AUTORUL EPOPEII LIRICE „DRACULA ÎN CARPAŢI”, CONSTANTIN ZĂRNESCU, LA RADIO KOSSUTH BUDAPESTA

by Petre CICHIRDAN on June 16, 2012

Citim în ziarul „Făclia de Cluj” din 27 aprilie 2012 sub semnătura Michaelei Bocu că, în urmă cu o săptămână (20 04 12 n.n), scriitorul clujean Constantin Zărnescu a acordat un interviu de o oră şi zece minute unei echipe de la Radio Kossuth Budapesta, formată din Olga Szederkenyi şi Sugar David, având ca subiect principal legătura aproape legendară care a existat între voievodul Vlad Ţepeş şi regele Matia Corvinul…Am discutat telefonic cu Constantin Zărnescu, care ne-a confirmat întâlnirea cu reporterii unguri, oferindu-ne şi răspunsul său dat Olgăi Szederkenyi, care l-a întrebat: „Există Contele Vlad Dracula”? …iată şi răspunsul venit promnt: „Voievodul Vlad Dracula Ţepeş este istorie! Iar contele luciferic Dracula este un personaj al literaturii fantastice, dar şi al artelor vizuale şi al cinematografiei mondiale!”
Nu întâmplător am reluat această ştire din ziarul „Făclia”, cu consimţământul ilustrului nostru prieten vâlcean. Ni se pare sugestiv gestul reporterilor unguri de a-şi arăta intresul faţă de C. Zărnescu, care, cunoscând opera lirică pe muzică rock „Mateiaş pe eşafod” a lui Peter Venczel, de la Opera Maghiară din Cluj Napoca (cu premieră de mare succes la Budapesta!), a scris, atunci, în 2002, ca replică! libretul de operă – adevărată epopee lirică – „Dracula în Carpaţi” (i-am zis noi shakespeariană, supărându-i pe mulţi, în recenzia din 2003 din ziarul Info Puls).
Cartea lui Constantin Zărnescu este unică (nici domnia sa nu credem că o mai poate scrie, mai bine, încă odată)! şi de zece ani îşi aşteaptă investitorul care să sprijine acţiunea de compunere a muzicii şi de punere în scenă…Cunoaştem faptul că a compus acest poem, şi la insistenţele lui Peter Venczel (autorul operei ungureşti-tot aşa de bine şi …româneşti)! Cu alte cuvinte compozitorul ungur era dispus de la început să-i creeze muzica, rock, în melos românesc (melos pe care şi Bela Bartok, la început de secol XX, la redat ca nimeni altul românilor de pretutindeni)…
Nu-i târziu, nici acum, să se reia acest proiect pe care îl considerăm de cea mai mare actualitate, şi care ar ridica Vâlcea deasupra multor alte comunităţi…Să nu uităm că acum 500 de ani, Vlad Ţepeş „bătea” Munţii Carpaţi pe aici şi pe la Bran, nu de puţine ori, ca să facă ordine şi linişte în cetăţile Sibiu şi Braşov! Această operă lirică „Dracula în Carpaţi” scrisă de vâlceanul Constantin Zărnescu trebuie să se „construiască” la Râmnicu Vâlcea, oraşul lui Mircea cel Mare, şi anual, mai apoi, la Cozia, să se ţină Festivalul „Dracula în Carpaţi”, spectacol de operă rock şi lumină!
Domnilor edili judeţeni şi municipali să nu spuneţi că nu vreţi nici acum să analizăm şi să realizăm acest proiect extraordinar (au trecut în zadar zece ani!); să ni-l aducem, alături de Mircea cel Mare, şi pe Vlad Ţepeş prin opera semnată de Constantin Zărnescu şi Peter Venczel; Vâlcea, ca finanţator, devenind astfel proprietarul operei (ziarul Cultura, oferindu-şi serviciile ca şi în 2003! …atunci, însă, fără rezultate, dar nu şi în ce priveşte relaţia cu cei doi creatori)! …Teamă ne este ca aceşti jurnalişti, de la Radio Kossut, să nu fi venit la Cluj pentru a se iniţia în literatura cunoscutului nostru scriitor născut la Lăpuşata, foarte cunoscut la unguri, şi, mai apoi, să cumpere dreptul de a monta această operă care să dea peste cap întreaga iconografie mistică a celebrului „vampir” des întâlnit, poate cel mai mult, în cinematograful mondial. Atunci …vom merge la Budapesta să vedem „Dracula în Carpaţi”.
Dar voi… plătiţi de statul român pentru ca noi cei de aici, de pe malurile Oltului, să trăim mai bine, ar trebui să faceţi totul pentru ca Vâlcea să devină un punct de interes pe viitoarele scene ale lumii; să montăm aici, la Cozia, la Bistriţa sau la Horezu opera lirică „Dracula în Carpaţi”!…Putem face pe malurile nestăvilitului Olt, pe graniţa Occidentului cu Răsăritul, un fel de Weimar românesc. Da, de ce nu, şi german, şi unguresc!…Şi Matei Corvinul este şi ungur, şi român. 10 06 12

Leave a Comment

Previous post:

Next post: