CONTINUĂM, CE AM ÎNCEPUT
(editorial)

by Gheorghe DUMITRASCU on June 8, 2020

Post image for CONTINUĂM, CE AM ÎNCEPUT<br/>(editorial)

În anul 2006, apărea în spațiul editorial vâlcean revista „Forum 5”, o publicație anuală, de cultură, care își propunea să marcheze prin conținutul ei cinci ani de existență și activitate laborioasă a Asociației Forumul Cultural al Râmnicului. În anii care au urmat, revista a devenit cartea de vizită a Forumului, capabilă să informeze atât de bogat și să-și integreze marea majoritate a membrilor în circuitul național evidențiind și înfățișând atmosfera cultural-spirituală care se desfășura în această zonă. Datorită unor „răuvoitori”, revista a dispărut din câmpul editorial, ultimul număr, „Forum 10”, apărând în anul 2012 (10 ani de existență)!
Iată că noi, astăzi, aici, într-un colț de țară, uitați de schimbătoarele vremuri și sub privirile glaciale ale unor aleși ai noștri, încercăm, cu puterile noastre să ne prețuim valorile, continuând activitatea creativă, jurnalistică, prin intermediul revistei „Forum vâlcean” apărută sub formă de ziar, de această dată trimestial!
Prin conținutul său ne-am propus să fie un semn al perseverenței în abordarea problemelor, în acuratețea și autenticitatea lor, al verticalității și respectului față de criteriile fundamentale ale spiritualității noastre. „Forum vâlcean” se vrea a fi în continuare o fascinantă incursiune în viața marilor personalități și a operelor acestora prin contribuții autohtone și să înfățișeze într-o diversitate de idei, rezistența noastră, modestă, față de pericolul ce-l reprezintă mediocritatea și impostura culturală cu efecte nocive asupra identității noastre naționale.
Autorii, colaboratorii noștri, își propun să scoată la lumină, din umbra uitării sau poate a necunoscutului, evenimente și mari personalități politice, culturale și spirituale, care au contribuit la așezarea noastră la locul ce ni se cuvine în civilizația europeană.
Încercăm ca această revistă, ziar cultural, să devină un instrument esențial de cultivare a iubirii de neam și de țară, să evidențiem contiribuția predecesorilor noștri în domenii precum, istorie, politică, științe exacte, literatură și artă, creativitate în general, dar și despre contemporanii noștri, subliniind permanent actualitatea în care trăim, cu luminile și umbrele ei, păstrând echilibrul rațional de a nu ne îndepărta de adevărurile istorice și cotidiene, chiar dacă ele reflectă durerea din sufletul nostru, românesc. Cu alte cuvinte, încercăm să analizăm trecutul și prezentul cu alte cântare de judecată, fără ură și fără patimi.
Interesul deosebit pe care l-a stârnit „Forumul vâlcean” ne-a arătat că premisa de la care a plecat, interesul oamenilor pentru trecut și actualitate, modul în care pot trage învățăminte care să-i ajute în prezent, faptul că revista nu are un profil static, ci, se modifică în funcție de interesul ce-l manifestă cititorii față de problemele grave dar importante ale mersului țării, în toate aceste aspecte, autorii pun accent mai întâi pe fapte.
Dincolo de oameni, de autori și articole, de probitatea științifică, precum și problemele controversate, nu se poate să nu se remarce spiritul acestei publicații păstrat consecvent de-a lungul anilor, cu riguarea de cuviință impusă articolelor, și nevoii de acoperire a unei arii cât mai largi posibile de probleme cultural-științifice, toate, exprimând cu statornică prețuire personalitatea.
Este de remarcat că pe parcursul a peste un deceniu și jumătate în câmpul editorial al Vâlcii, apariția revistelor „Cultura vâlceană”, „Povestea vorbei” și mai apoi „Povestea vorbii 21”, „Seniorii” și „Forumul vâlcean”, au constituit, prin longevitate, hrana spirituală a concetățenilor vâlceni, iar cel care a purtat această mare și grea povară pe umerii săi a fost și continuă să rămână colegul nostru neobositul Petre Cichirdan, care, în această perioadă s-a confruntat cu infinite bariere, invidii, și a cunoscut multe necazuri nemeritate. A rezistat și a fost drapelul celor care continuă, prin scrisul lor, în aceste vremuri tulburi, să mențină trează conștiința națională prin cultură, spirit și educație. Nu putem găsi o cale mai bună de a ne exprima admirația, respectul pentru curajul, perseverența și marea sa capacitate de a polariza în jurul revistelor menționate, cele mai hotărâte și semnificative condee ale scrisului valoric.
Se poate spune că, în anii de existență a „Forumului vâlcean”, deși a avut apariții trianuale, a parcurs un drum ascendent, apropiindu-se din ce în ce mai mult de ceea ce redacția și-a dorit întotdeauna. În spiritul adevărului, a rămas o publicație, pe cât posibil, la un nivel ridicat, capabil să mulțumească un număr larg de cititori, de la cei pur și simplu interesați de noi informații până la cei dornici să înțeleagă cât mai mult despre ei și lumea în care trăiesc.

20 mai 2020

Leave a Comment

Previous post:

Next post: