind-se la noua structură a spitalului din Horezu, primarul, Ilie Fârtat, ne-a spus: ” Încă din ianuarie 2014, când a avut loc Conferința finală de planificare strategică pentru perioada 2014 – 2020, administrația publică locală și-a prevăzut ca obiectiv strategic ”Diversificarea specialităților și serviciilor medicale”, acesta cuprinzând o serie de măsuri printre care și modernizarea structurii secției cu paturi și crearea de noi segmente de servicii medicale. Noua structură creată, va beneficia de un laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie, precum și de un compartiment de internare cu 8 paturi. De curând, primăria a început procedurile de achiziții pentru dotarea noului serviciu medical, iar conducerea managerială a spitalului se va ocupa de recrutarea celor 10 specialiști, medici și cadre medii, care vor lucra în acest compartiment. În Ambulatoriul integrat spitalului, va funcționa în continuare cabinetul de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie. Noul serviciu medical creat, vine în întâmpinarea nevoilor cetățenilor din Horezu și localitățile arondate spitalului și aduce un plus în creșterea calității vieții oamenilor ”.

Pentru informații suplimentare contactați: Fârtat Ilie – Primarul orașului Horezu – tel. 0740.217.540, fax: 0250.860.481 ; e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

Leave a Comment

Previous post:

Next post: