MICROREGIUNEA HOREZU-Comunicat de presă

by Adrian Dugulan on March 13, 2015

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” va informeaza cu privire la situatia celor 36 de contracte de finantare semnate cu AFIR de catre beneficiarii masurilor lansate in cadrul sesiunilor de depunere proiecte, cu o valoare publica totala nerambursabila de 2.397.773 euro.

Proiectele au fost contractate si finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala – axa 4 LEADER astfel:

Masura 411.111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte – patru proiecte contractate cu o valoare publica totala nerambursabila de 96.913 euro, proiecte care au ca obiective organizarea unor sesiuni de informare si difuzare de cunostiinte, respectiv formare profesionala in domeniul agriculturii pentru potentialii beneficiari din intreg teritoriul GAL.

Masura 411.121 “Modernizarea exploatatiilor agricole” – trei contracte semnate cu o valoare publica totala nerambursabila de 27.121 euro. In cadrul acestor proiecte, beneficiarii si-au propus achizitia de utilaje agricole care sa asigure eficientizarea activitatilor desfasurate in cadrul fermelor.

Masura 411.122 “Imbunatatirea valorii economice a padurii” – doua contracte de finantare semnate cu o valoare publica totala nerambursabila de 23.944 euro. Obiectivele acestor proiecte au vizat achizitia de utilaje echipate forestier, menite sa eficientizeze activitatea de ingrijire a arboretelor.

Masura 413.312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi” – cinci contracte de finantare semnate cu o valoare publica totala nerambursabila de 239.397 euro, suma care a servit beneficiarilor la: achizitia unui utilaj specializat pentru lucrari de pregatire a terenului in constructii, dotarea unui atelier de tamplarie, achizitia de utilaje pentru productia de tiparire, legatorie, achizitia de utilaje si dotari pentru infiintarea unui atelier mestesugaresc si artizanat, achizitia unor utilaje pentru infiintarea unui atelier de prelucrare a fierului forjat.

Masura 413.313 “Incurajarea activitatilor turistice” – doua contracte semnate cu o valoare publica totala nerambursabila de 306.836 euro, suma utilizata pentru construirea unui centru local de informare turistica in Comuna Vaideeni, respectiv a unui centru de informare turistica, crearea unui site pentru promovarea obiectivelor turistice si dezvolatrea unui sistem electronic local de rezervare pentru structurile de primire turistica, amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, infiintarea unui traseu tematic si elaborarea de materiale publicitare pentru promovarea obiectivelor turistice locale in Comuna Maldaresti.

Masura 413.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” – 20 de contracte semnate cu o valoare publica totala nerambursabila de 1.703.562 euro. Investitiile propuse a fi realizate in cadrul acestei masuri au vizat: achizitia unor buldoexcavatoare accesorizate corespunzator pentru desfasurarea unor activitati de utilitate publica; renovarea si dotarea unor camine culturale; construirea/amenajarea unor terenuri de sport si locuri de joaca pentru copii; consolidarea, modernizarea si reabilitarea termica a imobilelor primariilor; amenajarea trotuarelor pietonale; refacerea spatiilor verzi adiacente; refacerea parcurilor, dotarea acestora cu mobilier urban; asigurarea semnalizarii rutiere si a marcajelor; modernizarea drumurilor satesti; infiintarea si amenajarea unor spatii de recreere pentru populatia rurala; renovarea si dotarea unor biblioteci, achizitia unor utilaje mobile pentru stingerea incendiilor.

In perioada urmatoare, GAL Microregiunea Horezu va organiza intalniri cu cetatenii din Microregiunea Horezu avand ca scop informarea cu privire la stadiul de implementare al proiectelor finantate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. Intalnirile vor avea loc incepand cu ora 12.00 astfel: Costesti (16.03.2015), Barbatesti (17.03.2015), Tomsani (18.03.2015), Vaideeni (23.03.2015), Slatioara (24.03.2015), Stroesti (25.03.2015), Maldaresti (30.03.2015), Otesani (31.03.2015), Horezu (01.04 si 07.04.2015).

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnul Adrian Dugulan responsabil comunicare-promovare in cadrul Asociatiei Grupul de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, telefon 0760699973, email: galhorezu@horezuland.ro.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: