Proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul Orăşenesc Horezu”, la final

by admin on March 5, 2015

Unitatea Administrativ Teritorială Horezu anunţă publicul interesat cu privire la finalizarea Proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul Orăşenesc Horezu”, cod SMIS 16042, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publiceeste Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Olteniaorganism intermediar pentru implementare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.073.643,08 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 6.340.887,00 lei, din care: 6.214.069,26 lei – cheltuieli nerambursabile şi 126.817,74 lei – contribuţia beneficiarului. Valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului s-a ridicat la 188.606,00 lei. Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor prevăzute în proiect s-a cifrat la 1.554.150,08 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost reabilitarea / modernizarea clădiriiAmbulatoriuluiIntegrat al Spitalului Horezu şi dotarea acestei unităţi medicale cu echipamente şi mobilier de specialitate.

Grupul ţintă: Beneficiarii proiectului sunt locuitorii oraşului Horezu, precum şi cei din localităţile învecinate: Stroeşti, Slătioara, Berbeşti, Alunu, Sineşti, Grădiştea, Măldăreşti, Copăceni, Frânceşti, Tomşani, Vaideeni, Oteşani, Costeşti, Bărbăteşti şi Pietrari.

Rezultatele investiţiei: • s-a înlocuit acoperişul, montându-se învelitoare de ţiglă metalică, inclusiv jgheaburi şi burlane noi pentru toată clădirea; termoizolare cu saltele semirigide de vată minerală cu grosime de 8 cm (între căpriori, care au fost reparaţi); • s-a reparat capital şarpanta existentă; • s-au reabilitat termic pereţii externi ai întregii clădiri prin montarea, pe exterior, a unui strat de polistiren de 5 cm. grosime, peste care s-a executat o tencuială armată cu plasă din plastic; • s-au executat zugrăveli lavabile interioare şi exterioare pentru toată clădirea; • s-a refăcut trotuarul din jurul clădirii, pe o lăţime de un metru, cu pante spre exterior, pentru îndepărtarea apelor de fundaţia clădirii; • s-au reparat capital instalaţiile electrice, termice, alimentare cu apă şi sanitare; • unitatea a fost dotată cu echipamente medicale specifice activităţilor prestate în cadrul ambulatoriului.

Durata de implementare a proiectului a fost de 27 de luni.

Referindu-se la proiect şi investiţie, domnul primar Fârtat Ilie a spus: “Prin acest proiect, Ambulatoriul Horezu a devenit o unitate medicală modernă, locuitorii oraşului Horezu şi ai celor din zona arondată bucurându-se de servicii de consultaţii de calitate. Cele 15 cabinete medicale ce compun ambulatoriul au fost dotate cu mobilier şi echipamente în valoare totală de 3.431.855,33 lei. Îmbucurător este faptul că, în ultimele 4 – 5 luni, încurajaţi de noile condiţii medicale din ambulatoriu, 5 medici de specialitate au optat pentru a presta servicii medicale în această unitate spitalicească”

 
Persoana de contact: Fârtat Ilie – manager proiect;
tel.   0250/860190
fax: 0250/860481
e-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României

Prefecul de Valcea-Dumitru Cornoiu, presedinte CJ-Gheorghe Pasat, Primar Horezu- Ilie Fartat
Adunare Horezu-Ambulatoriu- 03 03 15

Leave a Comment

Previous post:

Next post: